• Народна скупштина Републике Србије

• Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

• Влада Републике Србије

• Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

• Канцеларија за европске интеграције

• Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ)

• Агенција за енергетику

• Републичка радиодифузна агенција (РРА)

• Управа за јавне набавке

• Комисија за контролу државне помоћи

• Агенција за привредне регистре (АПР)

• Управни суд Србије

• Врховни касациони суд