1) Protokol o saradnji između Narodne Banke Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije.

2) Protokol o saradnji između Agencije za energetiku Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije.

3) Protokol o saradnji između Republičke Agencije za elektronske komunikacije i Komisije za zaštitu konkurencije.

4) Sporazum o saradnji Komisije za zaštiti konkurencije Republike Srbije i Privredne komore Srbije.

5) Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta.

6) Sporazum o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za zaštitu konkurencije i Ugovor o saradnji u oblasti fornzike

7) Sporazum o saradnji Aencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za zaštitu konkurencije

8) Sporazum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu