Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Представници Федералне антимонополске службе Русије у студијској посети КЗК

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције била је домаћин делегације Федералне антимонополске службе Русије у тродневној студијској посети. Делегација ФАС-а коју су чиниле Берешнева Елена Владимировна – саветник у Сектору за контролу хемијске индустрије и агроиндустријског комплекса и Хаптаева Јулија Алексеевна – водећи стручњак Организационо – аналитичког одељења регионалне канцеларије ФАС у Бурјатији упознала се са организацијом и начином рада Комисије.

Током студијске посете одржан је низ предавања и радионица на којима су запослени у Комисији поделили искуства у раду на откривању повреда конкуренције, испитивању концентрација на тржишту и изради економских анализа. Посебно су презентовани случајеви поступака које је Комисија водила у претходом периоду који се односе на забрањене споразуме и злоупотребе доминантног положаја, као и њихов утицај на остваривање равноправних услова за све тржишне учесника на одређеном тржишту. Представљени су и случајеви испитних поступака које је у претходном периоду водио Сектор за испитивање концентрација, као и налази економских анализа, као и планови када су у питању активности Сектора за економске анализе.

Ово је друга студијска посета представника ФАС-а Комисији, а које се организују на основу Споразума о сарадњи који су Федерална антимонополска служба Руске Федерације и Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије потписале 2012. године. На основу поменутог Споразума раније су организовани семинари и обука у тренинг центру ФАС-а у Казању, где су учествовали запослени из Стручне службе Комисије, као и студијска посета и боравак руских колега претходне године у Србији.

Посета је оцењена као одличан вид билатералне сарадње институција надлежних за заштиту конкуренције и врло корисна у циљу размене искустава запослених у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне антимонополске службе Руске Федерације.

Амбасадорка Израела гост Комисије

AFTERMARKETSПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадорку Израела Алону Фишер Кам (Alona Fisher Kamm).

Др Обрадовић је њеној екселенцији Фишер Кам представио надлежности Комисије за заштиту конкуренције и упознао је са досадашњим активностима, али и плановима који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у Србији.

Председник Комисије је, такође, изразио жељу да Амбасада Израела у Београду пренесе велику заинтересованост Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије за интензивирање сарадње са израелским телом за заштиту конкуренције, а које спада међу најразвијеније и најорганизованије на свету.

Израелска амбасадорка захвалила се на позиву и нагласила да је улога Амбасаде Израела у Београду, пре свега, олакшавање положаја постојећих и привлачења нових израелских инвестиција у Србију. Такође, њена екселенција је изразила задовољство због покренуте иницијативе Комисије за заштиту конкуренције,а која би могла да резултира интензивнијом сарадњом и разменом искустава два тела, све у циљу унапрређења привредног амбијената у Србији.

Комисија упозорила на могуће неконкурентско понашање учесника на тржишту постпродајних услуга

AFTERMARKETSКомисија за заштиту конкуренције спровела је крајем прошле године Секторску анализу стања конкуренције у сектору постпродајних услуга. Ово тржиште, између осталог обухвата гаранцију, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније беле технике – фрижидера и веш машина.

Основни циљ анализе био је да се утврде структура и односи између тржишних учесника, њихова тржишна учешћа и тржишна снага, са циљем откривања евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за настанак повреда конкуренције.

Од када је документ усвојен и најшира јавност са њеним налазима упозната, Комисија је интензивно радила на додатној анализи овог документа, у контексту постојања могућих повреда конкуренције од стране тржишних учесника у овом сектору.

У том смислу, Комисија је дошла је до одређених налаза, који не морају да значе да су одређене радње које чини део учесника на овим тржиштима незаконите, али могу да буду претња конкурентском понашању и угрожавање равноправности свих тржишних учесника на наведеним тржиштима.

Налазе до којих је дошла, Комисија је формулисала у документима Информација о налазима и ставовима Комисије у вези са анализом тржишта постпродајних услуга у сектору моторних возила и Информација о налазима и ставовима Комисије у вези са анализом постпродајних услуга у сектору производа беле технике.

У овим документима Комисија је детаљније образложила елементе пословања дела тржишних учесника у секторима сервисирања моторних возила и беле технике и изразила забринутост због одређених делова уговорених односа између тржишних учесника, а који могу указивати на могуће повреде конкуренције.

Ове налазе Комисија је упутила надлежним државним органима, пословним удружењима, али и тржишним учесницима из сектора постпродајних услуга у секторима моторних возила и беле технике, а како би их упозорила да у случају да не измене одређене делове уговора које имају са својим добављачима или дистрибутерима могу бити предмет поступка Комисије.

Комисија покренула поступак против Индустрије смрзнуте хране „Фриком” д.о.о.

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је 29. маја 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против Индустрије смрзнуте хране „Фриком” д.о.о. Београд ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја на тржишту дистрибуције, односно продаје сладоледа. Следећег дана, 30. маја 2017. године, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у просторијама друштва “Фриком”.

Наиме, спровођењем законских овлашћења за коришћење инструмента који је веома ефикасан за откривање различитих облика повреде конкуренције, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у друштву “Фриком” д.о.о. и том приликом извршила контролу просторија, односно података, исправа и ствари на две локације у Београду, о чему је обавештена странка, односно држалац простора и ствари тек у тренутку извођења увиђаја на лицу места.

Ненајављени увиђај је инструмент који је на располагању Комисији за заштиту конкуренције, на основу чланова 52. до 55. Закона о заштити конкуренције ради откривања  и  спречавања аката или радњи учесника на тржишту, а које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

С обзиром на то да је поступак тек покренут, као и да је ненајављени увиђај само један од начина на који Комисија може прибавити неопходне доказе, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.

Одржан округли сто “Значај и изазови малопродаје у Србији са аспекта заштите конкуренције”

kzk-ekofНАЛЕД и Комисија за заштиту конкуренције организовале су округли сто на тему „Значај и изазови у развоју малопродаје у Србији са аспекта заштите конкуренције“. Округли сто организован је како би се представници компанија које се баве малопродајом у Србији упознали са детаљима пројекта опсежне анализе тржишта малопродаје у Србији , а коју је покренула Комисија за заштита конкуренције , али и како би управо они који се баве пословањем у овом сектору дали своје предлоге и сугестије за израду овог документа који се у нашој земљи ради по први пут. Анализа, иначе, обухвата тржиште малопродаје производа крајњим потрошачима и тржиште набавке, са фокусом на однос између малопродаваца и њихових добављача, али и утицаја приватних робних марки на ниво конкуренције.

Учеснике округлог стола поздравили су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и потпредседник Управног одбора НАЛЕД-а, Горан Ковачевић, док су их са планом реализације, као и циљевима секторске анализе упознали др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе КЗК и његови сарадници.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић нагласио је да Комисија овај посао сматра изузетно важним, како због значаја овог сектора за укупну економску активност у земљи, тако и због конкретне користи за потрошаче, а што је, у крајњој линији, и један од основних елемената ефикасне политике заштите конкуренције.

Трговина на мало представља сектор привреде код кога је највише изражен ефекат фер тржишне утакмице на саме потрошаче, будући да се у трговини на мало остварује директан контакт са њима, односно да је правило да крајњи купац увек плати све. Верујем зато да ова анализа може да допринесе и већем поверењу потрошача у саме учеснике на тржишту, уколико знају да сви послују према фер правилима, нагласио је председник Обрадовић. – Комисија ће нашире сагледати тренутне тржишне структуре, имајући у виду велики број промена и преузимања у претходних десетак године, што ће допринети још бољој и ефикаснијој заштити конкуренције и тиме омогућити свима равноправне услове за пословање.

Констатовано је да је заједнички интерес да се стекне реална увид у слику и односе на тржишту малопродаје хране, пића и дувана, јер често се у јавности јављају погрешне процене о тржишним уделима у сектору малопродаје, што штети и нарушава репутацију самим учесницима на тржишту, али доводи у питање и ефикасност Комисије за заштиту конкуренције.

Учесници округлог стола били су представници сектора малопродаје и добављача, Министарства трговине, адвокатских канцеларија и стручне јавности, а догађај је организован у оквиру Радне групе за поглавље 8 „Политика конкуренције“ Националног конвента, којом НАЛЕД председава.

Покренут поступак против „Б2М“ д.о.о., „Grafo Trade” д.о.о., „Тргодунав“ д.о.о., „Master Clean Express“ д.о.о. и АД ХИ „Панонија

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је, у складу са овлашћењима из члана 35. Закона о заштити конкуренције, поступак испитивања повреде конкуренције, по службеној дужности против друштава „Б2М“ доо – Београд, „Grafo Trade” доо- Београд, „Тргодунав“ доо – Београд, „Master Clean Express“доо Палић и АД ХИ „Панонија“ – Панчево.

У оквиру поступка, на више локација наведених учесника на тржишту у Београду, службена лица Комисије за заштиту конкуренције обавила су ненајављене увиђаје, а све у циљу прикупљања додатних информација.

Комисија ће у току поступка испитати да ли су се наведена друштва, као понуђачи на јавној набавци потрошног материјала за одржавање личне и колективне хигијене за потребе Министарства одбране, договарала у погледу продајних цена и других услова трговине на тржишту јавне набавке.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: „Б2М“ д.о.о. – „Тргодунав“ д.о.о. – „Grafo Trade” д.о.о. – „Master Clean Express” д.о.о. – АД ХИ „Панонија“
Амбасадорка Румуније посетила Комисију

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадорку Румуније Оану – Кристину Попу (Oana-Cristina Popa).

Др Обрадовић је њеној екселенцији Попи представио досадашње активности, као и планове Комисије за заштиту конкуренције, а који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у нашој земљи.

Председник Обрадовић је, током разговора, нагласио да одлична сарадња коју Комисија за заштиту конкуренције има са Саветом за конкуренцију Румуније, а која је ове године резултирала и тиме што је тело за заштиту конкуренције Румуније било почасни „Гост домаћин“ на обележавању Дана конкуренције Србије резултира и квалитетнијим развојем тела које води. Ово посебно имајући у виду чињеницу да Савет за конкуренције Румуније ове године обележава 20 година рада, од чега је десет година функционисало као тело земље која је у процесу приступања ЕУ, а последњу деценију као њен члан.

У том смислу, заједнички је констатована потреба да се интензивна сарадња два тела даље унапређује. Састанку су присуствовали и Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, Михаела Осорио (Mihaela Osorio) заменик шефа Мисије и Стефан Имре (Stefan Imre) министар саветник у Амбасади Румуније у Београду.

Комисија на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију

kzk-ekofУ Португалу је одржана 16. Годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN), којој је присуствовао члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић.

Теме које су кандидоване за овогодишњу конференцију Међународне мреже за конкуренцију, а које чине тела за заштиту конкуренције широм света изабране су у складу са актуелним изазовима у примени политике заштите конкуренције. Тако је, преко 600 учесника, било у прилици да подели искуства у процесу спровођења политике заштите конкуренције. Посебно су биле разматране активности које би допринеле већој успешности програма за ослобађање од плаћања мера за повреду конкуренције (leniency програм), као и алати који би помогли у промоцији и јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy).

У фокусу су били измењени услови у којима раде тела за заштиту конкуренције, а које доносе глобализација и нове технологије, обзиром да је пракса показала да глобализација води ка све већем протекционизму у развијеним економијама, док ново дигитално доба уноси и значајну промену у поимању конкуренције, јер у интернет свету монополска позиција постаје правило, а не више изузетак.

kzk-ekofТоком конференције, на посебној свечаности, Комисији за заштиту конкуренције је уручено посебно признање које је добила на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Програм конференције која је ове године је окупила више од 600 представника тела за заштиту конкуренције из читавог света, заједнички су припремили Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Управа за заштиту конкуренције Португала (АdC),

Председник Комисије на конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела“

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић изложио је на научној конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“ реферат на тему „Улога Комисија за заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: актуелни трендови и будући изазови“ . Коаутори овог реферата били су др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе Комисије и др Драган Лончар, продекан Економског факултета у Београду.

Др Обрадовић изложио je главне елементе функционисања Комисије за заштиту конкуренције, као и основне одредбе Закона о заштити конкуренције. Посебан акценат стављен је на сарадњу са регулаторним телима и државним органима и организацијама, али и будуће правце развоја политике заштите конкуренције у Србији, имајући у виду елементе нацрта нове директиве Европске комисије која за циљ има унапређење рада тела за заштиту конкуренције ЕУ.

Основни циљ научне конференције „Структурне реформе и улога регулаторних тела“ био је да се представе истраживачки резултати као могући допринос за изградњу повољног институционалног оквира и основе за ефикаснији привредни развој Србије. Организатор овог скупа било је Научно друштво економиста Србије, у сарадњи са Академијом економских наука и Економским факултетом у Београду.

На конференцији су учествовали професори Универзитета у Београду, представници независних и регулаторних тела, као и независни економски експерти.