Robert Bosch GmbH – PartsTech, Inc « Комисија за заштиту конкуренције