Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Комисија добитник посебног признања Међународне мреже за конкуренцију (ICN) и Светске банке

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је овогодишњи добитник посебног признања на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG).

Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Текст којим је Комисија освојила ово престижно признање односи се на примену заступања политике заштите конкуренције код државних органа, при чему су активности Комисије имале за циљ измену законских одредби које су фаворизовале јавна предузећа и ограничавале приступ других категорија учесника тржишту комуналних делатности.

У образложењу жирија је наведено да је награђени чланак недвосмислено показао колико важну улогу може имати тело за заштиту конкуренције у промовисању неутралности примене закона у односу на све тржишне актере.

Признање је додељено од стране жирија чији су чланови угледни стручњаци за питања конкуренције Светске банке (WBG) и Међународне мреже за конкуренцију (ICN). Свечаност уручења признања биће организована 11. маја ове године, на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију (ICN) која ће бити одржана у Португалу. Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије је једна од преко 140 чланица Међународне мреже за конкуренцију (ICN).

Овај конкурс, који се већ традиционално расписује сваке године, има за циљ да истакне кључну улогу тела за заштиту конкуренције у промовисању политике заштите конкуренције кроз представљање успешних примера заступања политике конкуренције (Competetion Advocacy).

Списак земаља које су освојиле признања у свим категоријама доступан је путем линка http://www.worldbank.org/en/events/2016/10/24/the-2016—2017-competition-advocacy-contest#4.

Комисија условно одобрила спровођење концентрације друштава Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о и Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције условно је одобрила спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о над привредним друштвом Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о.

Решењем Комисије је, на основу чињеничног стања, констатовано да ће доћи до јачања доминантног положаја друштва SBB само на малопродајном тржишту пружања услуга дистрибуције медијског садржаја. Из тог разлога, спровођење ове концентрације је одобрено уз прописивање одређених услова.

Друштво SBB ће дезинвестирати у прописаном року, односно продати паралелну секундарну мрежну инфраструктуру на територији града Београда, где постоје хоризонтална преклапања између учесника ове концентрације.

Решењем су одређени и услови који се односе на обавезно редовно извештавање о евентуалним променама малопродајне цене основног пакета услуге медијског садржаја друштва SBB, као и о узроцима и интезитету тих промена, током две године од дана правоснажности решења.

Наложено је и да SBB постојећим корисницима услуга ИКОМ-а понуди алтернативне могућности приликом закључења нових уговора, по њиховом избору и то: Уговор закључен на неодређено време који SBB нуди постојећим или потенцијалним корисницима према постојећим редовним условима или Уговор закључен на одређено време који, према важећим промотивним условима, нуди постојећим или потенцијалним корисницима.

У току испитног поступка, Комисија је прибавила све потребне податке, информације, као и мишљења о ефектима концентрације и од конкурената учесника концентрације, емитера, као и од независних регулаторних тела у чијој надлежности су подаци који су били релевантни у овом поступку.

18. међународна конференција о конкуренцији у Берлину

kzk-ekofУ организацији немачког тела за заштиту конкуренције Bundeskartellamt-а, у периоду од 15-17. марта у Берлину је одржана 18. међународна конференција о конкуренцији, која се традиционално оджава сваке друге године и представља један од најзначајнијих догађаја и скупова у области заштите конкуренције.

Тема овогодишње конференције били су различити аспекти и изазови у спровођењу политике заштите конкуренције која произлазе из дигитализације и глобализације тржишта. Уводна обраћања имали су г-дин Andreas Mundt (на слици) председник немачког тела, г-ђа Brigitte Zypries, савезна министарка за економију и енергију, г-ђа Margrethe Vestager, европска комесарка за конкуренцију, као и Dr Frank Appel, CEO Deutsche Post. На конференцији су учествовали највиши представници тела за заштитu конкуренције из целог света, судије европских судова, anti-trust правници, професори, политичари, представници међународних компанија итд. Представник српске Комисије била је Гордана Лукић, специјални саветник (на слици).

Конференција је била, између осталог, и прилика да се разговара о могућностима и правцима даљег развоја досадашње успешне сарадње Комисије са немачким телом.

У оквиру конференције одржано је неколико панела, са следећим темама: Величина или конкуренција – Шта доводи до иновација и инвестиција? (Size or competition – What drives innovation and investment?); Платформе и мреже – Да ли тела за заштиту конкуренције имају исправан приступ? (Platforms, networks, big data – Do competition authorites get it right?); Да ли су економске теорије спремне за дигитални свет? (Economic theory – Ready for the digital world?), и Савремена пракса у области картела – Јуче успех – сутра промашај? (Modern cartel enforcement – Yesterday΄s success stories – tomorrow΄s failures?). Представник Комисије учествовао је и у радионици намењеној првенствено за млада тела заштите конкуренције, на којој су разматрана питања о стратегији успешних advocacy програма, као и питања приоритета, сврхе и процедура тржишних студија и секторских истраживања.

Нова знања на радионици о начину избора грана за секторске анализе

kzk-ekofРадионица на тему „Избор и приоритизација сектора или грана за секторске анализе“, коју је организована од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) у седишту ове институције у Паризу била је прилика да и Комисија за заштиту конкуренцију унапреди своја знања из ове области.

Циљ ове једнодневне радионице био је да помогне телима за заштиту конкуренције приликом одабира привредних сектора и тржишта чијој ће анализи приступити, нарочито у ситуацијама када не постоје јасне индиције које указују на поремећаје на тржишту или повреду конкуренције.

Радионица је обухватила бројна питања која се односе на различите циљеве секторских анализа и њихов утицај на одабир и приоритизацију сектора за секторске анализе, улогу стратешких фактора, укључујући јавно мњење, приликом одабира и приоритизације сектора, као и квантитативне и квалитативне технике које се користе за избор сектора и одређивање обухвата самих студија.

Током трајања радионице, своја искуства у погледу секторских анализа су презентовали и представници Европске комисије, као и представници тела за заштиту конкуренције Француске, Шпаније и Велике Британије. Комисију за заштиту Конкуренције представљала је Јелена Поповић – Маркопулос из Сектора економских анализа.

Комисија на семинару РЦK у Будимпешти

kzk-ekofСеминар „Дефиниција релевантног тржишта“, који је одржан у Будимпешти у Мађарској, у организацији Регионалног центра за конкуренцију (RCC), односно Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и мађарског тела за заштиту конкуренције GVH (Gazdasági Versenyhivatal) био је још једна прилика представницима Комисије за заштиту конкуренције за додатно усавршавање.

Семинар је био посвећен утврђивању релевантног тржишта, као обавезној фази у скоро свим поступцима заштите конкуренције, посебно у поступцима контроле концентрација. Учесници Семинара су били панелисти Регионалног центра за конкуренцију, Европске комисије, францускe Управе за конкуренцију (Autorité de la concurrence), америчке Савезне трговинске комисије (Federal Trade Commission) и тела за заштиту конкуренције Мађарске, као и представници националних тела за заштиту конкуренције. На семинару су представљени и случајеви из праксе појединих земаља учесница, као и хипотетички случајеви који су решавани појединачно у мањим групама.

Комисију за заштиту конкуренције су представљале Ивана Ракић из Сектора за испитивање концентрација, и Александра Равић, из Сектора за економске анализе. Ивана Ракић је представила случај из праксе КЗК, у вези са дефинисањем релевантног тржишта производа у области спољног оглашавања.

Комисија одобрила спровођење концентрације друштва Agrana Beteiligungs над друштвом Sunoko d.o.o.

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције донео је 3. марта 2017. године решење којим се одобрава, у скраћеном поступку, спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Agrana Beteiligungs – Aktiengesellschaft, Беч, Аустрија над привредним друштвом Sunoko d.o.o. са седиштем у Новом Саду, Република Србија.

На основу чињеничног стања утврђеног током поступка, Комисија је констатовала да спровођењем предметне концентрације неће доћи до значајније промене структуре на тржишту производње, откупа и прераде шећерне репе, производње и велепродаје шећера од шећерне репе у Републици Србији.

Привредно друштво Agrana Beteiligungs присутно је на тржишту Републике Србије искључиво у сегменту велепродаје шећера, али кроз продају изузетно малих количина. На осталим релевантним тржиштима – производње, откупа и прераде шећерне репе, производње шећера од шећерне репе у Републици Србији, привредно друштво Аgrana Beteiligungs није присутно.

Комисија напомиње да је решењем од 11. августа 2016. године условно одобрена концентрација Sunoko – Star шећер, уз спровођење одређених мера. Поменутим Решењем наложени су услови у виду мера понашања и обавезног редовног извештавања Комисије, са циљем очувања тржишне структуре и останка свих производних капацитета, укључујући и шећерану ТЕ ТО Сента на тржишту, транспарентног праћења нивоа, промене цена шећера на тржишту, унапређења транспарентности политике продаје шећера и пословних односа са купцима, као и пуног информисања Комисије о нивоу и врсти инвестиција које ће се реализовати у ТЕ ТО Сента са циљем повећања производне ефикасности.

Наведени услови и даље остају на снази.

Посета аустријској Савезној управи за заштиту конкуренције

kzk-ekofПредставнице Комисије за заштиту конкуренције – Марина Јоксимовић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, Мирослава Ђошић, виши саветник у Сектору за правне послове и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе биле су у дводневној службеној посети аустријском телу за заштиту конкуренције.

Посета је организована на основу договора о сарадњи са претходног билатералног састанка председника Комисије др Милоја Обрадовића и генералног директора aустријске Савезне управе за заштиту конкуренције др Теодора Танера, у циљу обуке у домену ненајављених увиђаја.

Током посете одржано је низ састанака са представницима аустријског тела за заштиту конкуренције на којима су размењена искустава у домену спровођења ненајављенoг увиђаја, као једним од најзначајнијих „алата“ за прикупљање доказа у случајевима откривања картела.

Осим о правним питањима из домена спровођења увиђаја, било је речи о искуствима из програма за ослобођење од мере заштите конкуренције (leniency program), форензичким алатима које користе на терену и приликом извођења доказа за суд, као и актуелним темама којима се,у области спровођења секторских анализа,тренутно баве аустријско и српско тело за заштиту конкуренције.

Посета је оцењена као одличан вид билатералне сарадње институција и врло корисна у циљу усавршавања вештина запослених у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије.

Делегацију српске Комисије, примили су генерални директор, заменик директора, представник сектора који спроводи увиђаје, представници форензичког сектора и представник економског сектора.

Окончана анализа обрачуна рачуна ЕПС-а

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, у претходном периоду, тачније од 22. јануара ове године интензивно испитивала све натписе који су се у јавности појављивали, а који се односе на наводне системске грешке у обрачуну утрошене електричне енергије за децембар 2016. године.

Након анализе свих навода до којих је Комисија дошла, укључујући ту и изјашњење „Електропривреде Србије“ о резултатима спровођења интерне контроле, закључено је да се у овом случају не може основано претпоставити да се ради о злоупотреби доминантног положаја, па самим тим и да нема основа за покретање поступка по службеној дужности ради утврђивања повреде конкуренције.

Комисија наглашава да је током анализе свих навода о системским грешкама у обрачуну утрошене електричне енегије за домаћинства у децембру 2016. године имала пуну сарадњу са надлежнима у Електропривреди Србије.

Представници Комисије на конференцији РСЈП и пројекта PERFORM

kzk-ekofПредставници Комисије за заштиту конкуренције, Марко Обрадовић, члан Савета Комисије и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе учествовали су на конференцији „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“.

Конференцију је организовао Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и пројектом PERFORM, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB.

На конференцији је било речи о неопходности системских промена за успостављање система креирања јавних политика заснованих на доказима и чињеницама као и о искуствима и изазовима приликом реализације истраживања у четири пилот пројекта. Корисници ова четири пилот пројекта били су: Комисија за заштиту конкуренције, Министарство привреде, Министарство омладине и спорта и Министарство културе.

Представница Комисије, Јелена Граховац, презентовала је искуства у раду на пројекту „Анализе стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets)“, као и о имплементацији стечених сазнања. Презентација је била посвећена и највећим поукама из пилот пројеката, користима од истраживања за потреби креирања јавних политика за друштвене науке, истраживачке институте и државне институције као кориснике таквих истраживања.

У закључној речи су сви партнери у пројекту нагласили висок квалитет остварене сарадње током свих фаза имплементације пројекта, задовољство због учешћа у пројекту као и потреби да се настави са спровођењем оваквих и сличних пројеката, који би за циљ имали да доносиоци одлука буду свесни вредности знања и анализа у решавању проблема.

Дан конкуренције 2017.

kzk-ekof