Saopštenja za javnost « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti » Saopštenja za javnost
Predstavnik Komisije panelista na konferenciji zemalja BRIKS-a

kzkČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je, kao jedan od govornika, na tradicionalnoj Konferenciji o politici zaštite konkurencije zemalja BRIKS-a, koja je održana u Moskvi od 16. do 20. septembra 2019. godine.

Ovogodišnja konferencija, pod nazivom „10 godina saradnje između tela za zaštitu konkurencije BRIKS-a: rezultati i perspektive“, bila je, u najvećoj meri, posvećena temema vezanim za zaštitu konkurencije u digitalnom svetu, kao i pri sprovođenju javnih nabavki.

Predstavnik Komisije Čedomir Radojčić učestvovao je na panelu “Učešće države u ekonomiji” sa kolegama iz brojnih drugih tela. Tokom sesije, Radojčić je istakao da tržišna ekonomija i državni intervencionizam nisu alternative, već su, naprotiv, međusobno zavisni.

Kvalitetno funkcionisanje tržišta zavisi od dobrog funkcionisanja države. Neefikasno tržište ne može doprineti kvalitetnom funkcionisanju države i obratno. U tom smislu, nema alternativa, naveo je Radojčić.

Ključni zaključci Konferencije su da je jedan od najvećih izazova usklađivanje politike i prava zaštite konkurencije sa sve zastupljenijom digitalizacijom ekonomije, kao i borba protiv antikonkurencijskog ponašanja tržišnih učesnika u eri globalizma, odnosno važnost intenziviranja međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Na Konferenciji su učestvovali najviši predstavnici preko 50 tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, predstavnici međunarodnih institucija i akademske zajednice.

Predstavnik Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzkPredstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Vuk Leković, savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije, boravio je, kao korisnik programa Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisije za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC), na stručnom usavršavanju u Japanu.

Cilj ovog seminara je unapređenje primene prava i politike konkurencije, razmena iskustava radi korišćenja stečenih znanja za još efikasniju zaštitu konkurencije na tržištima zemalja koje učestvuju u programu. Plan usavršavanja obuhvatio je teoriju i praksu prava i politike zaštite konkurencije.

Ove godine u programu usavršavanja su učestvovali predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz 19 zemalja. Japanska agencija za međunarodnu saradnju organizuje ovu vrstu seminara od 1994. godine.

Učešće predstavnika KZK na seminaru u Tokiju predstavlja nastavak uspešne saradnje Komisije i japanskog tela za zaštitu konkurencije, a koju je prošle godine obeležio uspešno organizovani zajednički dvodnevni seminar u Beogradu.

Uputstvo o sadržini inicijative za ispitivanje povreda konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije – restriktivni sporazumi

kzkSavet Komisije za zaštitu konkurencije je dana 25.07.2019. godine doneo Uputstvo o sadržini inicijative za ispitivanje povreda konkurencije iz člana 10. – restriktivni sporazumi.

Uz uputstvo kojim se bliže objašnjava način na koji se može prijaviti postojanje sumnje u povredu konkurencije, Komisija je sačinila i potreban obrazac koji će omogućiti pojednostavljeno podnošenje inicijativa.

Komisija napominje da svi oni koji raspolažu informacijama o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji mogu da koriste i posebno otvorenu mejl adresu inicijativa@kzk.gov.rs ili telefonski broj 011 38 11 958 kako bi dobili sve informacije o detaljima vezanim za mogućnost i način podnošenja inicijative za ispitivanje konkurencije.

Komisija potpisala sporazum o saradnji sa telom za zaštitu konkurencije NR Kine

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i zamenica ministra državne uprave za tržišnu regulaciju Narodne Republike Kine, Gan Lin, potpisali su Memorandum o razumevanju između dve institucije.

Realizacijom Memoranduma će se obezbediti okvir za unapređenje saradnje između Komisije i Državne uprave za tržišnu regulaciju pri sprovođenju zakona i politike zaštite konkurencije i stvaranja povoljnih uslova za razvoj bilateralnih odnosa.

Memorandum ima za cilj implementaciju i delotvorno sprovođenje zakona o zaštiti konkurencije zbog njegove važnosti za efikasno poslovanje, dobrobit građana, kao i trgovinu Kine i Srbije.

Predviđeno je da će se saradnja Državne uprave za regulaciju tržišta Narodne Republike Kine i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, odvijati kroz tehničku saradnju putem programa obuka, radionica i saradnji pri istraživanju, organizovanju sastanaka između kineskih i srpskih visokih zvaničnika u oblasti zaštite konkurencije, izradu specijalizovanih analiza i razmenu iskustava u sprovođenju zakona zaštite konkurencije. Ovo je, inače, prva poseta delegacije Državne uprave za tržišnu regulaciju NR Kine, nakon institucionalne reforme koja je izvršena u ovoj zemlji.

Predsednik Komisije istakao je da je početak saradnje sa kineskim kolegama izuzetno važan zbog još veće pravne sigurnosti stranih investitora koji ulažu u Srbiju, a među kojima je sve više kineskih.

Zamenica ministra Državne uprave za regulaciju tržišta NR Kine iskazala je veliku zahvalnost na gostoprimstvu i najavila mogućnost intenziviranja saradnje, posebno u segmentu edukacije.

Svečanom popisivanju su prisustvovali i članovi Saveta i predstavnici Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije i visoki zvaničnici Državne uprave za regulaciju tržišta.

Ovo je 14 sporazum o saradnji koji Komisija potpisuje sa drugim telima za zaštitu konkurencije iz regiona i sveta.

Na odluke Komisije neće uticati pritisci

kzkNe smatramo spornom činjenicu da bilo ko u Republici Srbiji podnosi krivične prijave protiv Komisije za zaštitu konkurencije i njenih rukovodilaca. Ali, u ovom slučaju, kada je Udruženje građana „Car go“ Komisiji podnelo inicijativu za utvrđivanje povrede konkurencije i, neposredno nakon toga, i krivičnu prijavu protiv predsednika dr Miloja Obradovića, kao prvog čoveka ove institucije, smatramo da je u pitanju neprimereni vid pritiska na rad Komisije, kao nezavisnog državnog tela.

Indikativno je da se „Car go“ odlučio na podnošenje krivične prijave baš na dan kada je Komisija za zaštitu konkurenciju donela obaveštenje o nepostojanju osnova za postupanju po njihovoj inicijativi za utvrđivanje povrede konkurencije.

Želimo da obavestimo javnost da Komisija za zaštitu konkurencije neće, kao ni do sada, svoje odluke donositi na osnovu pritisaka bilo koje vrste, već isključivo prema odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, za šta joj je Skupština Srbije poverila mandat.

Nema osnova za postupanje Komisije po inicijativi Car Go

kzkKomisija za zaštitu konkurencije smatra da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje postupka ispitivanja povrede konkurencije, niti za dalje postupanje Komisije po Inicijativi koju je Car Go Techologies d.o.o. Beograd podnelo protiv Saveza taksi udruženja Srbije “Satus“, Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda i Ugovorne privredne taksi komore Srbije.

O ovome je u Obaveštenju o ishodu Inicijative (koje se nalazi u prilogu), Komisija obavestila podnosioca.

Predsednik Komisije na UNCTAD konferenciji o konkurenciji

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, učestvovao je, zajedno sa saradnicom Marijom Antić, na 18. zasedanju Međuvladine grupe eksperata za pravo i politiku konkurencije Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju – UNCTAD u Ženevi.

Tokom zasedanja grupe, usvojen je dokument „Rukovodeća načela i procedure prema UN setu principa i pravila konkurencije“, koji je izrađen na inicijativu Federalne antimonopolske komisije Ruske federacije – FAS, u saradnji sa telima za zaštitu konkurencije Japana, SAD, Mađarske, Nemačke, Hrvatske, Italije i Austrije. Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije takođe je, u prethodnom periodu intenzivno radila, sa kolegama iz drugih tela na konačnoj verziji ovog dokumenta, a koji bi trebao da doprinese većoj efikasnosti tela za zaštitu konkurencije u pronalaženju najboljih zajedničkih rešenja u suzbijanju antimonopolskog ponašanja.

Dr Obradović je, tokom zasedanja, održao brojne bilateralne razgovore sa čelnicima tela za zaštitu konkurencije širom sveta, sa ciljem razmene iskustva na uspostavljanju mehanizama za što kvalitetniji rad na obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu. Zajednički je zaključeno da je jedan od najvećih izazova usklađivanje politike i prava zaštite konkurencije u sve zastupljenijoj digitalizaciji, kao i da borba protiv antikonkurencijskog ponašanja tržišnih učesnika sve manje ima nacionalne granice, te da se u tom smislu mora pojačati međunarodna saradnja u ovoj oblasti.

Na 18. zasedanju Međuvladine grupe eksperata za pravo i politiku konkurencije učestvovali su čelni ljudi preko 50 tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, predstavnici međunarodne akademske zajednice i institucija, međudržavnih organizacija i slično.

Saradnjom do propisa koji poštuju principe konkurencije

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić potpisali su Memorandum o razumevanju između dve institucije.

Memorandum ima za cilj da obezbedi okvir za intenzivniju saradnju između Komisije i Republičkog sekretarijata za javne politike u postupcima analize efekata predloga propisa na konkurenciju na tržištu u procesu usvajanja propisa od strane Vlade, kako bi se blagovremeno identifikovali mogući negativni efekati koje predložena rešenja mogu imati na konkurenciju na tržištu.

Na ovaj način obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta i učinka propisa u kontekstu ostvarivanja što konkurentnijeg okruženja, a koje direktno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Memorandum je potpisan u kontekstu bolje implementacije Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke u saradnji sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Britanske Ambasade u Beogradu i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva čiji su predstavnici i prisustvovali ovom događaju.

Projekat za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji ima za cilj da doprinese poboljšanju poslovnog okruženja kroz: smanjenje administrativnog opterećenja za privredu – pojednostavljenjem 1.750 administrativnih postupaka za dobijanje licenci, dozvola i saglasnosti i digitalizaciju 100 postupaka, kao i kroz uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije.

Ustavni sud odbacio predlog za ocenu ustavnosti člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije

kzkUstavni sud Republike Srbije doneo je Zaključak kojim se odbacuje predlog za ocenu ustavnosti odredbe člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije. Predlog za ocenu ustavnosti odredbe čl. 45 pomenutog Zakona, podneo je jula prošle godine Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Navedena odredba člana 45. Zakona se odnosi na obavezu Komisije za zaštitu konkurencije, da u slučaju zahteva stranke, može odrediti meru zaštite izvora podataka ili određenih podataka, ako se oceni da je interes podnosioca tog zahteva pred Komisijom opravdan i po značaju bitno veći u odnosu na interes javnosti u pogledu predmeta tog zahteva.

Ocenu Poverenika da su odredbe člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije kojim se podaci koje „štiti“ Komisija za zaštitu konkurencije suprotna rešenjima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, demantovao je Ustavni sud, zaključkom sa sednice održane 25. aprila ove godine.

Komisija za zaštitu konkurencije pozdravlja ovaj potez Ustavnog suda, imajući u vidu da se na ovaj način doprinosi pravnoj sigurnosti tržišnih učesnika koji posluju u Republici Srbiji, ali i ujednačenoj praksi u predmetima koji se vode pred Komisijom.

U postupcima koji se vode pred telima nadležnim za zaštitu konkurencije, uključujući Komisiju za zaštitu konkurencije, ali i Direktorat za konkurenciju EU i tela država članica, učesnici na tržištu dostavljaju brojne, izuzetno osetljive poslovne podatke, kao što su podaci o dobavljačima i kupcima, vrednosti i obimu prodaje i nabavke, tržišnim udelima, razlozima za sprovođenje koncentracija, ugovore, akte koji sadrže poslovne planove i strategije budućeg razvoja i slično, a bez kojih Komisija ne bi mogla da vrši svoja ovlašćenja propisana zakonom. Otkrivanjem ovih podataka trećim licima može se naneti značajna šteta učesnicima na tržištu koji su dostavili podatke, zbog čega je u uporednoj praksi i ustanovljeno pravilo da tela za zaštitu konkurencije ne objavljuju, niti stavljaju na raspolaganje podatke, odnosno dokumentaciju koja sadrži poslovne tajne ili druge poverljive podatke.

Navedena praksa je opšteprihvaćena i u pravu konkurencije EU, jer se i prema Obaveštenju Evropske komisije o pravilima uvida u spise predmeta koji se vode pred EK u postupcima zaštite konkurencije, Smernicama za pripremu odluka o koncentracijama za javno objavljivanje, kao i Smernicama za pripremu za javno objavljivanje odluka donetim u skladu sa Uredbom 1/2003, kao primer navodi da se podaci o kupcima, distributerima, tržišnim planovima, troškovima i cenama kao i prodajnoj strategiji smatraju poslovnom tajnom kojoj se ne sme dati pristup. Sličan stav i ovlašćenja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije potvrđena su i Direktivom (EU) 2019/1 Evropskog parlamenta o ovlašćenju tela za zaštitu konkurencije država članica za efikasno sprovođenje pravila o tržišnoj utakmici i obezbeđenju pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta.

Razmatran izveštaj o radu Komisije u Narodnoj skupštini

kzkKomisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu. Nadležni Odbor Parlamenta je na sednici održanoj 27. marta 2019. godine razmotrio i prihvatio izveštaj Komisije o radu za 2018. godinu.

Narodna skupština Republike Srbije razmatrala je, na 24. posebnoj sednici, izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

O glavnim elementima Izveštaja o radu, kao i o ključnim aktivnostima Komisije u prethodnom periodu, poslanicima je, u uvodnom izlaganju govorio predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Izveštaj Komisije, konstatovao je predsednik Obradović, sadrži sve ključne elemente vezane za rad u okviru svih nadležnosti institucije. Komisija je u navedenom periodu povećala administrativne i institucionalne kapacitete i bila fokusirana na efikasnu i efektivnu primenu zakona i njegovo sprovođenje, u cilju obezbeđivanja što efikasnije zaštite konkurencije u Srbiji.

„Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost i investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda građana Republike Srbije. Uspostavljeni visok nivo transparentnosti i predvidivosti postupanja u radu Komisije biće ključni instrument da se i u narednom periodu sačuva poverenje u rad Komisije i obezbedi pravna sigurnost učesnicima na tržištu“ rekao je, obraćajući se narodnim poslanicima, predsednik Komisije.

Predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Snežana Petrović je istakla – „da je činjenica da aktivnosti Komisije na razvoju politike zaštite konkurencije predstavljaju jedan od važnih stubova reforme ekonomije, koji su rezultat opredeljenja naše zemlje za tržišnu privredu i modernu ekonomsku politiku nakon turbulentnog perioda u prethodnim dekadama. Dosadašnje iskustvo pokazuje da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavlja dobar primer funkcionisanja nezavisne institucije, koja je u svojim aktivnostima transparentna, što znači i podložna oceni i kontroli građana i javnosti“.
kzk
Izveštaj, kao i rad Komisije za zaštitu konkurencije, pohvaljeni su od većine prisutnih narodnih poslanika, koji su čestitali na postignutom i izrazili podršku daljem radu Komisije.

Plenarnoj sednici na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu su, osim predsednika dr Obradovića, prisustvovali članovi Saveta KZK – Čedomir Radojčić, Mirjana Mišković-Vukašinović i dr Veljko Milutinović, kao i rukovodioci Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije.