kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије донела је ново Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавне набавке имајући у виду нова законска решења (Закон о јавним набавкама, измене у Кривичном законику) која су донета након доношења Упутства из 2011.године.

Комисија за заштиту конкуренције је уочила потребу да се код учесника на тржишту још нагласи и подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са актуелним прописима и прописима у области заштите конкуренције.

Циљ доношења Упутства да спречи и осујети спровођење „намештених или лажираних понуда“ (енгл. bid rigging), као најтежих облика картела. Последица оваквих договора између конкурената – понуђача у вези са понуђеном ценом је елиминисање конкуренције међу њима, због чега би наручилац платио више за предмет набавке него што би платио у условима конкуренције.

При изради коришћене су OECD Смернице за борбу против намештања понуда у јавним набавкама те Notice Европске комисије у складу са потребама сарадње Комисије и Kанцеларије за јавне набавке.