Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Амбасадорка Румуније посетила Комисију

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадорку Румуније Оану – Кристину Попу (Oana-Cristina Popa).

Др Обрадовић је њеној екселенцији Попи представио досадашње активности, као и планове Комисије за заштиту конкуренције, а који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у нашој земљи.

Председник Обрадовић је, током разговора, нагласио да одлична сарадња коју Комисија за заштиту конкуренције има са Саветом за конкуренцију Румуније, а која је ове године резултирала и тиме што је тело за заштиту конкуренције Румуније било почасни „Гост домаћин“ на обележавању Дана конкуренције Србије резултира и квалитетнијим развојем тела које води,. Ово посебно имајући у виду чињеницу да Савет за конкуренције Румуније ове године обележава 20 година рада, од чега је десет година функционисало као тело земље која је у процесу приступања ЕУ, а последњу деценију као њен члан.

У том смислу, заједнички је констатована потреба да се интензивна сарадња два тела даље унапређује. Састанку су присуствовали и Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, Михаела Осорио (Mihaela Osorio) заменик шефа Мисије и Стефан Имре (Stefan Imre) министар саветник у Амбасади Румуније у Београду.

Комисија на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију

kzk-ekofУ Португалу је одржана 16. Годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN), којој је присуствовао члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић.

Теме које су кандидоване за овогодишњу конференцију Међународне мреже за конкуренцију, а које чине тела за заштиту конкуренције широм света изабране су у складу са актуелним изазовима у примени политике заштите конкуренције. Тако је, преко 600 учесника, било у прилици да подели искуства у процесу спровођења политике заштите конкуренције. Посебно су биле разматране активности које би допринеле већој успешности програма за ослобађање од плаћања мера за повреду конкуренције (leniency програм), као и алати који би помогли у промоцији и јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy).

У фокусу су били измењени услови у којима раде тела за заштиту конкуренције, а које доносе глобализација и нове технологије, обзиром да је пракса показала да глобализација води ка све већем протекционизму у развијеним економијама, док ново дигитално доба уноси и значајну промену у поимању конкуренције, јер у интернет свету монополска позиција постаје правило, а не више изузетак.

kzk-ekofТоком конференције, на посебној свечаности, Комисији за заштиту конкуренције је уручено посебно признање које је добила на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Програм конференције која је ове године је окупила више од 600 представника тела за заштиту конкуренције из читавог света, заједнички су припремили Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Управа за заштиту конкуренције Португала (АdC),

Председник Комисије на конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела“

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић изложио је на научној конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“ реферат на тему „Улога Комисија за заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: актуелни трендови и будући изазови“ . Коаутори овог реферата били су др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе Комисије и др Драган Лончар, продекан Економског факултета у Београду.

Др Обрадовић изложио je главне елементе функционисања Комисије за заштиту конкуренције, као и основне одредбе Закона о заштити конкуренције. Посебан акценат стављен је на сарадњу са регулаторним телима и државним органима и организацијама, али и будуће правце развоја политике заштите конкуренције у Србији, имајући у виду елементе нацрта нове директиве Европске комисије која за циљ има унапређење рада тела за заштиту конкуренције ЕУ.

Основни циљ научне конференције „Структурне реформе и улога регулаторних тела“ био је да се представе истраживачки резултати као могући допринос за изградњу повољног институционалног оквира и основе за ефикаснији привредни развој Србије. Организатор овог скупа било је Научно друштво економиста Србије, у сарадњи са Академијом економских наука и Економским факултетом у Београду.

На конференцији су учествовали професори Универзитета у Београду, представници независних и регулаторних тела, као и независни економски експерти.

Комисија изрекла меру заштите конкуренције компанијама Витал и Viktorija oil AD

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције је донео решење којим је утврдио повреду конкуренције и одредио меру заштите конкуренције друштвима Витал из Врбаса и Victoriaoil AD из Шида, због закључења рестриктивног споразума којим се ограничава и контролише производња и тржиште јестивог сунцокретовог уља.

Утврђено је да су наведена друштва, која су конкуренти на тржиштима производње и продаје јестивог сунцокретовог уља, закључила Уговор о пословној сарадњи, којим је створен оквир за усклађивање понашања учесника на тржишту, због чега Уговор представља рестриктивни споразум. у смислу Закона о заштити конкуренције.

Мера заштите конкуренције је изречена у облику обавезе плаћања новчаног износа, друштву „Victoriaoil“ у висини 23 милона динара и друштву „Витал“ 8, 6 милона динара.

Члан савета Комисије на састанку Мулти – дисциплинарног тима

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је на Трећој радионици и координационом састанку Мулти – дисциплинарног тима на тему: Превара у поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције. Том приликом је одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне набавке: улога Kомисије за заштиту конкуренције“.

Мултидисциплинарни тим (МТД) има за циљ да представнике разних државних институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку јавне набавке и других случајева јавне корупције.

Радионица и рад МТД-а је организован у форми састанка у сарадњи са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Београду (ОСЦЕ) и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади САД у Београду.

На састанку осим представника Комисије учествовали и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне ревизорске институције, Управе за јавне навбавке, СБПОК-а МУП Србије и других организација.

Сарадња са Белорусијом озваничена Меморандумом

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Владимир Колтович, министар за антимонополско регулисање и трговину потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области конкуренције две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције Србије и Белорусије.

Две стране су се сложиле да је у њиховом заједничком интересу да једни другима пружају помоћ у вези са применом антимонополног, односно конкурентног законодавства и развојем политике конкуренције у циљу размене искуства и мишљења.

Такође, Меморандумом је предвиђена размена сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних манифестација, као и размену публикација и других докумената.

Комисија за заштиту конкуренције врло је активна у сарадњи са другим телима за заштиту конкуренције, како оних који су чланице ЕУ, тако и држава које то нису. Меморандум о сарадњи са Белорусијом је 12-ти споразум који Комисија за заштиту има са телима за заштиту конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом конкуренције.

Меморандум је потписан током заседања Мешовитог комитета за трговину и економску сарадњу Србије и Белорусије које је одржано 18 и 19. априла у Београду.

ЗАКЉУЧАК о објављивању Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку и позива на изјашњење

Преузимање ОБАВЕШТЕЊА

Савет Комисије донео је одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 12. априла 2017. године одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало.

Према извештајима Европске комисије, улога сектора трговине је кључна у развоју европске економије, па је и у појединим земљама ЕУ (Немачка, Велика Британија,Финска…) присутно континуирано праћење промена у домену конкуренције у контексту развоја овог сектора.

Секторска анализа ће допринети утврђивању односа између конкурената на тржишту трговине на мало на локалном, регионалном и националном нивоу. Такође, предметна секторска анализа обухватиће и тржиште трговине на велико. То подразумева процену тржишног учешћа и релативне снаге учесника на тржишту, анализу уговорних односа између добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Питање од посебног значаја биће питање односа између трговаца на мало и њихових добављача, у смислу утврђивања разлика у степену преговарачке моћи између малих и великих трговинских ланаца, као и између оних који су присутни на националном, регионалном и локалном нивоу. Други важан аспект је питање положаја добављача, који се између осталог може сагледати и кроз могућност и начин утицаја на величину простора на полицама у малопродајним објектима, односно кроз постојање евентуалне обавезе плаћања накнада (такса улиставања, опасност од делистирања, када добављачи одбију да смање цене или друге битне услове плаћања, таксе за полице – продајни простор). Питање рабатне политике ће бити детаљно анализироно, а нарочито утврђивање врсте одобрених рабата, висине као и критеријума за њихово одобравање.

Имајући у виду да је један од трендова, који се могу идентификовати на тржишту трговине на мало и развој приватних робних марки, биће анализиран и утицај робних марки на избор потрошача, профитабилност и преговарачку моћ трговинских ланаца, као и на положај добављача.

На крају, али не мање значајно, резултати секторске анализе омогућиће спровођење ex-post анализе значајних концентрација у овом сектору, које су реализоване у претходном периоду.

Дан конкуренције 2017.

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције организовала је, поводом Дана конкуренције, међународну конференцију “Изазови у примени политике заштите конкуренције на путу ка ЕУ”.
У оквиру конференције одржана су два панела на којима су размењена искуства о односима националних тела за заштиту конкуренције са Европском комисијом, степену њихове функционалне и финансијске независности, важности повећања капацитета, као и облици сарадње на решавању случајева који све више имају регионални,па и међународни карактер.

Уводна излагања дали су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, Снежана Б. Петровић председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Скупштине Србије, Штефен Худолин из Делегације Европске уније и Богдан Чиритоју, председник Савета за заштитиу конкуренције Румуније.
Комисија је, овога пута, одлучила да на ,иначе традиционалној конференцији уведе и формат почасни „гост – домаћин“. Ове године је то Савет за заштиту конкуренције Румуније.
Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић најавио је, у уводном излагању, доношење новог закон о заштити конкуренције, који ће омогућити ефикаснији рад Комисије и олакшати спровођење политике заштите конкуренције у Србији.

„Примена постојећег Закона о заштити конкуренције у пракси је показала да постоји простор за нормативна унапређења. У том смислу, Комисија већ ради на одређеним идејама како би се, у што краћем могућем року, формулисали и нормативно регулисали неки институти који до сада нису довољно или, у неким случајевима, нису уопште регулисани Законом који је на снази.“

Председник Обрадовић је рекао да верује да постоји значајан простор за унапређење институционалних капацитета Комисије, посебно у светлу нове Директиве Европске комисије. „Са великом пажњом Комисија је изучила и предлог нове Директиве коју је Европска комисија предложила на усвајање Европском Парламенту, а која предвиђа нова правила и алате како би национална тела за заштиту конкуренције која функционишу у оквиру Европске уније била што ефикаснија.“

Председница скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Снежана Б. Петровић је навела да је Комисија на добром путу да по респектабилности достигне тела за заштиту конкуренције која у европским државама постоје већ деценијама. На ово указују и позитивне оцене које Србија већ другу годину за редом добија за спровођење политике заштите конкуренције кроз годишње извештаје Европске комисије о напретку Србије у придруживању ЕУ и на састанцима Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију у Бриселу истакла је Петрововићева.
Представник Делегације ЕУ у Србији Стефен Худолин оценио је да је Србија уз подршку ЕУ пуно постигла у заштити конкуренције и додао да су прописи у Србији коју регулишу ту област у великој мери усклађени са европским законодавством..

Богдан Чиритоју, председник Савета за конкуренцију Румуније изнео је искуства ове институције која ове године обележава 20 година рада и најавио интензивнију сарадњу са Комисијом за заштиту конкуренције Србије.

На панел дискусијама конференције, пред око 150 гостију које су, као панелисти водили Николас Банашевић (Nicholas Banasevic), из Директората за конкуренцију Европске Комисије, Младен Церовац, председник АЗТН-а Хрватске, др Драган Лончар, професор на Економском факултету у Београду, Ђанлука Сепе (Gianluca Sepe),шеф одељења за ЕУ италијанског тела за конкуренцију, чланови Савета КЗК, Чедомир Радојчић и др Вељко Милутиновић.

Конференцији су присуствовали бројни званичници свих државних институција, регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских канцеларија и пословних удружења, али и представници свих регионалних тела за заштиту конкуренције.

Потписан Меморандум о сарадњи са Правним факултетом у Београду

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Сима Аврамовић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Правног факултета у Београду.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције и слично.

Меморандум о сарадњи са Правним факултетом у Београду је трећи споразум ове врсте који Комисија има са члановима унивезитетске заједнице.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању подизања нивоа знања у области права конкуренције и квалитетнијег образовања студената ради остваривања тог циља.