MS WORDObrazac za podnošenje inicijative za ispitivanje povrede konkurencijeUPUTSTVO o sadržini inicijative za ispitivanje povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije, zajedno sa Obrascem za podnošenje inicijative

 

Obrazac prijave koncentracijeObrazac prijave koncentracijeNa zahtev učesnika na tržištu, Komisija može u neposrednom kontaktu, pre podnošenja prijave koncentracije, na osnovu dobijenih informacija, da razmotri ispunjenost propisanih uslova za podnošenje prijave koncentracije u skladu sa čl. 2. ili 3. Uredbe.
Obrazac prijave koncentracije u skraćenom oblikuObrazac prijave koncentracije u skraćenom obliku