Образац пријаве концентрацијеОбразац пријаве концентрацијеНа захтев учесника на тржишту, Комисија може у непосредном контакту, пре подношења пријаве концентрације, на основу добијених информација, да размотри испуњеност прописаних услова за подношење пријаве концентрације у складу са чл. 2. или 3. Уредбе.
Образац пријаве концентрације у скраћеном обликуОбразац пријаве концентрације у скраћеном облику
MS WORDОбразац за подношење иницијативе за испитивање повреде конкуренцијеУПУТСТВО о садржини иницијативе за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције, заједно са Обрасцем за подношење иницијативе