јул « 2017 « Комисија за заштиту конкуренције
Комисија одредила меру заштите конкуренције за „Prointer IT Solutions and Services“ због непријављене концентрације

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је на основу достављених информација, по службеној дужности покренула поступак испитивања концентрације која је настала стицањем појединачне контроле од стране друштва „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o Београд над друштвом „Alti“ d.o.o. Чачак.

У поступку испитивања, утврђено је да је концентрација спроведена без претходно прибављеног одобрења Комисије, чиме је прекршен Закон о заштити конкуренције, због чега је одређена мера заштите конкуренције друштву „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o. у износу 6,7 милиона динара.

Комисија је, приликом одређивања висине мере, имала у виду да наведена концентрација не би изазвала негативне последице и да би она, да је била пријављена у складу са законском обавезом, била одобрена.

Потписан Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Нишу

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Марко Обрадовић и деканка Економског факултета у Нишу проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета у Нишу.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције, кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица у Институту Економског факултета у Нишу, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању свести о њеном значају код академске и шире друштвене заједнице у сарадња са Центром за сарадњу са привредом Ниша, као и увођење предмета из области заштите конкуренције, као изборне опције за студенте на мастер студијама.

Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Нишу је четврти споразум ове врсте који Комисија има са представницима унивезитетске заједнице.