1) Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и тела за заштиту конкуренције Републике Мађарске

2) Меморандум о сарадњи у области примене политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Савезног тела за заштиту конкуренције Аустрије

3) Меморандум о разумевању и заједничкој сарадњи у области права и политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Бугарске

4) Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

5) Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције Србије и Савета за заштиту конкуренције Румуније

6) Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне Антимонополске Службе Руске Федерације

7) Меморандум о сарадњи у области права и политике заштите конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције Републике Казахстан за заштиту конкуренције (Антимонополска агенција)

8) Mеморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске

9) Меморандум о разумевању између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту конкуренције Републике Словеније

10) Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју заштите конкуренције Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенција за заштиту конкуренције Црне Горе

11) Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области заштите конкуренције Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Македоније

12) Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области политике конкуренције између Министарства антимонополског регулисања и трговине Републике Белорусије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије

13) Меморандум о сарадњи у области политике заштите конкуренције између тела за заштиту конкуренције Републике Турске и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије

14) Меморандум о разумевању између Државне управе за тржишну регулацију Народне Републике Кине и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије