Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti (Strana 2)
Komisija pokrenula postupak protiv Sirmiumbus d.o.o.

sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 22. septembra 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. iz Sremske Mitrovice.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Sremskoj Mitrovici, zloupotrebilo dominanatan položaj naplaćivanjem   različitih cena za peronsku kartu za međunarodne linije drugim prevoznicima.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Skupštinski Odbor usvojio Izveštaj o radu za 2016. godinu Komisije

kzk-ekofNa sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izvestio je članove Odbora da je 2016. godina bila jubilarna godina poslovanja Komisije za zaštitu konkurencije. Istakao je da Komisija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, efikasno sprovodi sve aktivnosti u cilju obezbeđivanja zaštite konkurencije u Srbiji.

Dr Obradović je naveo da su u izveštajnom periodu nastavljene i aktivnosti u okviru procesa pridruživanja Srbije EU, kao i da su pohvaljene od strane Evropske komisije po pitanju pregovaračkog Poglavlja 8.

Nakon obrazloženja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije predsednica Odbora je predložila usvajanje Izveštaja Komisije za zaštitu konkurencije, što je Odbor jednoglasno prihvatio.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora kao i članovi Saveta i rukovodioci Komisije za zaštitu konkurencije.

Produžen rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte uredbi

kzk-ekofKomisija je produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane i Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane do 17. oktobra 2017. godine.

Učesnici na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručna javnost i druga zainteresovana lica, mogu da dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekstove Nacrta uredbi putem adrese elektronske pošte
komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti popravki i održavanju motornih vozila i prodaji rezervnih delova za motorna vozila, uzimajući u obzir specifična obeležja ove oblasti, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 2. do 17. oktobra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

EPS Distribucija postupila po nalozima Komisije

kzk-ekofOperator distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd je, postupajući po rešenju Komisije za zaštitu konkurencije od 23.12.2016. godine, postupio po svim nalozima Komisije, čime je sproveo mere otklanjanja povrede konkurencije u rokovima određenim za njihovo izvršenje.

Na taj način je obezbeđeno jednako postupanje prema svim učesnicima na tržištu koji su korisnici distributivnog sistema, a time i mogućnost za ostvarivanje efektivne konkurencije na tržištu snabdevanja električnom energijom.

Komisija ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.

Saradnja na unapređenju zaštite konkurencije

kzk-ekofPredstavnici Privredne komore Srbije učestvovaće u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti konkurencije i nastojati da u novo zakonsko rešenje budu implementirani stavovi privrednika, dogovoreno je danas na sastanku Marka Čadeža, predsednika PKS i dr Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije.

PKS je, nakon što je Komisija najavila rad na izradi novog zakona, pokrenula dijalog sa privredom sa ciljem unapređenja zakonskog okvira politike zaštite konkurencije i obezbeđenja stabilnog, predvidivog i stimulativnog privrednog ambijenta.

“PKS je jedina asocijacija privrede koja ima Sporazum o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, aktivna je na unapređenju politike zaštite konkurencije u Srbiji i poštovanje ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu, informisanju i edukaciji privrednika, kako bi što efikasnije primenjivali propise u toj oblasti”, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

U interesu srpske privrede je da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, a koja je temelj tržišne ekonomije i omogućava efikasnije korišćenje postojećih resursa, bolju ponudu, kvalitet i dobrobit potrošača, rekao je dr Miloje Obradović i dodao da će Komisija i nadalje biti stabilan i predvidiv partner privredi Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta.

Komisija proširuje saradnju sa regulatorima

kzk-ekofU prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je zajednički sastanak predsednika Komisije dr Miloja Obradovića, zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrović, dr Vladice Tintora, direktora RATEL-a i njihovih saradnika.

Konstatovano je da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje. Dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.

Intenziviranje saradnje Komisije i Američke privredne komore u Srbiji

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa izvršnom direktorkom Američke privredne komore u Srbiji Verom Nikolić Dimić.

Dr Obradović upoznao je gošću sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tokom razgovora zajednički je ocenjeno kao vrlo dobro rešenje da u kreiranju novog Zakona o zaštiti konkurencije aktivno, pored stručne javnosti, učestvuju i domaći i strani privrednici koji posluju u Srbiji.

Naglašena je i važnost intenzivnije saradnje na polju dodatne edukacije svih privrednih subjekata u Srbiji po pitanjima prava i politike zaštite konkurencije. U tom smislu, Američka privredna komora biće, kako je dogovoreno, uključena u sve aktivnosti Komisije koje za cilj imaju promociju politike zaštite konkurencije.

Američka privredna komora u Srbiji broji preko 190 članica. Deo je mreže Američkih privrednih komora u Evropi, koju čine 45 komora, sa preko 16.000 kompanija članica koje zajedno zapošljavaju preko četiri miliona ljudi u Evropi.

Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma koja se odnosi na transfer tehnologije, imajući u vidu specifičnost navedene oblasti, kao i činjenicu da postojeće uredbe ne izuzimaju od zabrane ove vrste sporazuma.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti železničkog i drumskog saobraćaja i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima, uzimajući u obzir specifična obeležja sektora saobraćaja, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.