Решење о обустави поступка – Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о, – Предузећа за путеве Крагујевац д.о.о, – Транспортшпед д.о.о, – Агрорит д.о.о. « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Решење о обустави поступка – Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о, – Предузећа за путеве Крагујевац д.о.о, – Транспортшпед д.о.о, – Агрорит д.о.о.
Наслов Седница Датум Одлука
Решење о обустави поступка – Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о, – Предузећа за путеве Крагујевац д.о.о, – Транспортшпед д.о.о, – Агрорит д.о.о. 24.12.2021. RESENJE-Bora-Kecic-vangabaritni-transporti-i-dr