Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti
Ambasador Norveške u poseti Komisiji

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Norveške, Nj.E. Arne Sanes Bjornstada.

Povod za ovaj susret bilo je upoznavanje ambasadora Bjornstada sa aktivnostima i planovima Komisije za zaštitu konkurencije. Posebna pažnja posvećena je unapređenjima u radu Komisije zahvaljujući donaciji Ambasade Norveške, kroz odobren projekat „Unapređenje privrednog ambijenta Republike Srbije“.

Predsednik Komisije zahvalio je Nj.E. Bjornstadu na podršci unapređenju uslova za efikasnije sprovođenje politike zaštite konkurencije. Podsetio je da je kroz projekat Komisija obezbedila najsavremeniju forenzičku opremu koja se koristi pri nenajavljenim uviđajima. Zahvaljujući ovom projektu Komisija je angažovala vrhunske stručnjake koji su, zajedno sa predstavnicima KZK, organizovali više javnih debata širom Srbije, na temu unapređenja zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. U okviru projekta radi se i na poboljšanju vidljivosti aktivnosti Komisije na društvenim mrežama.

Predsednik Komisije izrazio je želju za proširenje saradnje kako sa Ambasadom Norveške, tako i sa, inače vrlo uspešnim telom za zaštitu konkurencije Kraljevine Norveške. Dogovoreno je da ambasador Bjornstad bude jedan od učesnika predstojećeg Dana konkurencije, koji Komisija organizuje 12. aprila 2019. godine u Beogradu.

Završen Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na malo

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je završila sektorsku analizu tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom za vremenski period od tri godine (2014 -2016. godina). Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu u smislu procene njihovog tržišnog učešća i relativne snage, ali i analiza odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu kao i analiza uloge i značaja privatnih robnih marki.

Integralni rezultati analize i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni u Izveštaju, mogu predstaljati dobru polaznu osnovu za naredna istraživanja ne samo Komisije za za zaštitu konkurencije, već i drugih nadležnih organa Republike Srbije kao i samih učesnika na tržištu.

Sastavni deo izveštaja čine i date preporuke u kojima je Komisija ukazala na potrebu formiranja javnog registra trgovinskih preduzeća što bi u narednom periodu znatno olakšalo praćenje ovog segmenta trgovine, ali i na značaj saradanje sa drugim državnim organima u smislu dostavljanja na mišljenje svih relevenatnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Imajući u vidu izuzetan značaj ovog segmenta trgovine, Komisija će počev od 01.03.2019. godine početi sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. i 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta maloprodaje.

Razgovori sa vojvođanskim privrednicima o unapređenju pravnog okvira politike zaštite konkurencije

Debata Novi Sad Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Novom Sadu javnu debatu posvećenu razmatranju mogućih rešenja, u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Ovo je, inače, treća javna debata koju, na temu novih pravnih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, organizuje Komisija za zaštitu konkurenciju. Prethodne dve održane su, krajem godine, u Kragujevcu i Nišu. Debati su, kao panelisti, prisustvovali stručnjaci za oblast konkurencije, predstavnici Komisije, članovi Radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije.

Opširnije…

Potpisan Sporazum o saradnji Komisije i Uprave carina RS

FICCilj Sporazuma o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Uprave carina Ministarstva finansija RS, koji su potpisali predsednik KZK dr Miloje Obradović i direktor Uprave carina Miloš Tomić je unapređenje saradnje, radi efikasnijeg vršenja zakonom utvrđenih nadležnosti obe institucije.

Sporazum predviđa kontinuiranu razmenu informacija i podataka između dve institucije, saradnju na unapređenju znanja i usaglašavanje stavova po pitanjima od zajedničkog interesa.

Sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2017. godinu

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2017. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2019. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Utvrđena povreda konkurencije u javnoj nabavci Ministarstva odbrane

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da su privredna društva „B2M“ d.o.o. Beograd, „Trgodunav“ d.o.o. Beograd, “Grafo Trade” d.o.o. Beograd i „Master Clean Express” d.o.o. Subotica povredila konkurenciju dogovaranjem na javnoj nabavci koju je tokom 2016. godine sprovelo Ministarstvo odbrane. U postupku vođenom po službenoj dužnosti utvrđeno je da su se navedeni privredni subjekti dogovorili oko osnovnih elemenata ponude (cene i drugih uslova trgovine) na pomenutoj javnoj nabavci, zbog čega su im izrečene mere zaštite konkurencije.

Okončana sektorska analiza tržišta opreme za bebe

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo opremom za bebe. Komisija je uočila potrebu da analizira uslove konkurencije na ovom tržištu imajući u vidu da nije imala prethodna saznanja o njegovoj strukturi, kao i da je ovaj sektor vrlo česta tema u sredstvima javnog informisanja.

Za potrebe analize identifikovano je osam kategorija proizvoda u okviru šireg tržišta bebi opreme, među kojima su i proizvodi prilikom čije kupovine je država vršila refundaciju PDV-a, i to: mleko za odojčad, pelene za bebe, kolica, kreveci, autosedišta, stolice za hranjenje, odeća i obuća (uzrasta do tri godine).

Osnovni cilj analize bio je da se proceni veličina i obuhvat definisanih tržišta i identifikuju najznačajniji tržišni učesnici. Analiza je takođe imala za cilj da se kroz komparativnu analizu pokazatelja o ostvarenom prometu uoče određene tendencije i trendovi i izvedu konkretni zaključci o mehanizmima fukcionisanja tog tržišta.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta bebi opreme, zaključno sa 31. januarom 2019. godine.

Imajući u vidu značaj predmetnog sektora, u uslovima slobodnog pristupa tržištima i slobodnog formiranja cena, ali i postojeće strukture tržišta, Komisija će i u narednom periodu pratiti sa posebnom pažnjom ponašanje učesnika na predmetnom tržištu i analizirati okolnosti koje mogu ukazati na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija organizovala debatu o politici zaštite konkurencije u Nišu

FIC

Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Nišu javnu debatu posvećenu razmatranju potencijalnih rešenja u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Javna debata je organizovana u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Opširnije…

Pokrenut postupak zbog sumnje na dogovor oko cena tehničkog pregleda

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv 11 privrednih društava koji na teritoriji Čačka pružaju usluge tehničkog pregleda i utvrđivanja tehničkih karakteristika za različite kategorije vozila. Komisija je osnovano pretpostavila da su učesnici na tržištu zajednički utvrdili cene po kojima će pružati svoje usluge, a što može da predstavlja povredu konkurencije u vidu zaključenja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.

Razgovori o ključnim pravcima razvoja budućeg zakonodavnog okvira zaštite konkurencije

FICUnapređenje politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji, u kontekstu pripreme novog zakonskog okvira u ovoj oblasti bila je tema sastanka predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije i kompanija, članica Američke privredne komore.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović je, zajedno sa Čedomirom Radojčićem, članom Saveta i Gordanom Lukić, rukovodiocem Sektora za ispitivanje koncentracija, koji su, inače, i članovi Radne grupe za pripremu nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije predstavio učesnicima motive i ključne pravce razvoja budućih zakonskih rešenja.

Konstatovano je da je novi pravni okvir politike zaštite konkurencije potreban u kontekstu dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, ali i zbog jačanja postojećeg institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije i efikasnosti mehanizama u kontekstu obezbeđenja ravnopravnih uslova i daljeg jačanja pravne sigurnosti tržišnih učesnika. Istaknuto je i da u procesu izrade nacrta novog zakona po prvi put učestvuju svi relevantni akteri.