04 « decembar « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza predstavnika VISA platne organizacije

VISAKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza, u skladu sa članom 58. Zakona o zaštiti konkurencije, koje su društva VISA Incorporated, VISA International Service Association i VISA CEMEA Holdings Limited kao predstavnici VISA platne organizacije, spremna dobrovoljno da preuzmu radi otklanjanja moguće povrede konkurencije, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koji se odnose na predložene obaveze.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan posetila Komisiju

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je novu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj (Zsuzsanna Hargitai).

Dr Obradović je direktorki Hargitaj predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao korisnost za Komisiju dosadašnje saradnje sa EBRD za Komisiju. Upoznao je sagovornicu i sa programom trenutno aktuelnog projekta „Izgradnja kapaciteta za Komisiju za zaštitu konkurencije Republike Srbije“ koji se finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan naglasila je da ova međunarodna institucija ima dobru saradnju sa Komisijom i da je cilj njeno dalje unapređenje i podrške reformama, u svetlu prerspektive priključenja Srbije EU.

Zaključeno je da obe institucije u narednom periodu dodatno porade na osnaživanju politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji,a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.

Pokrenuti postupci zbog sumnje na dogovor u javnim nabavkama

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je dva postupka protiv sedam učesnika na tržištu koji su u postupku javne nabavke u kojoj je naručilac JP „Elektroprivreda Srbije“ nastupili u dve grupe ponuđača. Stranke u postupcima su zaključile sporazume o zajedničkom učešću u postupku javne nabavke, čiji je predmet transport opreme korišćenog bagera i odlagača iz SR Nemačke u Republiku Srbiju.

Jedan postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. Beograd, Union Šped d.o.o. Beograd i Bata d.o.o. Trešnjevac (Kanjiža), a drugi postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – vangabaritni transporti d.o.o. Beograd, Preduzeće za puteve Kragujevac d.o.o. Kragujevac, Transportšped d.o.o. Beograd i Agrorit d.o.o. Melenci (Zrenjanin).

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.