24 « april « 2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija izrekla meru zaštite konkurencije kompanijama Vital i Viktorija oil AD

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije je doneo rešenje kojim je utvrdio povredu konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije društvima Vital iz Vrbasa i Victoriaoil AD iz Šida, zbog zaključenja restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja.

Utvrđeno je da su navedena društva, koja su konkurenti na tržištima proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja, zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je stvoren okvir za usklađivanje ponašanja učesnika na tržištu, zbog čega Ugovor predstavlja restriktivni sporazum. u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Mera zaštite konkurencije je izrečena u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, društvu „Victoriaoil“ u visini 23 miliona dinara i društvu „Vital“ 8, 6 milona dinara.

Član saveta Komisije na sastanku Multi – disciplinarnog tima

kzk-ekofČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multi – disciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije. Tom prilikom je održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim (MTD) ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije.

Radionica i rad MTD-a je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu (OSCE) i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Na sastanku osim predstavnika Komisije učestvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne navbavke, SBPOK-a MUP Srbije i drugih organizacija.