Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Комисија изрекла меру заштите конкуренције компанијама Витал и Viktorija oil AD

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције је донео решење којим је утврдио повреду конкуренције и одредио меру заштите конкуренције друштвима Витал из Врбаса и Victoriaoil AD из Шида, због закључења рестриктивног споразума којим се ограничава и контролише производња и тржиште јестивог сунцокретовог уља.

Утврђено је да су наведена друштва, која су конкуренти на тржиштима производње и продаје јестивог сунцокретовог уља, закључила Уговор о пословној сарадњи, којим је створен оквир за усклађивање понашања учесника на тржишту, због чега Уговор представља рестриктивни споразум. у смислу Закона о заштити конкуренције.

Мера заштите конкуренције је изречена у облику обавезе плаћања новчаног износа, друштву „Victoriaoil“ у висини 23 милона динара и друштву „Витал“ 8, 6 милона динара.

Члан савета Комисије на састанку Мулти – дисциплинарног тима

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је на Трећој радионици и координационом састанку Мулти – дисциплинарног тима на тему: Превара у поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције. Том приликом је одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне набавке: улога Kомисије за заштиту конкуренције“.

Мултидисциплинарни тим (МТД) има за циљ да представнике разних државних институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку јавне набавке и других случајева јавне корупције.

Радионица и рад МТД-а је организован у форми састанка у сарадњи са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Београду (ОСЦЕ) и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади САД у Београду.

На састанку осим представника Комисије учествовали и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне ревизорске институције, Управе за јавне навбавке, СБПОК-а МУП Србије и других организација.

Сарадња са Белорусијом озваничена Меморандумом

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Владимир Колтович, министар за антимонополско регулисање и трговину потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области конкуренције две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције Србије и Белорусије.

Две стране су се сложиле да је у њиховом заједничком интересу да једни другима пружају помоћ у вези са применом антимонополног, односно конкурентног законодавства и развојем политике конкуренције у циљу размене искуства и мишљења.

Такође, Меморандумом је предвиђена размена сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних манифестација, као и размену публикација и других докумената.

Комисија за заштиту конкуренције врло је активна у сарадњи са другим телима за заштиту конкуренције, како оних који су чланице ЕУ, тако и држава које то нису. Меморандум о сарадњи са Белорусијом је 12-ти споразум који Комисија за заштиту има са телима за заштиту конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом конкуренције.

Меморандум је потписан током заседања Мешовитог комитета за трговину и економску сарадњу Србије и Белорусије које је одржано 18 и 19. априла у Београду.

ЗАКЉУЧАК о објављивању Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку и позива на изјашњење

Преузимање ОБАВЕШТЕЊА

Савет Комисије донео је одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 12. априла 2017. године одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало.

Према извештајима Европске комисије, улога сектора трговине је кључна у развоју европске економије, па је и у појединим земљама ЕУ (Немачка, Велика Британија,Финска…) присутно континуирано праћење промена у домену конкуренције у контексту развоја овог сектора.

Секторска анализа ће допринети утврђивању односа између конкурената на тржишту трговине на мало на локалном, регионалном и националном нивоу. Такође, предметна секторска анализа обухватиће и тржиште трговине на велико. То подразумева процену тржишног учешћа и релативне снаге учесника на тржишту, анализу уговорних односа између добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Питање од посебног значаја биће питање односа између трговаца на мало и њихових добављача, у смислу утврђивања разлика у степену преговарачке моћи између малих и великих трговинских ланаца, као и између оних који су присутни на националном, регионалном и локалном нивоу. Други важан аспект је питање положаја добављача, који се између осталог може сагледати и кроз могућност и начин утицаја на величину простора на полицама у малопродајним објектима, односно кроз постојање евентуалне обавезе плаћања накнада (такса улиставања, опасност од делистирања, када добављачи одбију да смање цене или друге битне услове плаћања, таксе за полице – продајни простор). Питање рабатне политике ће бити детаљно анализироно, а нарочито утврђивање врсте одобрених рабата, висине као и критеријума за њихово одобравање.

Имајући у виду да је један од трендова, који се могу идентификовати на тржишту трговине на мало и развој приватних робних марки, биће анализиран и утицај робних марки на избор потрошача, профитабилност и преговарачку моћ трговинских ланаца, као и на положај добављача.

На крају, али не мање значајно, резултати секторске анализе омогућиће спровођење ex-post анализе значајних концентрација у овом сектору, које су реализоване у претходном периоду.

Дан конкуренције 2017.

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције организовала је, поводом Дана конкуренције, међународну конференцију “Изазови у примени политике заштите конкуренције на путу ка ЕУ”.
У оквиру конференције одржана су два панела на којима су размењена искуства о односима националних тела за заштиту конкуренције са Европском комисијом, степену њихове функционалне и финансијске независности, важности повећања капацитета, као и облици сарадње на решавању случајева који све више имају регионални,па и међународни карактер.

Уводна излагања дали су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, Снежана Б. Петровић председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Скупштине Србије, Штефен Худолин из Делегације Европске уније и Богдан Чиритоју, председник Савета за заштитиу конкуренције Румуније.
Комисија је, овога пута, одлучила да на ,иначе традиционалној конференцији уведе и формат почасни „гост – домаћин“. Ове године је то Савет за заштиту конкуренције Румуније.
Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић најавио је, у уводном излагању, доношење новог закон о заштити конкуренције, који ће омогућити ефикаснији рад Комисије и олакшати спровођење политике заштите конкуренције у Србији.

„Примена постојећег Закона о заштити конкуренције у пракси је показала да постоји простор за нормативна унапређења. У том смислу, Комисија већ ради на одређеним идејама како би се, у што краћем могућем року, формулисали и нормативно регулисали неки институти који до сада нису довољно или, у неким случајевима, нису уопште регулисани Законом који је на снази.“

Председник Обрадовић је рекао да верује да постоји значајан простор за унапређење институционалних капацитета Комисије, посебно у светлу нове Директиве Европске комисије. „Са великом пажњом Комисија је изучила и предлог нове Директиве коју је Европска комисија предложила на усвајање Европском Парламенту, а која предвиђа нова правила и алате како би национална тела за заштиту конкуренције која функционишу у оквиру Европске уније била што ефикаснија.“

Председница скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Снежана Б. Петровић је навела да је Комисија на добром путу да по респектабилности достигне тела за заштиту конкуренције која у европским државама постоје већ деценијама. На ово указују и позитивне оцене које Србија већ другу годину за редом добија за спровођење политике заштите конкуренције кроз годишње извештаје Европске комисије о напретку Србије у придруживању ЕУ и на састанцима Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију у Бриселу истакла је Петрововићева.
Представник Делегације ЕУ у Србији Стефен Худолин оценио је да је Србија уз подршку ЕУ пуно постигла у заштити конкуренције и додао да су прописи у Србији коју регулишу ту област у великој мери усклађени са европским законодавством..

Богдан Чиритоју, председник Савета за конкуренцију Румуније изнео је искуства ове институције која ове године обележава 20 година рада и најавио интензивнију сарадњу са Комисијом за заштиту конкуренције Србије.

На панел дискусијама конференције, пред око 150 гостију које су, као панелисти водили Николас Банашевић (Nicholas Banasevic), из Директората за конкуренцију Европске Комисије, Младен Церовац, председник АЗТН-а Хрватске, др Драган Лончар, професор на Економском факултету у Београду, Ђанлука Сепе (Gianluca Sepe),шеф одељења за ЕУ италијанског тела за конкуренцију, чланови Савета КЗК, Чедомир Радојчић и др Вељко Милутиновић.

Конференцији су присуствовали бројни званичници свих државних институција, регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских канцеларија и пословних удружења, али и представници свих регионалних тела за заштиту конкуренције.

Потписан Меморандум о сарадњи са Правним факултетом у Београду

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Сима Аврамовић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Правног факултета у Београду.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције и слично.

Меморандум о сарадњи са Правним факултетом у Београду је трећи споразум ове врсте који Комисија има са члановима унивезитетске заједнице.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању подизања нивоа знања у области права конкуренције и квалитетнијег образовања студената ради остваривања тог циља.

Представници Комисије учесници Националног конвента o ЕУ

kzk-ekofУ организацији НАЛЕД-а одржана је седница Радне групе Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8, Политика конкуренције.

Представници Комисије за заштиту конкуренције – члан Савета Чедомир Радојчић и руководилац Сектора за правне послове Љиљана Павловић су током седнице имали излагање на тему “Прописи у области политике конкуренције – потреба за даљим унапређењем правног оквира” , док је руководилац Сектора за економске анализе др Синиша Милошевић говорио на тему ” Улога и значај економских анализа и релевантних података у примени заштите конкуренције”.

Седница Радне групе Националног конвента о ЕУ била је прилика да се представи улога и досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције, као и да се скрене пажња на изазове у спровођењу политике заштите конкуренције у процесу приступања Србије Европској унији.

Током седнице Радне групе закључено је да је неопходно наставити са праћењем активности везаним за политику конкуренције. Посебно је истакнута важност оваквих састанака и међусобног информисања и деловања, а у циљу што квалитетнијег испуњавања договореног и што бржег отварања Поглавља 8.

Ова седница је била прилика да се, по први пут, на једном месту окупе представници Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за контролу државне помоћи, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникације, представници организација цивилног друштва. На седници је излагање имала и проф.др Сања Данковић, шеф Преговарачког тима за Поглавље 8.

Национални конвент о Европској унији представља стално тело у оквиру којег се воде системски структуиране дебате представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручне јавности, пословне заједнице, синдиката и професионалних удружења о процесу придруживања Србије Европској унији.

Комисија добитник посебног признања Међународне мреже за конкуренцију (ICN) и Светске банке

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је овогодишњи добитник посебног признања на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG).

Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Текст којим је Комисија освојила ово престижно признање односи се на примену заступања политике заштите конкуренције код државних органа, при чему су активности Комисије имале за циљ измену законских одредби које су фаворизовале јавна предузећа и ограничавале приступ других категорија учесника тржишту комуналних делатности.

У образложењу жирија је наведено да је награђени чланак недвосмислено показао колико важну улогу може имати тело за заштиту конкуренције у промовисању неутралности примене закона у односу на све тржишне актере.

Признање је додељено од стране жирија чији су чланови угледни стручњаци за питања конкуренције Светске банке (WBG) и Међународне мреже за конкуренцију (ICN). Свечаност уручења признања биће организована 11. маја ове године, на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију (ICN) која ће бити одржана у Португалу. Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије је једна од преко 140 чланица Међународне мреже за конкуренцију (ICN).

Овај конкурс, који се већ традиционално расписује сваке године, има за циљ да истакне кључну улогу тела за заштиту конкуренције у промовисању политике заштите конкуренције кроз представљање успешних примера заступања политике конкуренције (Competetion Advocacy).

Списак земаља које су освојиле признања у свим категоријама доступан је путем линка http://www.worldbank.org/en/events/2016/10/24/the-2016—2017-competition-advocacy-contest#4.

Комисија условно одобрила спровођење концентрације друштава Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о и Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције условно је одобрила спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о над привредним друштвом Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о.

Решењем Комисије је, на основу чињеничног стања, констатовано да ће доћи до јачања доминантног положаја друштва SBB само на малопродајном тржишту пружања услуга дистрибуције медијског садржаја. Из тог разлога, спровођење ове концентрације је одобрено уз прописивање одређених услова.

Друштво SBB ће дезинвестирати у прописаном року, односно продати паралелну секундарну мрежну инфраструктуру на територији града Београда, где постоје хоризонтална преклапања између учесника ове концентрације.

Решењем су одређени и услови који се односе на обавезно редовно извештавање о евентуалним променама малопродајне цене основног пакета услуге медијског садржаја друштва SBB, као и о узроцима и интезитету тих промена, током две године од дана правоснажности решења.

Наложено је и да SBB постојећим корисницима услуга ИКОМ-а понуди алтернативне могућности приликом закључења нових уговора, по њиховом избору и то: Уговор закључен на неодређено време који SBB нуди постојећим или потенцијалним корисницима према постојећим редовним условима или Уговор закључен на одређено време који, према важећим промотивним условима, нуди постојећим или потенцијалним корисницима.

У току испитног поступка, Комисија је прибавила све потребне податке, информације, као и мишљења о ефектима концентрације и од конкурената учесника концентрације, емитера, као и од независних регулаторних тела у чијој надлежности су подаци који су били релевантни у овом поступку.