Повреда конкуренције « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Почетна страна » Одлуке » Повреда конкуренције
Пронађено укупно 57 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
Victoria oil – Vital 13.03.2017. Рестриктивни споразуми
Закључак о обустави поступка – Banca Intesa – Delta Holding – Generali Osiguranje Srbija – Generali Reosiguranje Srbija – Delta Sport 27.01.2017 Прекид поступка
ЕПС Дистрибуција – решење 23.12.2016 Злоупотреба доминантног положаја
Bora Kečić – Large Transport 12.12.2016 Рестриктивни споразуми
Закључак о обустави поступка – Fresenius Medical Care Србија д.о.о. 29.08.2016 по основу из члана 10. ЗаконаПрекид поступка
Закључак о обустави поступка – Геодети 29.08.2016 по основу из члана 10. ЗаконаПрекид поступка
Закључак о покретању поступка – SPORTIKO 29.08.2016 Повреда конкуренције
Закључак о прекиду поступка – ИНФОСТАН Технологије 15.08.2016 Прекид поступка
Закључак о покретању поступка – ЕПС Дистрибуција д.о.о. 02.08.2016 Рестриктивни споразуми
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе ЈКП ИНФОСТАН Технологије 11.07.2016 Маркет тест
Решење – Umbrella Corporation LTD д.о.о. 28.01.2016 Рестриктивни споразуми
Железнице Србије а.д. – Прекид поступка 19.01.2016 Злоупотреба доминантног положајаПрекид поступка
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Железнице Србије 18.12.2015 Маркет тест
ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА – Philip Morris Operations а.д. Ниш – Philip Morris Services д.о.о. – JT International а.д. Сента – British American Tobacco а.д. – British American Tobacco South East Europe д.о.о. – IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о. – друштва TDR д.о.о. – MONUS д.о.о. 27.11.2015 Повреда конкуренције
Philip Morris Operations а.д. Ниш – Philip Morris Services д.о.о. – JT International а.д. Сента – British American Tobacco а.д. – British American Tobacco South East Europe д.о.о. – IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о. – друштва TDR д.о.о. – MONUS д.о.о. 27.11.2015 Рестриктивни споразуми
Amm Immovables д.о.о. – Beteco д.о.о. – Sagoja д.о.о. – Advena line д.о.о. 10.11.2015 Рестриктивни споразуми
Решење: DD Travel – DJD превоз – Јеремић превоз – Клинички центар Ниш 18.09.2015 Рестриктивни споразуми
ASTONKO HOLDINGS LIMITED Кипар – ASTONKO D.O.O. BEOGRAD – B92 Србија 25.12.2014 Прекид поступка
Закључак о обустави поступка против Actavis д.о.о. Београд III - 7 11.12.2014 по основу из члана 16. ЗаконаПрекид поступка
Решење о утврђивању злоупотребе доминантног положаја ЈКП „Погребне услуге“ Београд, и одређивање мере заштите конкуренције III - 5 27.11.2014 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Закључак о прекиду поступка покренутог против Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд III - 4 14.11.2014 Злоупотреба доминантног положајапо основу из члана 16. ЗаконаПрекид поступка
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Телеком Србија 04.09.2014 Маркет тест
Закључак о покретању поступка против АКС 190 29.07.2014 Рестриктивни споразуми
Закључак о обустави поступка у односу на „Advena line“ 177 10.04.2014 Рестриктивни споразуми
Закључак о покретању поступка испитивања повреде конкуренције против ”Amm Immovables” ”Beteco” ”Сагоја” и ”Advena line” 25.07.2013 по основу из члана 10. Закона
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере друштву “Инвеј” д.о.о. из Земуна 113 02.11.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, у поновном поступку, утврђује повреда конкуренције склапањем забрањеног рестриктивног споразума између друштава “Идеа” д.о.о. из Београда и “Swisslion” д.о.о. из Београда 111 25.10.2012 Рестриктивни споразуми
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (ауто каско) 110 22.10.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, због застарелости, поништава решење о изрицању управне мере Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (аутоодговорност) 110 22.10.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се, у поновном поступку, утврђује повреда конкуренције склапањем забрањеног рестриктивног споразума између друштава “Идеа” д.о.о. из Београда и “Гранд Пром” д.о.о. из Београда 105 20.09.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се (у поновном поступку) утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја акционарских друштава “Млекара” из Суботице и “Имлек” из Београда 99 09.08.2012 Злоупотреба доминантног положаја
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције групи фармацеутских друштава 65 26.01.2012 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције друштвима “Таково осигурање” из Крагујевца, “Uniqua осигурање” из Београда и “АС осигурање” из Београда, уз ослобађање од плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције за Удружење осигуравача Србије и групу осигуравајућих друштава (аутоодговорност) 63 29.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума између друштава “Идеа” д.о.o. из Београда и “Swissslion Group” д.о.о. из Новог Сада, и одређивању мере заштите конкуренције друштву “”Идеа” д.о.o. 62 23.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције Удружењу осигуравача Србије и групи осигуравајућих друштава (ауто каско) 62 23.12.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума између Карате федерације Србије и Предузећа “BMA Trading” д.о.о. из Београда 61 15.12.2011 Рестриктивни споразуми
Решење о забрани рестриктивног споразума и одређивању мере заштите конкуренције друштвима “Ласта” а.д. из Београда и “Europa-Bus” д.о.о. из Ваљева 58 24.11.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о забрани рестриктивног споразума између друштава “Јеремић превоз” д.о.о. и “Ниш експрес” а.д. из Ниша и одређивању мере заштите конкуренције друштву “Ниш експрес” а.д. 58 24.11.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење о обустављању поступка против Удружења осигуравача Србије и 11 осигуравајућих друштава 33 09.06.2011 Рестриктивни споразуми
Решење о утврђивању повреде конкуренције и одређивању мере заштите конкуренције привредним друштвима “IDEA d.o.o” Београд и “GRAND PROM a.d.” Београд 32 26.05.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се утврђује да је Одлука о примени јединствене цене такси услуга забрањен рестриктивни споразум 26 21.04.2011 Рестриктивни споразуми
Решење којим се одређује мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије 21 17.03.2011 Рестриктивни споразуми Управне мере
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције Јавном Комуналном Предузећу „Градска гробља“ из Крагујевца 15 27.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење Комисије којим се одређује мера заштите конкуренције друштвима АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 14 24.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење о забрани рестриктивних споразума привредног друштва “ДИЈАМАНТ” а.д. из Зрењанина 158 04.10.2010 Рестриктивни споразуми
Решење којим се (у поновном поступку) утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја друштва “Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže” д.о.о. из Београда 158 04.10.2010 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о забрани рестриктивних споразума између предузећа “Metro Cash & Carry” д.о.о. из Београда и предузећа “INVEJ” д.о.о. из Београда 143 26.02.2010 Рестриктивни споразуми
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја предузећа “EKI Transfers” д.о.о. из Београда 142 12.01.2010 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о забрани рестриктивних споразума између Удружења осигуравача Србије и групе осигуравајућих друштава (аутоодговорност) 136 21.10.2009 Рестриктивни споразуми
Решење о забрани рестриктивних споразума групе саобраћајних и аутотранспортних предузећа 135 02.10.2009 Рестриктивни споразуми
Решење о забрани рестриктивних споразума између Удружења осигуравача Србије и групе осигуравајућих друштава (ауто каско) 127 19.06.2009 Рестриктивни споразуми
Решење Комисије којим се (у поновном поступку) утврђује злоупотреба доминантног положаја друштава АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 124 22.05.2009 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о забрани рестриктивног споразума између Карате федерације Србије и предузећа “BMA Trading” д.о.о. 122 08.05.2009 Рестриктивни споразуми
Решење којим се утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције друштву „Фриком“ а.д. Београд 116 19.11.2012 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја друштва “Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže”, д.о.о. из Крагујевца 108 26.12.2008 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о забрани рестриктивног споразума Ветеринарске коморе Србије 104 21.11.2008 Рестриктивни споразуми
Решење Комисије којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја друштава АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 74 24.01.2008 Злоупотреба доминантног положаја