Секторске анализе « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Секторске анализе (Page 3)
Извештај о секторској анализи тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у периоду 2008.-2010. година

 

Анализа тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте
Комисија за заштиту конкуренције спроводи анализу стања конкуренције у сектору млекарства