Управне мере « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Пронађено укупно 26 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
Закључак о покретању поступка ANANAS E-COMMERCE – ВЕБСПОТ ДООЕЛ Скопље. 24.10.2022. Спроведена концентрација без одобрења
Закључак о покретању поступка Dobergard – Sparta Security 18.10.2022. Спроведена концентрација без одобрења
Закључак о покретању поступка Dobergard – Protecta Group 18.10.2022. Спроведена концентрација без одобрења
Решење – Апотекарске установе „Јанковић“ Нови Сад 24.12.2021. Спроведена концентрација без одобрењаУправне мере
Закључак о покретању поступка – MAT- REAL ESTATE doo 06.09.2021. Спроведена концентрација без одобрења
Закључак о покретању поступка по службеној дужности – Ernst & Young LLP – Zilker Technology 01.03.2021. Спроведена концентрација без одобрења
Решење – Fortenova Grupa d.d. – Концентрација спроведена супротно законској обавези прибављања претходног одобрења за спровођење концентрације 12.02.2021. Спроведена концентрација без одобрењаУправне мере
Закључак о покретању поступка – Апотека Јанковић 17.09.2020. Спроведена концентрација без одобрења
Закључак o покретању поступка по службеној дужности против привредног друштва Fortenova Grupa d.d. 18.09.2019. Спроведена концентрација без одобрења
Решење – Prointer IT Solutions and Services д.o.o – Концентрација спроведена супротно законској обавези прибављања претходног одобрења за спровођење концентрације 12.07.2017 Спроведена концентрација без одобрењаУправне мере
Решење о утврђивању злоупотребе доминантног положаја ЈКП „Погребне услуге“ Београд, и одређивање мере заштите конкуренције III - 5 27.11.2014 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере друштву „Инвеј“ д.о.о. из Земуна 113 02.11.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (ауто каско) 110 22.10.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (аутоодговорност) 110 22.10.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, у поновном поступку, утврђује повреда конкуренције склапањем забрањеног рестриктивног споразума између друштава „Идеа“ д.о.о. из Београда и „Гранд Пром“ д.о.о. из Београда 105 20.09.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције групи фармацеутских друштава 65 26.01.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције друштвима „Таково осигурање“ из Крагујевца, „Uniqua осигурање“ из Београда и „АС осигурање“ из Београда, уз ослобађање од плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције за Удружење осигуравача Србије и групу осигуравајућих друштава (аутоодговорност) 63 29.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума између друштава „Идеа“ д.о.o. из Београда и „Swissslion Group“ д.о.о. из Новог Сада, и одређивању мере заштите конкуренције друштву „“Идеа“ д.о.o. 62 23.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (ауто каско) 62 23.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума и одређивању мере заштите конкуренције друштвима „Ласта“ а.д. из Београда и „Europa-Bus“ д.о.о. из Ваљева 58 24.11.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума између друштава „Јеремић превоз“ д.о.о. и „Ниш експрес“ а.д. из Ниша и одређивању мере заштите конкуренције друштву „Ниш експрес“ а.д. 58 24.11.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о утврђивању повреде конкуренције и одређивању мере заштите конкуренције привредним друштвима „IDEA d.o.o“ Београд и „GRAND PROM a.d.“ Београд 32 26.05.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије 21 17.03.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције Јавном Комуналном Предузећу „Градска гробља“ из Крагујевца 15 27.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење Комисије којим се одређује мера заштите конкуренције друштвима АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 14 24.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције друштву „Фриком“ а.д. Београд 116 19.11.2012 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере