ETAS GmbH – plc2 Design GmbH « Комисија за заштиту конкуренције