kzk-amchamПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са директором Комитета правника за људска права (YUCOM) Миланом Антонијевићем.

Др Обрадовић је упознао госта са досадашњим активностима, као и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције. Посебан акценат био је на детаљима везаним за припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције.

Тим поводом на састанку је договорено да и представници цивилног сектора активно узму учешћа у изради закона и да својом експертизом допринесу што квaлитетнијим решењима и развоју праксе Комисије за заштиту конкуренције, нарочито у области заштите људских права.

У интересу је потрошача и српске привреде да Комисија, поред инструмената којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције, константно унапређује процедуре и процесе свог рада, посебно водећи рачуна о поштовању људских права.