MAN Energy Solutions SE – H-TEC Systems GmbH « Комисија за заштиту конкуренције