Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Наставља се поступак по пријави концентрације друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A. и Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

kzk-ekofЗакључком председника Комисије од 10. октобра 2017. године, настављен је по службеној дужности поступак покренут по пријави концентрације привредног друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Француска, која настаје стицањем појединачне контроле над привредним друштвом Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta.

У испитном поступку, Комисија ће испитати да ли предметна концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе неопходне за дефинисање релевантног/их тржишта, структуру релевантног/их тржишта, степен концентрисаности релевантног/их тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника у концентрацији, правне и друге препреке за улазак на релевантна тржишта, интересе корисника, итд.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их у најкраћем могућем року доставе Комисији на адресу Савска 25/IV, Београд.

Председник Комисије разговарао са шефицом Преговарачког тима Србије

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са шефицом Преговарачког тима Србије за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији др Тањом Мишчевић. Састанку су присуствовали и чланови Савета Марко Обрадовић и др Вељко Милутиновић.

Др Обрадовић је упознао гошћу са досадашњим активностима и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције, а посебно о активностима у процесу преговора у оквиру Поглавља 8 – Политика заштите конкуренције. Указао је да је Комисија у потпуности испунила досадашње планове везане за унапређење подзаконског оквира, као и да је, у циљу што квалитетније јавне расправе, продужила рок за доставу коментара и мишљења на нацрте Уредбе о споразумима о трансферу технологије и Уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране.

Председник Комисије, је такође, најавио могућност оснивања регионалног Форума за заштиту конкуренције са седиштем у Београду чији би покровитељ била Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).

На састанку је др Мишчевић посебно указано на активности везане за припрему новог законског оквира који се односи на област политике заштите конкуренције. Радна група коју је формирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а коју, између осталих, чине представници Комисије, стручних удружења из области привреде и цивилног сектора, има за циљ да на инклузиван и транспарентан начин понуди ново законско решење којим ће се даље развити механизми за ефективан рад Комисије.

Обострано је закључено да је у интересу целог друштва да Комисија располаже инструментима којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције и тиме додатно подстакне развој конкурентности српске економије, а без које Србија неће моћи да извуче максималну корист за своје грађане и привреду у процесу прикључења Европској унији.

Др Мишчевић је истакла да је политика заштите конкуренције у Србији, а посебно рад Комисије за заштиту конкуренције, високо оцењен како од стране Тима који у име Србије води преговоре о прикључењу ЕУ, тако и од стране администрације у Бриселу. С тим у вези, нагласила је да је у оквиру Поглавља 8, политика заштите конкуренције и рад Комисије за заштиту конкуренције у последњем Извештају Европске комисије, али и у неформалним контактима са представницима ЕК, оцењен као један од делова српске администрације који је највише усаглашен са правним тековинама Европске уније. У том смислу снажно је подржала и истакла важност даљег унапређења рада Комисије, а посебно је похвалила инклузивност и транспарентност процеса израде новог Закона о заштити конкуренције.

Учешће цивилног сектора у изради новог закона

kzk-amchamПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са директором Комитета правника за људска права (YUCOM) Миланом Антонијевићем.

Др Обрадовић је упознао госта са досадашњим активностима, као и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције. Посебан акценат био је на детаљима везаним за припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције.

Тим поводом на састанку је договорено да и представници цивилног сектора активно узму учешћа у изради закона и да својом експертизом допринесу што квaлитетнијим решењима и развоју праксе Комисије за заштиту конкуренције, нарочито у области заштите људских права.

У интересу је потрошача и српске привреде да Комисија, поред инструмената којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције, константно унапређује процедуре и процесе свог рада, посебно водећи рачуна о поштовању људских права.

Комисија покренула поступак против Сирмиумбус д.о.о.

sirmiumbusКомисија за заштиту конкуренције покренула је 22. септембра 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против друштва Сирмиумбус д.о.о. из Сремске Митровице.

Комисија ће у току поступка испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Сремској Митровици, злоупотребило доминанатан положај наплаћивањем   различитих цена за перонску карту за међународне линије другим превозницима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Скупштински Одбор усвојио Извештај о раду за 2016. годину Комисије

kzk-ekofНа седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине Републике Србије, чланови Одбора разматрали су Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2016. годину.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић известио је чланове Одбора да је 2016. година била јубиларна година пословања Комисије за заштиту конкуренције. Истакао је да Комисија, у складу са законским овлашћењима, ефикасно спроводи све активности у циљу обезбеђивања заштите конкуренције у Србији.

Др Oбрадовић је навео да су у извештајном периоду настављене и активности у оквиру процеса придруживања Србије ЕУ, као и да су похваљене од стране Европске комисије по питању преговарачког Поглавља 8.

Након образложења Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције председница Одбора је предложила усвајање Извештаја Комисије за заштиту конкуренције, што је Одбор једногласно прихватио.

Седници је председавала председница Одбора Снежана Б. Петровић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора као и чланови Савета и руководиоци Комисије за заштиту конкуренције.

Продужен рок за доставу коментара и мишљења на нацрте уредби

kzk-ekofКомисија је продужила рок за доставу коментара и мишљења на Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране и Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране до 17. октобра 2017. године.

Учесници на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручна јавност и друга заинтересована лица, могу да доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текстове Нацрта уредби путем адресе електронске поште
komentar@kzk.gov.rs.

Нацрт уредбе о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума у области поправки и одржавању моторних возила и продаји резервних делова за моторна возила, узимајући у обзир специфична обележја ове области, а који нису уређени општим правилима заштите конкуренције.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 2. до 17. октобра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст Нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.

ЕПС Дистрибуција поступила по налозима Комисије

kzk-ekofОператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд je, поступајући по решењу Комисије за заштиту конкуренције од 23.12.2016. године, поступио по свим налозима Комисије, чиме је спровео мере отклањања повреде конкуренције у роковима одређеним за њихово извршење.

На тај начин је обезбеђено једнако поступање према свим учесницима на тржишту који су корисници дистрибутивног система, а тиме и могућност за остваривање ефективне конкуренције на тржишту снабдевања електричном енергијом.

Комисија овом приликом посебно указује на важност располагања сетом законских инструмената који јој омогућавају да спроведе ефективну заштиту конкуренције и да обавеже учеснике на тржишту да ускладе своје понашање са темељима тржишне економије, са циљем остварења економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи за потрошаче.

Сарадња на унапређењу заштите конкуренције

kzk-ekofПредставници Привредне коморе Србије учествоваће у Радној групи за израду закона о заштити конкуренције и настојати да у ново законско решење буду имплементирани ставови привредника, договорено је данас на састанку Марка Чадежа, председника ПКС и др Милоја Обрадовића, председника Комисије за заштиту конкуренције.

ПКС је, након што је Комисија најавила рад на изради новог закона, покренула дијалог са привредом са циљем унапређења законског оквира политике заштите конкуренције и обезбеђења стабилног, предвидивог и стимулативног привредног амбијента.

“ПКС је једина асоцијација привреде која има Споразум о сарадњи са Комисијом за заштиту конкуренције, активна је на унапређењу политике заштите конкуренције у Србији и поштовање равноправних услова за све учеснике на тржишту, информисању и едукацији привредника, како би што ефикасније примењивали прописе у тој области”, рекао је Марко Чадеж, председник ПКС.

У интересу српске привреде је да Комисија располаже инструментима којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције, а која је темељ тржишне економије и омогућава ефикасније коришћење постојећих ресурса, бољу понуду, квалитет и добробит потрошача, рекао је др Милоје Обрадовић и додао да ће Комисија и надаље бити стабилан и предвидив партнер привреди Србије у унапређењу пословног амбијента.

Комисија проширује сарадњу са регулаторима

kzk-ekofУ просторијама Комисије за заштиту конкуренције одржан је заједнички састанак председника Комисије др Милоја Обрадовића, заменика председника Савета РЕМ-а Горана Петровић, др Владице Тинтора, директора РАТЕЛ-а и њихових сарадника.

Констатовано је да, иако ове институције добро сарађују, још увек постоји простор за унапређење те сарадње. Договорени су и конкретни кораци који ће обезбедити још већу ефикасност у заједничким активностима, што ће за резултат имати и квалитетнији рад сваке институције понаособ.