1. Др Вељко Милутиновић, члан Савета;
2. Мирјана Мишковић Вукашиновић, члан Савета;
3. Марко Обрадовић, члан Савета;

4. Чедомир Радојчић, члан Савета;