kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције по службеној дужности, покренула је поступак испитивања непријављене, а реализоване концентрације која је настала стицањем појединачне контроле од стране друштва „Prointer IT Solutions and Services”д.о.о., Београд над друштвом „Alti”д.о.о., Чачак, чиме је досадашња заједничка контрола над овим друштвом, коју су вршили Александар Јевтовић и „Проинтер ИТ Солутионс анд Сервицес” трансформисана у индивидуалну.

Ова пословна трансакција представља концентрацију, у складу са чл.17 ЗЗК, која је испуњавала услове пријављивања Комисији, у складу са чл. 61 ЗЗК.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл.19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту (чл.63.ЗЗК).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању релевантног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу Савска 25/IV, Београд.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.