Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Страна 2)
Комисија покренула поступак против Сирмиумбус д.о.о.

sirmiumbusКомисија за заштиту конкуренције покренула је 22. септембра 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против друштва Сирмиумбус д.о.о. из Сремске Митровице.

Комисија ће у току поступка испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Сремској Митровици, злоупотребило доминанатан положај наплаћивањем   различитих цена за перонску карту за међународне линије другим превозницима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Скупштински Одбор усвојио Извештај о раду за 2016. годину Комисије

kzk-ekofНа седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине Републике Србије, чланови Одбора разматрали су Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2016. годину.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић известио је чланове Одбора да је 2016. година била јубиларна година пословања Комисије за заштиту конкуренције. Истакао је да Комисија, у складу са законским овлашћењима, ефикасно спроводи све активности у циљу обезбеђивања заштите конкуренције у Србији.

Др Oбрадовић је навео да су у извештајном периоду настављене и активности у оквиру процеса придруживања Србије ЕУ, као и да су похваљене од стране Европске комисије по питању преговарачког Поглавља 8.

Након образложења Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције председница Одбора је предложила усвајање Извештаја Комисије за заштиту конкуренције, што је Одбор једногласно прихватио.

Седници је председавала председница Одбора Снежана Б. Петровић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора као и чланови Савета и руководиоци Комисије за заштиту конкуренције.

Продужен рок за доставу коментара и мишљења на нацрте уредби

kzk-ekofКомисија је продужила рок за доставу коментара и мишљења на Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране и Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране до 17. октобра 2017. године.

Учесници на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручна јавност и друга заинтересована лица, могу да доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текстове Нацрта уредби путем адресе електронске поште
komentar@kzk.gov.rs.

Нацрт уредбе о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума у области поправки и одржавању моторних возила и продаји резервних делова за моторна возила, узимајући у обзир специфична обележја ове области, а који нису уређени општим правилима заштите конкуренције.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 2. до 17. октобра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст Нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.

ЕПС Дистрибуција поступила по налозима Комисије

kzk-ekofОператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд je, поступајући по решењу Комисије за заштиту конкуренције од 23.12.2016. године, поступио по свим налозима Комисије, чиме је спровео мере отклањања повреде конкуренције у роковима одређеним за њихово извршење.

На тај начин је обезбеђено једнако поступање према свим учесницима на тржишту који су корисници дистрибутивног система, а тиме и могућност за остваривање ефективне конкуренције на тржишту снабдевања електричном енергијом.

Комисија овом приликом посебно указује на важност располагања сетом законских инструмената који јој омогућавају да спроведе ефективну заштиту конкуренције и да обавеже учеснике на тржишту да ускладе своје понашање са темељима тржишне економије, са циљем остварења економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи за потрошаче.

Сарадња на унапређењу заштите конкуренције

kzk-ekofПредставници Привредне коморе Србије учествоваће у Радној групи за израду закона о заштити конкуренције и настојати да у ново законско решење буду имплементирани ставови привредника, договорено је данас на састанку Марка Чадежа, председника ПКС и др Милоја Обрадовића, председника Комисије за заштиту конкуренције.

ПКС је, након што је Комисија најавила рад на изради новог закона, покренула дијалог са привредом са циљем унапређења законског оквира политике заштите конкуренције и обезбеђења стабилног, предвидивог и стимулативног привредног амбијента.

“ПКС је једина асоцијација привреде која има Споразум о сарадњи са Комисијом за заштиту конкуренције, активна је на унапређењу политике заштите конкуренције у Србији и поштовање равноправних услова за све учеснике на тржишту, информисању и едукацији привредника, како би што ефикасније примењивали прописе у тој области”, рекао је Марко Чадеж, председник ПКС.

У интересу српске привреде је да Комисија располаже инструментима којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције, а која је темељ тржишне економије и омогућава ефикасније коришћење постојећих ресурса, бољу понуду, квалитет и добробит потрошача, рекао је др Милоје Обрадовић и додао да ће Комисија и надаље бити стабилан и предвидив партнер привреди Србије у унапређењу пословног амбијента.

Комисија проширује сарадњу са регулаторима

kzk-ekofУ просторијама Комисије за заштиту конкуренције одржан је заједнички састанак председника Комисије др Милоја Обрадовића, заменика председника Савета РЕМ-а Горана Петровић, др Владице Тинтора, директора РАТЕЛ-а и њихових сарадника.

Констатовано је да, иако ове институције добро сарађују, још увек постоји простор за унапређење те сарадње. Договорени су и конкретни кораци који ће обезбедити још већу ефикасност у заједничким активностима, што ће за резултат имати и квалитетнији рад сваке институције понаособ.

Интензивирање сарадње Комисије и Америчке привредне коморе у Србији

kzk-amchamПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са извршном директорком Америчке привредне коморе у Србији Вером Николић Димић.

Др Обрадовић упознао је гошћу са досадашњим активностима, као и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције. Посебан акценат био је на детаљима везаним за припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције.

Током разговора заједнички је оцењено као врло добро решење да у креирању новог Закона о заштити конкуренције активно, поред стручне јавности, учествују и домаћи и страни привредници који послују у Србији.

Наглашена је и важност интензивније сарадње на пољу додатне едукације свих привредних субјеката у Србији по питањима права и политике заштите конкуренције. У том смислу, Америчка привредна комора биће, како је договорено, укључена у све активности Комисије које за циљ имају промоцију политике заштите конкуренције.

Америчка привредна комора у Србији броји преко 190 чланица. Део је мреже Америчких привредних комора у Европи, коју чине 45 комора, са преко 16.000 компанија чланица које заједно запошљавају преко четири милиона људи у Европи.

Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума која се односи на трансфер технологије, имајући у виду специфичност наведене области, као и чињеницу да постојеће уредбе не изузимају од забране ове врсте споразума.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 12. до 27. септембра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.

Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума у области железничког и друмског саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим водним путевима, узимајући у обзир специфична обележја сектора саобраћаја, а који нису уређени општим правилима заштите конкуренције.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 12. до 27. септембра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст Нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.