У складу са изменама података о коресподентским банкама Народне банке Србије у иностранству, извршено је ажурирање постојећих инструкција за девизно плаћање за норвешку круну и шведску круну (страна 4. и 7.).

ПРЕУЗМИТЕ: Инструкције за девизна плаћања / Payment instructions (SWIFT MESSAGE MT103)