Constellation BidCo GmbH – Contabo Topco GmbH « Комисија за заштиту конкуренције