2015

Мишљење о извештајима о анализи тржишта електронских комуникација

2014

Мишљење на текстове предлога Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији

Мишљење у вези Извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи

2013

Мишљење на Нацрт Стратегије заштите потрошача у Републици Србији