Злоупотреба доминантног положаја « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Почетна страна » Одлуке » Повреда конкуренције » Злоупотреба доминантног положаја
Пронађено укупно 16 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
Решење у поновном поступку – Ниш-експрес ДОО 24.12.2021. Злоупотреба доминантног положаја
Решење – Ниш-експрес ДОО 24.12.2020. Злоупотреба доминантног положаја
Решење у поновном поступку – ЕПС Дистрибуција 18.06.2018 Злоупотреба доминантног положаја
Решење – Интер турс плус Аранђеловац 23.10.2017. Злоупотреба доминантног положаја
Решење – ЕПС Дистрибуција 23.12.2016 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о утврђивању злоупотребе доминантног положаја ЈКП „Погребне услуге“ Београд, и одређивање мере заштите конкуренције III - 5 27.11.2014 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се (у поновном поступку) утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја акционарских друштава „Млекара“ из Суботице и „Имлек“ из Београда 99 09.08.2012 Злоупотреба доминантног положаја
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције Јавном Комуналном Предузећу „Градска гробља“ из Крагујевца 15 27.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење Комисије којим се одређује мера заштите конкуренције друштвима АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 14 24.01.2011 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се (у поновном поступку) утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја друштва „Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže“ д.о.о. из Београда 158 04.10.2010 Злоупотреба доминантног положаја
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја предузећа „EKI Transfers“ д.о.о. из Београда 142 12.01.2010 Злоупотреба доминантног положаја
Решење Комисије којим се (у поновном поступку) утврђује злоупотреба доминантног положаја друштава АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 124 22.05.2009 Злоупотреба доминантног положаја
Решење којим се утврђује повреда конкуренције злоупотребом доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције друштву „Фриком“ а.д. Београд 116 19.11.2012 Злоупотреба доминантног положајаУправне мере
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја друштва „Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže“, д.о.о. из Крагујевца 108 26.12.2008 Злоупотреба доминантног положаја
Решење Комисије којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја друштава АД «Млекара» из Суботице и АД «Имлек» из Београда 74 24.01.2008 Злоупотреба доминантног положаја
Решење о утврђивању злоупотребе доминантног положаја а.д. БАС 16.02.2007. Злоупотреба доминантног положаја