Овлашћено лице за контакте са подносиоцима и пријем пријава и захтева у Комисији за заштиту конкуренције је: Мирослава Ђошић, телефон: 011/3811948, е-пошта: miroslava.djosic@kzk.gov.rs