Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Амбасадор Норвешке у посети Комисији

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадора Норвешке, Њ.Е. Арне Санес Бјорнстада.

Повод за овај сусрет било је упознавање амбасадора Бјорнстада са активностима и плановима Комисије за заштиту конкуренције. Посебна пажња посвећена је унапређењима у раду Комисије захваљујући донацији Амбасаде Норвешке, кроз одобрен пројекат „Унапређење привредног амбијента Републике Србије“.

Председник Комисије захвалио је Њ.Е. Бјорнстаду на подршци унапређењу услова за ефикасније спровођење политике заштите конкуренције. Подсетио је да је кроз пројекат Комисија обезбедила најсавременију форензичку опрему која се користи при ненајављеним увиђајима. Захваљујући овом пројекту Комисија је ангажовала врхунске стручњаке који су, заједно са представницима КЗК, организовали више јавних дебата широм Србије, на тему унапређења законодавног оквира у овој области. У оквиру пројекта ради се и на побољшању видљивости активности Комисије на друштвеним мрежама.

Председник Комисије изразио је жељу за проширење сарадње како са Амбасадом Норвешке, тако и са, иначе врло успешним телом за заштиту конкуренције Краљевине Норвешке. Договорено је да амбасадор Бјорнстад буде један од учесника предстојећег Дана конкуренције, који Комисија организује 12. априла 2019. године у Београду.

Завршен Извештај o секторскoj анализи тржишта трговине на мало

kzkКомисија за заштиту конкуренције је завршила секторску анализу тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном за временски период од три године (2014 -2016. година). Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту у смислу процене њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, али и анализа односа између добављача и трговинских ланаца, ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту као и анализа улоге и значаја приватних робних марки.

Интегрални резултати анализе и закључци који су на основу њих изведени у Извештају, могу предстаљати добру полазну основу за наредна истраживања не само Комисије за за заштиту конкуренције, већ и других надлежних органа Републике Србије као и самих учесника на тржишту.

Саставни део извештаја чине и дате препоруке у којима је Комисија указала на потребу формирања јавног регистра трговинских предузећа што би у наредном периоду знатно олакшало праћење овог сегмента трговине, али и на значај сарадање са другим државним органима у смислу достављања на мишљење свих релевенатних законских и подзаконских прописа.

Имајући у виду изузетан значај овог сегмента трговине, Комисија ће почев од 01.03.2019. године почети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2017. и 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта малопродаје.

Разговори са војвођанским привредницима о унапређењу правног оквира политике заштите конкуренције

Debata Novi Sad Комисија за заштиту конкуренције организовала је у Новом Саду јавну дебату посвећену разматрању могућих решења, у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

Ово је, иначе, трећа јавна дебата коју, на тему нових правних решења у области заштите конкуренције, организује Комисија за заштиту конкуренцију. Претходне две одржане су, крајем године, у Крагујевцу и Нишу. Дебати су, као панелисти, присуствовали стручњаци за област конкуренције, представници Комисије, чланови Радне групе за израду новог Закона о заштити конкуренције.

Опширније…

Потписан Споразум о сарадњи Комисије и Управе царина РС

FICЦиљ Споразума о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Управе царина Министарства финансија РС, који су потписали председник КЗК др Милоје Обрадовић и директор Управе царина Милош Томић је унапређење сарадње, ради ефикаснијег вршења законом утврђених надлежности обе институције.

Споразум предвиђа континуирану размену информација и података између две институције, сарадњу на унапређењу знања и усаглашавање ставова по питањима од заједничког интереса.

Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2017. годину

FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте у 2017. години у Републици Србији. Предмет анализе било је утврђивање односа између главних конкурената на дефинисаним тржишним сегментима са циљем да се изврши компаративна анализа кретања појединих категорија и идентификују потенцијалне тржишне слабости.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2019. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Утврђена повреда конкуренције у јавној набавци Министарства одбране

kzkКомисија за заштиту конкуренције је утврдила да су привредна друштва „Б2М“ д.о.о. Београд, „Тргодунав“ д.о.о. Београд, “Grafo Trade” д.о.о. Београд и „Master Clean Express” д.о.о. Суботица повредила конкуренцију договарањем на јавној набавци коју је током 2016. године спровело Министарство одбране. У поступку вођеном по службеној дужности утврђено је да су се наведени привредни субјекти договорили око основних елемената понуде (цене и других услова трговине) на поменутој јавној набавци, због чега су им изречене мере заштите конкуренције.

Окончана секторска анализа тржишта опреме за бебе

FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало опремом за бебе. Комисија је уочила потребу да анализира услове конкуренције на овом тржишту имајући у виду да није имала претходна сазнања о његовој структури, као и да jе овај сектор врлo честа тема у средствима јавног информисања.

За потребе анализе идентификовано је осам категорија производа у оквиру ширег тржишта беби опреме, међу којима су и производи приликом чије куповине је држава вршила рефундацију ПДВ-а, и то: млеко за одојчад, пелене за бебе, колица, кревеци, аутоседишта, столице за храњење, одећа и обућа (узраста до три године).

Основни циљ анализе био је да се процени величина и обухват дефинисаних тржишта и идентификују најзначајнији тржишни учесници. Анализа је такође имала за циљ да се кроз компаративну анализу показатеља о оствареном промету уоче одређене тенденције и трендови и изведу конкретни закључци о механизмима фукционисања тог тржишта.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта беби опреме, закључно са 31. јануаром 2019. године.

Имајући у виду значај предметног сектора, у условима слободног приступа тржиштима и слободног формирања цена, али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће и у наредном периоду пратити са посебном пажњом понашање учесника на предметном тржишту и анализирати околности које могу указати на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија организовала дебату о политици заштите конкуренције у Нишу

FIC

Комисијa за заштиту конкуренције организовала је у Нишу јавну дебату посвећену разматрању потенцијалних решења у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

Јавна дебата је организована у оквиру пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције” који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Опширније…

Покренут поступак због сумње на договор око цена техничког прегледа

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступак против 11 привредних друштава који на територији Чачка пружају услуге техничког прегледа и утврђивања техничких карактеристика за различите категорије возила. Комисија је основано претпоставила да су учесници на тржишту заједнички утврдили цене по којима ће пружати своје услуге, а што може да представља повреду конкуренције у виду закључења рестриктивног споразума из члана 10. Закона.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама коje могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/IV, Београд.

Разговори о кључним правцима развоја будућег законодавног оквира заштите конкуренције

FICУнапређење политике и права заштите конкуренције у Републици Србији, у контексту припреме новог законског оквира у овој области била је тема састанка представника Комисије за заштиту конкуренције и компанија, чланица Америчке привредне коморе.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић је, заједно са Чедомиром Радојчићем, чланом Савета и Горданом Лукић, руководиоцем Сектора за испитивање концентрација, који су, иначе, и чланови Радне групе за припрему нацрта новог закона о заштити конкуренције представио учесницима мотиве и кључне правце развоја будућих законских решења.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције и ефикасности механизама у контексту обезбеђења равноправних услова и даљег јачања правне сигурности тржишних учесника. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери.