1) Протокол о сарадњи између Народне Банке Србије и Комисије за заштиту конкуренције.

2) Протокол о сарадњи између Агенције за енергетику Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције.

3) Протокол о сарадњи између Републичке Агенције за електронске комуникације и Комисије за заштиту конкуренције.

4) Споразум о сарадњи Комисије за заштити конкуренције Републике Србије и Привредне коморе Србије.

5) Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета.

6) Споразум о сарадњи Министарства унутрашњих послова и Комисије за заштиту конкуренције и Уговор о сарадњи у области форнзике

7) Споразум о сарадњи Аенције за борбу против корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Комисије за заштиту конкуренције

8) Споразум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу