FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало опремом за бебе. Комисија је уочила потребу да анализира услове конкуренције на овом тржишту имајући у виду да није имала претходна сазнања о његовој структури, као и да jе овај сектор врлo честа тема у средствима јавног информисања.

За потребе анализе идентификовано је осам категорија производа у оквиру ширег тржишта беби опреме, међу којима су и производи приликом чије куповине је држава вршила рефундацију ПДВ-а, и то: млеко за одојчад, пелене за бебе, колица, кревеци, аутоседишта, столице за храњење, одећа и обућа (узраста до три године).

Основни циљ анализе био је да се процени величина и обухват дефинисаних тржишта и идентификују најзначајнији тржишни учесници. Анализа је такође имала за циљ да се кроз компаративну анализу показатеља о оствареном промету уоче одређене тенденције и трендови и изведу конкретни закључци о механизмима фукционисања тог тржишта.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта беби опреме, закључно са 31. јануаром 2019. године.

Имајући у виду значај предметног сектора, у условима слободног приступа тржиштима и слободног формирања цена, али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће и у наредном периоду пратити са посебном пажњом понашање учесника на предметном тржишту и анализирати околности које могу указати на повреде Закона о заштити конкуренције.