Комисија за заштиту конкуренције
Комисија изрекла меру заштите конкуренције компанијама Витал и Viktorija oil AD

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције је донео решење којим је утврдио повреду конкуренције и одредио меру заштите конкуренције друштвима Витал из Врбаса и Victoriaoil AD из Шида, због закључења рестриктивног споразума којим се ограничава и контролише производња и тржиште јестивог сунцокретовог уља.

Утврђено је да су наведена друштва, која су конкуренти на тржиштима производње и продаје јестивог сунцокретовог уља, закључила Уговор о пословној сарадњи, којим је створен оквир за усклађивање понашања учесника на тржишту, због чега Уговор представља рестриктивни споразум. у смислу Закона о заштити конкуренције.

Мера заштите конкуренције је изречена у облику обавезе плаћања новчаног износа, друштву „Victoriaoil“ у висини 23 милона динара и друштву „Витал“ 8, 6 милона динара.

Члан савета Комисије на састанку Мулти – дисциплинарног тима

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је на Трећој радионици и координационом састанку Мулти – дисциплинарног тима на тему: Превара у поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције. Том приликом је одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне набавке: улога Kомисије за заштиту конкуренције“.

Мултидисциплинарни тим (МТД) има за циљ да представнике разних државних институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку јавне набавке и других случајева јавне корупције.

Радионица и рад МТД-а је организован у форми састанка у сарадњи са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Београду (ОСЦЕ) и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади САД у Београду.

На састанку осим представника Комисије учествовали и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне ревизорске институције, Управе за јавне навбавке, СБПОК-а МУП Србије и других организација.

Сарадња са Белорусијом озваничена Меморандумом

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Владимир Колтович, министар за антимонополско регулисање и трговину потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области конкуренције две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције Србије и Белорусије.

Две стране су се сложиле да је у њиховом заједничком интересу да једни другима пружају помоћ у вези са применом антимонополног, односно конкурентног законодавства и развојем политике конкуренције у циљу размене искуства и мишљења.

Такође, Меморандумом је предвиђена размена сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних манифестација, као и размену публикација и других докумената.

Комисија за заштиту конкуренције врло је активна у сарадњи са другим телима за заштиту конкуренције, како оних који су чланице ЕУ, тако и држава које то нису. Меморандум о сарадњи са Белорусијом је 12-ти споразум који Комисија за заштиту има са телима за заштиту конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом конкуренције.

Меморандум је потписан током заседања Мешовитог комитета за трговину и економску сарадњу Србије и Белорусије које је одржано 18 и 19. априла у Београду.

ЗАКЉУЧАК о објављивању Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку и позива на изјашњење

Преузимање ОБАВЕШТЕЊА

Савет Комисије донео је одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 12. априла 2017. године одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало.

Према извештајима Европске комисије, улога сектора трговине је кључна у развоју европске економије, па је и у појединим земљама ЕУ (Немачка, Велика Британија,Финска…) присутно континуирано праћење промена у домену конкуренције у контексту развоја овог сектора.

Секторска анализа ће допринети утврђивању односа између конкурената на тржишту трговине на мало на локалном, регионалном и националном нивоу. Такође, предметна секторска анализа обухватиће и тржиште трговине на велико. То подразумева процену тржишног учешћа и релативне снаге учесника на тржишту, анализу уговорних односа између добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Питање од посебног значаја биће питање односа између трговаца на мало и њихових добављача, у смислу утврђивања разлика у степену преговарачке моћи између малих и великих трговинских ланаца, као и између оних који су присутни на националном, регионалном и локалном нивоу. Други важан аспект је питање положаја добављача, који се између осталог може сагледати и кроз могућност и начин утицаја на величину простора на полицама у малопродајним објектима, односно кроз постојање евентуалне обавезе плаћања накнада (такса улиставања, опасност од делистирања, када добављачи одбију да смање цене или друге битне услове плаћања, таксе за полице – продајни простор). Питање рабатне политике ће бити детаљно анализироно, а нарочито утврђивање врсте одобрених рабата, висине као и критеријума за њихово одобравање.

Имајући у виду да је један од трендова, који се могу идентификовати на тржишту трговине на мало и развој приватних робних марки, биће анализиран и утицај робних марки на избор потрошача, профитабилност и преговарачку моћ трговинских ланаца, као и на положај добављача.

На крају, али не мање значајно, резултати секторске анализе омогућиће спровођење ex-post анализе значајних концентрација у овом сектору, које су реализоване у претходном периоду.