Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti (Page 3)
Predstavnica Komisije na stručnoj praksi u Republici Koreji

kzkKao rezultat intenziviranja saradnje Komisije za zaštitu konkurencije i Ambasade Koreje u Beogradu, kao i postignutog dogovora predsednika Komisije dr Miloja Obradovića i doskorašnjeg ambasadora Koreje u Beogradu Nj.E. Deđong Jua, predstavnica Komisije Ivana Cvijović, zaposlena u Sektoru za ispitivanje koncentracije boravila je, u okviru programa tehničke pomoći, u Komisiji za fer trgovinu Republici Koreje (Korean Fair Trade Commissin – KFTC), na desetodnevnoj praksi.

Cilj ovog programa tehničke pomoći je unapređenje primene prava i politike zaštite konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištima zemalja koje učestvuju u programu.

Opširnije…

Odobreno izuzeće restriktivnog sporazuma Imlek i Meggle Srbija

kzk

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije odobrila je pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma od zabrane – Ugovora o uslužnoj proizvodnji, između privrednih društava ad Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek i Meggle Srbija doo Kragujevac.

Napredak u radu Komisije po oceni Saveta stranih investitora

kzkSavet stranih investitora (FIC) u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2018. godinu, prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

U ovom dokumentu se i ove godine konstatuje značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i pozdravlja rad na unapređenju zakonodavnog okvira, što će omogućiti još efikasnije sprovođenje politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora: „Komisija je, nastavila napredak u zastupanju politike konkurencije i odnosima s javnošću. Komisija redovno informiše javnost o svojim aktivnostima i objavljuje veliku većinu svojih odluka na svojoj zvaničnoj internet stranici. Komisija je na svojoj internet stranici objavila Smernice o pravima i obavezama stranaka za nenajavljene uviđaje, kao i brošuru o pokajničkom programu. Ovaj pozitivan razvoj koji se tiče zastupanja politike zaštite konkurencije je važan jer doprinosi sveukupnom poboljšanju postojećeg pravnog okvira i boljem razumevanju aktivnosti i pravila zaštite konkurencije od strane javnosti i medija kao i važnosti uloge Komisije. Na kraju, pohvalno je što Komisija sve više sprovodi ekonomske analize u istraživanjima povreda konkurencije i složenih koncentracija.“

Preporuka investitora je da Komisija nastavi sa donošenjem podzakonskih akata koja definišu određene kategorije od ključne važnosti za upotpunjavanje pravnog okvira zaštite konkurencije, kao i izradom jasnih smernica i uputstva koja sadrže način primene određenih odredaba Zakona, kao i publikacija o relevantnim definicijama tržišta.

Pokrenut postupak protiv VISA organizacije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica i protiv konkurenta Mastercard organizacije na tom tržištu, odnosno tri sledeća društva VISA Incorporated i VISA International Service Association sa sedištem u Foster City, Kalifornija i VISA CEMEA Holdings Limited sa sedištem u Londonu (VISA organizacija).

Analiza uslova konkurencije na tržištu platnih kartica u Republici Srbiji pokazala je da je zbog istih radnji i sa istim pravnim osnovom neophodno pokrenuti postupak i protiv VISA organizacije. Naime, Komisija je osnovano pretpostavila da i VISA organizacija, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, u smislu člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Republike Srbije u sistemu VISA. Time je VISA organizacija uticala na povećanje trgovačke naknade – provizije banke trgovca za prihvatanje plaćanja platnom karticom, koju banke zaračunavaju trgovcima za omogućavanje usluge bezgotovinskog plaćanja (u daljem tekstu: trgovačka naknada). Najveći deo trgovačke naknade (oko 60–70%) čini međubankarska naknada. U Republici Srbiji međubankarske naknade su trenutno višestruko više nego na tržištima Evropske unije. Kako dalje proizlazi, trgovci koji prihvataju plaćanje platnim karticama trošak trgovačke naknade uračunavaju u maloprodajnu cenu koju prenose na potrošače, nezavisno od toga da li je plaćanje izvršeno platnom karticom ili gotovinom. Na taj način se ograničava konkurencija na tržištu banaka prihvatilaca u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguć je i negativan uticaj na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Republike Srbije jer su banke podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd

Korišćenje novog softvera podiže kvalitet ekonomskih analiza

kzkPrimena novog ekonometrijskog STATA softvera koji je Komisija za zaštitu konkurencije nabavila zajedno sa upgrade licencom E-Views softvera, iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, omogućiće još efikasniju primenu ekonomskih analiza u predmetima koji se vode pred Komisijom.

Ekonomisti zaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije započeli su obuku korišćenja ovih softvera. Obuka je organizovana u serijama, gde je jedan deo posvećen opštoj teorijskoj obuci za STATA, a drugi empirijskom istraživanju, na osnovu podataka KZK koji su prikupljeni kroz trenutno aktuelnu sektorsku analizu koja se odnosi na tržište maloprodaje prehrambenih proizvoda.

Zahvaljujući dvogodišnjem projektu „Izgradnja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije“, a koji je odobren od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, osim navedenih softvera, nabavljena je i računarska oprema koja će biti korišćena za ekonometrijske analize.

Novi postupak zbog sumnje na nameštanje javnih nabavki

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak protiv privrednog društva Konica Minolta Poslovna Rešenja SE d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11a, Beograd. Postupak je pokrenut radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

U toku ispitnog postupka pokrenutog 28. maja 2018. godine protiv društava Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro print sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš i Birotehnika doo Jagodina, Komisija je došla do saznanja koja ukazuju na pretpostavku da je i društvo Konica Minolta Poslovna rešenja SE učestvovalo u povredi konkurencije propisane članom 10. Zakona o zaštiti konkurencije. Kao uvoznik i distributer opreme proizvođača Konica Minolta, društvo Konica Minolta organizuje prodaju opreme, preko društva Original doo Beograd, od kojeg kupuju svi ostali partneri: Birotehnika, Mikops i Birolinija, što ne isključuje i samostalnu prodaju. Prodaja i servisiranje opreme proizvođača Develep, koji je u vlasništu društva Konica Minolta, organizovana je preko partnera Birodeveloping i Dikti Line.

Radi ekonomičnosti, a kako su ispunjeni zakonski uslovi za spajanje dva postupka, Komisija je donela Zaključak da se u ovom slučaju vodi jedan postupak.

Kurs javnih debata i lobiranja za zaposlene u Komisiji

kzkZaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije prošli su dvodnevnu obuku za lobiranje i uspešno vođenje javnih debata. Kurs je sproveden uz visok stepen interakcije, a obrađivane su teme kao što su – uloga javne debate u kreiranju javnih politika, elementi organizacije javnih debata, kao i njihovo vođenje.

Polaznici ovog kursa, a koji je organizovan zahvaljujući sredstvima iz projekta Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, bili su u prilici da čuju i koje su karakteristike uspešnog lobiste, kakve se sve taktike i tehnike lobiranja sprovode, kao i kako se ova veština koristi u Evropskoj uniji. Na ovaj način, predstavnici Komisije dobili su mogućnost da unaprede svoje veštine u zastupanju kao i prenošenju znanja i iskustava iz oblasti politike zaštite konkurencije.

Foto: Fonet – Zoran Mrđa

Zaključak o objavljivanju Zaključka o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije radi dostavljanja strankama u postupku
Komisija odobrila preuzimanje RTB Bor

kzk

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije odobrila je koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom Rudarsko-topioničarski basen RTB Bor d.o.o. Bor od strane privrednog društva Zijin Mining Group Co. Ltd., NR Kina.

Kineska Zijin Mining Group bavi se istraživanjem i iskopavanjem zlata, bakra, cinka i drugih mineralnih resursa, a u Srbiji, do sada, nije bila prisutna.

Pokrenut postupak protiv veleprodavaca lekova

FICKomisija za zaštitu konkurencije je, po službenoj dužnosti pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije, protiv četiri farmaceutske kuće Farmix d.o.o., Beohem-3 d.o.o., Makler d.o.o. i Pharmaswiss d.o.o., sve iz Beograda. Osnovano je pretpostavljeno da su se navedeni učesnici na tržištu dogovarali oko podnošenja ponuda na javnim nabavkama lekova za lečenje hemofilije, odnosno da su delili tržište snabdevanja lekovima za lečenje hemofilije na javnim nabavkama, i to u periodu od 2014. do 2017. godine. Podela tržišta od strane konkurenata smatra se veoma teškom povredom konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije je osnovano posumnjala da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranaka, pa su odmah po pokretanju postupka ovlašćena službena lica Komisije sprovela nenajavljene uviđaje u sedištima firmi protiv kojih je pokrenut postupak. Tom prilikom izvršen je pregled i provera poslovnih prostorija stranaka u ovom postupku, stvari, uključujući računare i druge medije za čuvanje elektronskih podataka. Proveravani su i ugovori, finansijska i druga poslovna dokumentacija, te poslovna prepiska, sve u vezi sa ispitivanjem postojanja povrede konkurencije.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.