Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Page 45)
Комисија за заштиту конкуренције одобрила је концентрацију белгијског друштва „Delhaize“ Group над друштвом „Delta Maxi“
Решење којим се утврђује повреда конкуренције, склапањем забрањеног рестриктивног споразума и одређује мера заштите конкуренције друштвима „Idea“ д.о.о. из Београда и „Grand Prom“ а.д. из Београда
Пресудом Управног суда потврђено решење Комисије за заштиту конкуренције

Решење Комисије за заштиту конкуренције, којим је санкционисана и правоснажно утврђена злоупотреба доминантног монополског положаја АД Индустрије млека и млечних производа „Имлек“ и АД „Млекара“ из Суботице (обе у власништву Danube Foods Group B.V.) потврђено је пресудом Управног суда

Потписан протокол о сарадњи Републичке агенције за електронске комуникације и Комисије за заштиту конкуренције

 

Одбијена жалба друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH

 

 

Упутство о примени правила о заштити конкуренције на удружења учесника на тржишту

 

Закључак Комисије о наставку поступка по службеној дужности поводом захтева за одобрење концентрације друштва „Delhaize The Lion“ над друштвом “Delta Maxi“
Покретање испитног поступка по захтеву за спровођење концентрације од стране друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH над компанијом „Новости“ а.д.
Упозорење Kомисије за заштиту конкуренције Јавном предузећу „Србијагас“
Закључак о проширењу поступка против концерна „Swisslion-Таково“ д.о.о. Београд, „Swisslion“ д.о.о. Београд, Компаније „Таково“ а.д. Горњи Милановац и „Таково Аграр“ д.о.о. Горњи Милановац – у стечају