2022

Мишљење на предлог Процедуралног акта о подстицању интеграције регионалног енергетског тржишта у Енергетској заједници

Мишљење на предлог Процедуралног акта о подстицању интеграције регионалног енергетског тржишта у Енергетској заједници и на предлоге аката означених као Анекси 1, 1б, 1ц, 1д, 1е, 1ф и 1 г

Мишљење на предлог Анексa 05а за усвајање Процедуралног акта о интеграцији регионалног енергетског тржишта од стране Министарског савета Енергетске заједнице

Мишљење на Предлог платформе за учешће делегације Републике Србије на 20. састанку Министарског Савета Енергетске заједнице

Мишљење на Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште од 25.07.2022. године

Мишљење на Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште од 04.04.2022. године

Мишљење на Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

2021

Мишљење на Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији и Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи

Мишљење на Предлог закључка којим се усваја Преговарачка позиција Републике Србије за Преговарачко поглавље 10 – Информационо друштво и медији

Мишљење на Предлог закључка о утврђивању Основe за закључивање Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске

2020

Мишљење на Нацрт ревидираног Акционог плана за преговарачко поглавље 23

Мишљење на Предлог измена Уговора о оснивању Енергетске заједнице

Мишљење о усклађености са одредбама Уговора о оснивању Енергетске заједнице које се тичу конкуренције и државне помоћи чл 18 и 19 Уговора

2019

Мишљење на Предлог платформе за учешће делегације Републике Србије у преговорима са странама у Уговору о оснивању Енергетске заједнице

2018

Мишљење на Предлог закључка Владе Републике Србије којим се усваја Преговарачка позиција Републике Србије за Преговарачко поглавље 14

2017

Кратак опис захтева: Комисија је, дана 22.05.2017. године, примила допис Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли је Извештај о анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа - Тржиште 5 у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције.
Кратак опис захтева: Комисија је, дана 03.11.2017. године, примила допис Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли су мишљење на извештај о анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији - Тржиште 2 и извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији - Тржиште 3 у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције.
Кратак опис захтева: Комисија је, дана 05.12.2017. године, примила допис Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли су извештај о анализи малопродајног тржишта приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији -Тржиште 1 и извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи – Тржиште 7 у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције.
Кратак опис захтева: На захтев Агенције за енергетику Републике Србије, Комисија је извршила анализу достављених нацрта извештаја о потреби регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање и извештаја о потреби регулације цена закупа резерви снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и у складу са надлежностима које су јој поверене, дала оцене тих извештаја.

2015

Мишљење о извештајима о анализи тржишта електронских комуникација

2014

Мишљење на текстове предлога Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији

Мишљење у вези Извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи

2013

Мишљење на Нацрт Стратегије заштите потрошача у Републици Србији