kzkКомисија за заштиту конкуренције је, заједно са италијанским партнерима, у оквиру Твининг пројекта „Будући развој заштите конкуренције у Србији“, урадила српски превод OECD Смерница за борбу против намештања понуда у поступцима јавних набавки и Препорука Савета OECD-а о борби против намештања понуда у јавним набавкама.

Смернице пружају свеобухватан приказ могућих стратегија наручилаца, са циљем онемогућавања намештања јавних набавки од стране једног или више понуђача.