Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti (Strana 4)
Komisija pokrenula postupak protiv Industrije smrznute hrane „Frikom” d.o.o.

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 29. maja 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv Industrije smrznute hrane „Frikom” d.o.o. Beograd radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu distribucije, odnosno prodaje sladoleda. Sledećeg dana, 30. maja 2017. godine, službena lica Komisije izvršila su nenajavljeni uviđaj u prostorijama društva “Frikom”.

Naime, sprovođenjem zakonskih ovlašćenja za korišćenje instrumenta koji je veoma efikasan za otkrivanje različitih oblika povrede konkurencije, službena lica Komisije izvršila su nenajavljeni uviđaj u društvu “Frikom” d.o.o. i tom prilikom izvršila kontrolu prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari na dve lokacije u Beogradu, o čemu je obaveštena stranka, odnosno držalac prostora i stvari tek u trenutku izvođenja uviđaja na licu mesta.

Nenajavljeni uviđaj je instrument koji je na raspolaganju Komisiji za zaštitu konkurencije, na osnovu članova 52. do 55. Zakona o zaštiti konkurencije radi otkrivanja  i  sprečavanja akata ili radnji učesnika na tržištu, a koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

S obzirom na to da je postupak tek pokrenut, kao i da je nenajavljeni uviđaj samo jedan od načina na koji Komisija može pribaviti neophodne dokaze, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.

Održan okrugli sto “Značaj i izazovi maloprodaje u Srbiji sa aspekta zaštite konkurencije”

kzk-ekofNALED i Komisija za zaštitu konkurencije organizovale su okrugli sto na temu „Značaj i izazovi u razvoju maloprodaje u Srbiji sa aspekta zaštite konkurencije“. Okrugli sto organizovan je kako bi se predstavnici kompanija koje se bave maloprodajom u Srbiji upoznali sa detaljima projekta opsežne analize tržišta maloprodaje u Srbiji , a koju je pokrenula Komisija za zaštita konkurencije , ali i kako bi upravo oni koji se bave poslovanjem u ovom sektoru dali svoje predloge i sugestije za izradu ovog dokumenta koji se u našoj zemlji radi po prvi put. Analiza, inače, obuhvata tržište maloprodaje proizvoda krajnjim potrošačima i tržište nabavke, sa fokusom na odnos između maloprodavaca i njihovih dobavljača, ali i uticaja privatnih robnih marki na nivo konkurencije.

Učesnike okruglog stola pozdravili su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i potpredsednik Upravnog odbora NALED-a, Goran Kovačević, dok su ih sa planom realizacije, kao i ciljevima sektorske analize upoznali dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize KZK i njegovi saradnici.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović naglasio je da Komisija ovaj posao smatra izuzetno važnim, kako zbog značaja ovog sektora za ukupnu ekonomsku aktivnost u zemlji, tako i zbog konkretne koristi za potrošače, a što je, u krajnjoj liniji, i jedan od osnovnih elemenata efikasne politike zaštite konkurencije.

Trgovina na malo predstavlja sektor privrede kod koga je najviše izražen efekat fer tržišne utakmice na same potrošače, budući da se u trgovini na malo ostvaruje direktan kontakt sa njima, odnosno da je pravilo da krajnji kupac uvek plati sve. Verujem zato da ova analiza može da doprinese i većem poverenju potrošača u same učesnike na tržištu, ukoliko znaju da svi posluju prema fer pravilima, naglasio je predsednik Obradović. – Komisija će našire sagledati trenutne tržišne strukture, imajući u vidu veliki broj promena i preuzimanja u prethodnih desetak godine, što će doprineti još boljoj i efikasnijoj zaštiti konkurencije i time omogućiti svima ravnopravne uslove za poslovanje.

Konstatovano je da je zajednički interes da se stekne realna uvid u sliku i odnose na tržištu maloprodaje hrane, pića i duvana, jer često se u javnosti javljaju pogrešne procene o tržišnim udelima u sektoru maloprodaje, što šteti i narušava reputaciju samim učesnicima na tržištu, ali dovodi u pitanje i efikasnost Komisije za zaštitu konkurencije.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici sektora maloprodaje i dobavljača, Ministarstva trgovine, advokatskih kancelarija i stručne javnosti, a događaj je organizovan u okviru Radne grupe za poglavlje 8 „Politika konkurencije“ Nacionalnog konventa, kojom NALED predsedava.

Pokrenut postupak protiv „B2M“ d.o.o., „Grafo Trade” d.o.o., „Trgodunav“ d.o.o., „Master Clean Express“ d.o.o. i AD HI „Panonija

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 35. Zakona o zaštiti konkurencije, postupak ispitivanja povrede konkurencije, po službenoj dužnosti protiv društava „B2M“ doo – Beograd, „Grafo Trade” doo- Beograd, „Trgodunav“ doo – Beograd, „Master Clean Express“doo Palić i AD HI „Panonija“ – Pančevo.

U okviru postupka, na više lokacija navedenih učesnika na tržištu u Beogradu, službena lica Komisije za zaštitu konkurencije obavila su nenajavljene uviđaje, a sve u cilju prikupljanja dodatnih informacija.

Komisija će u toku postupka ispitati da li su se navedena društva, kao ponuđači na javnoj nabavci potrošnog materijala za održavanje lične i kolektivne higijene za potrebe Ministarstva odbrane, dogovarala u pogledu prodajnih cena i drugih uslova trgovine na tržištu javne nabavke.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

ZAKLjUČAK O POKRETANjU POSTUPKA: „B2M“ d.o.o. – „Trgodunav“ d.o.o. – „Grafo Trade” d.o.o. – „Master Clean Express” d.o.o. – AD HI „Panonija“
Ambasadorka Rumunije posetila Komisiju

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadorku Rumunije Oanu – Kristinu Popu (Oana-Cristina Popa).

Dr Obradović je njenoj ekselenciji Popi predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije za zaštitu konkurencije, a koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.

Predsednik Obradović je, tokom razgovora, naglasio da odlična saradnja koju Komisija za zaštitu konkurencije ima sa Savetom za konkurenciju Rumunije, a koja je ove godine rezultirala i time što je telo za zaštitu konkurencije Rumunije bilo počasni „Gost domaćin“ na obeležavanju Dana konkurencije Srbije rezultira i kvalitetnijim razvojem tela koje vodi. Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da Savet za konkurencije Rumunije ove godine obeležava 20 godina rada, od čega je deset godina funkcionisalo kao telo zemlje koja je u procesu pristupanja EU, a poslednju deceniju kao njen član.

U tom smislu, zajednički je konstatovana potreba da se intenzivna saradnja dva tela dalje unapređuje. Sastanku su prisustvovali i Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, Mihaela Osorio (Mihaela Osorio) zamenik šefa Misije i Stefan Imre (Stefan Imre) ministar savetnik u Ambasadi Rumunije u Beogradu.

Komisija na Godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju

kzk-ekofU Portugalu je održana 16. Godišnja konferencija Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN), kojoj je prisustvovao član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić.

Teme koje su kandidovane za ovogodišnju konferenciju Međunarodne mreže za konkurenciju, a koje čine tela za zaštitu konkurencije širom sveta izabrane su u skladu sa aktuelnim izazovima u primeni politike zaštite konkurencije. Tako je, preko 600 učesnika, bilo u prilici da podeli iskustva u procesu sprovođenja politike zaštite konkurencije. Posebno su bile razmatrane aktivnosti koje bi doprinele većoj uspešnosti programa za oslobađanje od plaćanja mera za povredu konkurencije (leniency program), kao i alati koji bi pomogli u promociji i javnom zastupanju politike zašpite konkurencije (competition advocacy).

U fokusu su bili izmenjeni uslovi u kojima rade tela za zaštitu konkurencije, a koje donose globalizacija i nove tehnologije, obzirom da je praksa pokazala da globalizacija vodi ka sve većem protekcionizmu u razvijenim ekonomijama, dok novo digitalno doba unosi i značajnu promenu u poimanju konkurencije, jer u internet svetu monopolska pozicija postaje pravilo, a ne više izuzetak.

kzk-ekofTokom konferencije, na posebnoj svečanosti, Komisiji za zaštitu konkurencije je uručeno posebno priznanje koje je dobila na konkursu „Zastupanje politike konkurencije 2016. – 2017.“, sa fokusom na unapređenje politike konkurencije u agendi ekonomske politike: „Inovativne startegije zastupanja u odnosu na tržišne izazove“ koji je raspisala Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Svetska banka (WBG). Članak, čiji je autor Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije i koordinator međunarodne saradnje Komisije, takmičio se u okviru jedne od ponuđenih kategorija – „Sprovođenje strategija zastupanja na različitim nivoima (regionalnom, nacionalnom, subnacionalnim / širem ekonomskom i specifičnom sektorskom)“.

Program konferencije koja je ove godine je okupila više od 600 predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz čitavog sveta, zajednički su pripremili Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Uprava za zaštitu konkurencije Portugala (AdC),

Predsednik Komisije na konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela“

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izložio je na naučnoj konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji“ referat na temu „Uloga Komisija za zaštitu konkurencije u ekonomskim i regulatornim reformama: aktuelni trendovi i budući izazovi“ . Koautori ovog referata bili su dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije i dr Dragan Lončar, prodekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Dr Obradović izložio je glavne elemente funkcionisanja Komisije za zaštitu konkurencije, kao i osnovne odredbe Zakona o zaštiti konkurencije. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa regulatornim telima i državnim organima i organizacijama, ali i buduće pravce razvoja politike zaštite konkurencije u Srbiji, imajući u vidu elemente nacrta nove direktive Evropske komisije koja za cilj ima unapređenje rada tela za zaštitu konkurencije EU.

Osnovni cilj naučne konferencije „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela“ bio je da se predstave istraživački rezultati kao mogući doprinos za izgradnju povoljnog institucionalnog okvira i osnove za efikasniji privredni razvoj Srbije. Organizator ovog skupa bilo je Naučno društvo ekonomista Srbije, u saradnji sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskim fakultetom u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali profesori Univerziteta u Beogradu, predstavnici nezavisnih i regulatornih tela, kao i nezavisni ekonomski eksperti.

Komisija izrekla meru zaštite konkurencije kompanijama Vital i Viktorija oil AD

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije je doneo rešenje kojim je utvrdio povredu konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije društvima Vital iz Vrbasa i Victoriaoil AD iz Šida, zbog zaključenja restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja.

Utvrđeno je da su navedena društva, koja su konkurenti na tržištima proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja, zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je stvoren okvir za usklađivanje ponašanja učesnika na tržištu, zbog čega Ugovor predstavlja restriktivni sporazum. u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Mera zaštite konkurencije je izrečena u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, društvu „Victoriaoil“ u visini 23 miliona dinara i društvu „Vital“ 8, 6 milona dinara.

Član saveta Komisije na sastanku Multi – disciplinarnog tima

kzk-ekofČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multi – disciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije. Tom prilikom je održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim (MTD) ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije.

Radionica i rad MTD-a je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu (OSCE) i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Na sastanku osim predstavnika Komisije učestvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne navbavke, SBPOK-a MUP Srbije i drugih organizacija.

Saradnja sa Belorusijom ozvaničena Memorandumom

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i Vladimir Koltovič, ministar za antimonopolsko regulisanje i trgovinu potpisali su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti konkurencije dve institucije.

Realizacija ovog sporazuma otvara mogućnost intenzivnije saradnje na polju zaštite konkurencije kao i razvoj bilateralnih odnosa uz osiguravanje uslova za efikasno delovanje tržišta proizvoda i usluga institucija zaduženih za sprovođenje politike konkurencije Srbije i Belorusije.

Dve strane su se složile da je u njihovom zajedničkom interesu da jedni drugima pružaju pomoć u vezi sa primenom antimonopolnog, odnosno konkurentnog zakonodavstva i razvojem politike konkurencije u cilju razmene iskustva i mišljenja.

Takođe, Memorandumom je predviđena razmena saradnika, organizovanje seminara, foruma, kurseva i ostalih sličnih manifestacija, kao i razmenu publikacija i drugih dokumenata.

Komisija za zaštitu konkurencije vrlo je aktivna u saradnji sa drugim telima za zaštitu konkurencije, kako onih koji su članice EU, tako i država koje to nisu. Memorandum o saradnji sa Belorusijom je 12-ti sporazum koji Komisija za zaštitu ima sa telima za zaštitu konkurenciju drugih država, odnosno organima koji se bave zaštitom konkurencije.

Memorandum je potpisan tokom zasedanja Mešovitog komiteta za trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Belorusije koje je održano 18 i 19. aprila u Beogradu.