Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Разговори о кључним правцима развоја будућег законодавног оквира заштите конкуренције

FICУнапређење политике и права заштите конкуренције у Републици Србији, у контексту припреме новог законског оквира у овој области била је тема састанка представника Комисије за заштиту конкуренције и компанија, чланица Америчке привредне коморе.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић је, заједно са Чедомиром Радојчићем, чланом Савета и Горданом Лукић, руководиоцем Сектора за испитивање концентрација, који су, иначе, и чланови Радне групе за припрему нацрта новог закона о заштити конкуренције представио учесницима мотиве и кључне правце развоја будућих законских решења.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције и ефикасности механизама у контексту обезбеђења равноправних услова и даљег јачања правне сигурности тржишних учесника. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери.

Комисија спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента

kzkКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента на територији Републике Србије за период од 2014. до 2017. године. За потребе анализе као релевантно тржиште производа идентификовано је тржиште сивог (портланд) цемента. Оснивни циљ анализе је био да се сагледа структура и динамика конкуренције на предметном тржишту.

У оквиру тржишта сивог (портланд) цемента, посебно су анализирани сегменти производње, увоза, извоза и велепродаје.

У анализи су коришћени подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу цемента, јавно доступни подаци Републичког завода за статистику о производњи и реализацији сивог цемента, као и подаци учесника на тржишту, произвођача и увозника цемента и то: CRH (Srbija) d.o.o. из Поповца, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. из Беочина, “TITAN” d.o.o. из Косјерића, CEMEX SRB DOO из Ниша и NEXE BETON DOO NOVI SAD из Ветерника.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта цемента.

Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на том тржишту и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.

Обавештење о подношењу Предлога обавеза представника VISA платне организације

VISAКомисија за заштиту конкуренције објављује Обавештење о подношењу Предлога обавеза, у складу са чланом 58. Закона о заштити конкуренције, које су друштва VISA Incorporated, VISA International Service Association и VISA CEMEA Holdings Limited као представници VISA платне организације, спремна добровољно да преузму ради отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе.

Директорка ЕБРД за Западни Балкан посетила Комисију

FICПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је нову директорку Европске банке за обнову и развој (EBRD) за Западни Балкан, Жужану Харгитај (Zsuzsanna Hargitai).

Др Обрадовић је директорки Харгитај представио досадашње активности, као и планове Комисије који за циљ имају унапређење политике заштите конкуренције у нашој земљи. Председник Комисије је, током разговора, посебно истакао корисност за Комисију досадашње сарадње са EBRD за Комисију. Упознао је саговорницу и са програмом тренутно актуелног пројекта „Изградња капацитета за Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије” који се финансира средствима Европске банке за обнову и развој.

Директорка EBRD за Западни Балкан нагласила је да ова међународна институција има добру сарадњу са Комисијом и да је циљ њено даље унапређење и подршке реформама, у светлу прерспективе прикључења Србије ЕУ.

Закључено је да обе институције у наредном периоду додатно пораде на оснаживању политике заштите конкуренције у Републици Србији,а у циљу унапређења привредног амбијента наше земље.

Покренути поступци због сумње на договор у јавним набавкама

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је два поступка против седам учесника на тржишту који су у поступку јавне набавке у којој је наручилац ЈП „Електропривреда Србије” наступили у две групе понуђача. Странке у поступцима су закључиле споразуме о заједничком учешћу у поступку јавне набавке, чији је предмет транспорт опреме коришћеног багера и одлагача из СР Немачке у Републику Србију.

Један поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – специјални транспорти д.о.о. Београд, Унион Шпед д.о.о. Београд и Бата д.о.о. Трешњевац (Кањижа), а други поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о. Београд, Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Транспортшпед д.о.о. Београд и Агрорит д.о.о. Меленци (Зрењанин).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама коje могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/IV, Београд.

Успешна јавна дебата у Крагујевцу

FICКомисијa за заштиту конкуренције организовала је у Крагујевцу јавну дебату посвећену разматрању потенцијалних решења у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

У панел дискусији су учествовали професори Правног и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду – др Милан Костић, проф.др Бобан Стојановић, др Сандра Фишер – Шобот, представници Града Крагујевца, компанија и привредних кластера из региона Шумадије.

Чланица Радне групе за израду новог закона о заштити конкуренције, руководилац Сектора за испитивање концентрација, Гордана Лукић је, поздрављајући присутне, нагласила да нови правни оквир политике заштите конкуренције треба да омогући унапређење процесних права странака у посебном управном поступку пред Комисијом, уз уважавање специфичности поступка у тој области, посебно потребе за ефикасношћу.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан и у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери – поред представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација и стручњаци министарстава привреде, правде, државне управе, Комисије за заштиту конкуренције. Радну групу чине и представници бројних удружења учесника на тржишту.

Јавна дебата је организована у оквиру пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције”“ који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке. Планирано је одржавање још три јавне дебате, у Нишу, Новом Саду и Београду.

Председник Комисије – Фокус Комисије је добробит грађана

FICПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић одржао је уводно излагање на конференцији „Конкуренција и заштита личних података ”, коју традиционално организује адвокатска канцеларија Карановић/Партнери и немачка фондација Фридрих Нојман (Friedrich Naumann).

Ове године конференција је била фокусирана на искуства у примени права конкуренције у контексту односа примене права конкуренције и економије, виђених кроз искустава Србије и ЕУ, контроли државне помоћи као и примена нових законских решења о заштити података личности.

Др Обрадовић нагласио је, између осталог, да је допринос ефикасне примене политике и права заштите конкуренције унапређењу економског раста и добробити грађана Републике Србије изазов, али да је Комисија у потпуности свесна важности мисије и задатака које има.

На конференцији је један од панелиста био Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, који је присутнима говорио о плановима и перспективама Комисије у контексту унапређења заштите конкуренције у Републици Србији.

Комисија подржала оснивање Удружења за усклађеност пословања

FICКомисија за заштиту конкуренције подржала је, учешћем на оснивачкој скупштини, почетак рада Удружења за усклађеност у пословању (Corporate Compliance Association). Ово Удружење чине компаније из разних сектора окупљене како би унапредиле своја знања и ефикасније ускладиле пословање са постојећим законским оквиром.

Интерес Комисије је да пословање учесника на тржишту буде усклађено са правилима заштите конкуренције, јер се тиме умањује и ризик од повреда конкуренције које се, између осталог, дешавају и због чињенице да компаније имају неусклађену праксу у односу на регулативу заштите конкуренције, рекао је др Милоје Обрадовић, председник Комисије за заштиту конкуренције, поздрављајући учеснике оснивачке скупштине.

foto-kzk-23112018aУсклађеност утиче и на изградњу пословања по правилима заштите конкуренције, а која омогућава интерну идентификацију могућег антиконкурентског понашања. Како је превенција оваквих нежељених последица један од основних циљева Удружења за усклађеност у пословању, Комисија за заштиту конкуренције снажно подржава његово оснивање и рад, истакао је др Обрадовић.

У оквиру оснивачке скупштине Удружења одржана је и панел дискусија на тему “Због чега је усклађеност у пословању битна за сваког од нас?”. Циљ овог панела, на коме је члан Савета Комисије Чедомир Радојчић био један од учесника је да се подигне свест о важности ове теме, дефинисањем функције усклађености у пословању, као и конкретни примери њене примене у пословању учесника на тржишту.


FICНа панелу су учествовали и представници учесника на тржишту који се баве активностима релевантним за област усклађености у пословању, представници приватног и јавног сектора, Удружења банака Србије, као и Правног факултета Универзитета у Београду.

Одржан семинар „Анализа ефеката прописа на тржишта и конкуренцију“

FICКомисија за заштиту коонкуренције Републике Србије у сарадњи са Светском банком (Међународна финансијска корпорација – IFC) и Републичким секретаријатом за јавне политике организовала је дводневни семинар „Анализа ефеката прописа на тржишта и конкуренцију“.

Главни циљ семинара био је пружање подршке представницима институција Владе Републике Србије за бољу примену анализе ефеката прописа у сврху утврђивања и процене потенцијалних тржишних ограничења, те унапређења квалитета и делотворности закона и других прописа. На семинару су представљена и међународна искуства интегрисања принципа заштите конкуренције у прописе који се израђују.

Учесницима семинара су се обратили члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Мирјана Мишковић – Вукашиновић, в.д. директорка Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић, Мацеј Дрозд (Maciej Drozd), економиста Светске банке, као и тим лидер Светске банке Еугениј Осмоческу (Eugeniu Osmochescu).
Опширније…

Комисија домаћин престижне конференције економиста – ACE

FICКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије биће домаћин годишње конференције Удружења економиста из области политике конкуренције (Association of Competition Economics – ACE) 2020. године у Београду. Та одлука донета је на прошлонедељној конференцији одржаној у Болоњи, Италија.

Српска Комисија за заштиту конкуренције имала је ове године запажено учешће, односно њени представници др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе и Јелена Поповић – Маркопулос, виши саветник у истом сектору, добили су прилику да пред 276 учесника, економиста из области политике заштите конкуренције широм Европе и света, представе један од случајева Комисије. Начин на који су у представљеном предмету коришћена економска знања препознат је као значајан, па се, из тог разлога, Србија и нашла међу девет земаља које су представиле своје случајеве током ове Конференције.

Као и сваке године на конференцији ACE учествовали су бројни представници европских тела за заштиту конкуренције, угледних консултантских кућа и академске заједнице, који су разменили своја искуства у погледу оцене ефеката активности институција надлежних за заштиту конкуренције.

Од свог оснивања 2003. године, главна активност ACE-a је годишња конференција која окупља економисте из области конкуренције.

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије вест о избору за домаћина доживљава као још једно признање за остварене резултате на унапређењу економских експертиза у последњих неколико година, а што се рефлектује на квалитет њених одлука.