Barentz International B.V. – NOACK & Co GmbH « Комисија за заштиту конкуренције