kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности и извршила ненајављен увиђај у привредном друштву SF1 Cofee d.o.o. увознику и дистрибутеру бренда Nespresso, ради испитивања постојања рестриктивних споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржиштима малопродаје и велепродаје потрошачке електронике у Републици Србији.

Комисија је на основу података Еуростат за 2019. годину, констатовала да су цене потрошачке електронике у Републици Србији биле за 13% више у односу на просечне цене у ЕУ. Комисија је из тог разлога анализирала услове конкуренције на тржишту трговине на велико и мало потрошачком електроником у Републици Србији. Том приликом је, увидом у јавне податке о ценама, утврђено да су у малопродајним објектима, као и на интернет странама малопродаваца цене апаратa за кафу бренда Nespresso на тржишту Републике Србије идентичне, или готово идентичне.

Комисија основано претпоставља да постоји одређивање цена у даљој продаји од стране друштва SF1 Cofee као увозника и дистрибутера ових производа, што представља рестриктивни споразум тј. повреду конкуренције из члана 10. Закона.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.