kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, у претходном периоду, тачније од 22. јануара ове године интензивно испитивала све натписе који су се у јавности појављивали, а који се односе на наводне системске грешке у обрачуну утрошене електричне енергије за децембар 2016. године.

Након анализе свих навода до којих је Комисија дошла, укључујући ту и изјашњење „Електропривреде Србије“ о резултатима спровођења интерне контроле, закључено је да се у овом случају не може основано претпоставити да се ради о злоупотреби доминантног положаја, па самим тим и да нема основа за покретање поступка по службеној дужности ради утврђивања повреде конкуренције.

Комисија наглашава да је током анализе свих навода о системским грешкама у обрачуну утрошене електричне енегије за домаћинства у децембру 2016. године имала пуну сарадњу са надлежнима у Електропривреди Србије.