Комисија за заштиту конкуренције
Покренут поступак против „Б2М“ д.о.о., „Grafo Trade” д.о.о., „Тргодунав“ д.о.о., „Master Clean Express“ д.о.о. и АД ХИ „Панонија

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је, у складу са овлашћењима из члана 35. Закона о заштити конкуренције, поступак испитивања повреде конкуренције, по службеној дужности против друштава „Б2М“ доо – Београд, „Grafo Trade” доо- Београд, „Тргодунав“ доо – Београд, „Master Clean Express“доо Палић и АД ХИ „Панонија“ – Панчево.

У оквиру поступка, на више локација наведених учесника на тржишту у Београду, службена лица Комисије за заштиту конкуренције обавила су ненајављене увиђаје, а све у циљу прикупљања додатних информација.

Комисија ће у току поступка испитати да ли су се наведена друштва, као понуђачи на јавној набавци потрошног материјала за одржавање личне и колективне хигијене за потребе Министарства одбране, договарала у погледу продајних цена и других услова трговине на тржишту јавне набавке.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: „Б2М“ д.о.о. – „Тргодунав“ д.о.о. – „Grafo Trade” д.о.о. – „Master Clean Express” д.о.о. – АД ХИ „Панонија“
Амбасадорка Румуније посетила Комисију

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадорку Румуније Оану – Кристину Попу (Oana-Cristina Popa).

Др Обрадовић је њеној екселенцији Попи представио досадашње активности, као и планове Комисије за заштиту конкуренције, а који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у нашој земљи.

Председник Обрадовић је, током разговора, нагласио да одлична сарадња коју Комисија за заштиту конкуренције има са Саветом за конкуренцију Румуније, а која је ове године резултирала и тиме што је тело за заштиту конкуренције Румуније било почасни „Гост домаћин“ на обележавању Дана конкуренције Србије резултира и квалитетнијим развојем тела које води. Ово посебно имајући у виду чињеницу да Савет за конкуренције Румуније ове године обележава 20 година рада, од чега је десет година функционисало као тело земље која је у процесу приступања ЕУ, а последњу деценију као њен члан.

У том смислу, заједнички је констатована потреба да се интензивна сарадња два тела даље унапређује. Састанку су присуствовали и Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, Михаела Осорио (Mihaela Osorio) заменик шефа Мисије и Стефан Имре (Stefan Imre) министар саветник у Амбасади Румуније у Београду.

Комисија на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију

kzk-ekofУ Португалу је одржана 16. Годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN), којој је присуствовао члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић.

Теме које су кандидоване за овогодишњу конференцију Међународне мреже за конкуренцију, а које чине тела за заштиту конкуренције широм света изабране су у складу са актуелним изазовима у примени политике заштите конкуренције. Тако је, преко 600 учесника, било у прилици да подели искуства у процесу спровођења политике заштите конкуренције. Посебно су биле разматране активности које би допринеле већој успешности програма за ослобађање од плаћања мера за повреду конкуренције (leniency програм), као и алати који би помогли у промоцији и јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy).

У фокусу су били измењени услови у којима раде тела за заштиту конкуренције, а које доносе глобализација и нове технологије, обзиром да је пракса показала да глобализација води ка све већем протекционизму у развијеним економијама, док ново дигитално доба уноси и значајну промену у поимању конкуренције, јер у интернет свету монополска позиција постаје правило, а не више изузетак.

kzk-ekofТоком конференције, на посебној свечаности, Комисији за заштиту конкуренције је уручено посебно признање које је добила на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Програм конференције која је ове године је окупила више од 600 представника тела за заштиту конкуренције из читавог света, заједнички су припремили Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Управа за заштиту конкуренције Португала (АdC),

Председник Комисије на конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела“

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић изложио је на научној конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“ реферат на тему „Улога Комисија за заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: актуелни трендови и будући изазови“ . Коаутори овог реферата били су др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе Комисије и др Драган Лончар, продекан Економског факултета у Београду.

Др Обрадовић изложио je главне елементе функционисања Комисије за заштиту конкуренције, као и основне одредбе Закона о заштити конкуренције. Посебан акценат стављен је на сарадњу са регулаторним телима и државним органима и организацијама, али и будуће правце развоја политике заштите конкуренције у Србији, имајући у виду елементе нацрта нове директиве Европске комисије која за циљ има унапређење рада тела за заштиту конкуренције ЕУ.

Основни циљ научне конференције „Структурне реформе и улога регулаторних тела“ био је да се представе истраживачки резултати као могући допринос за изградњу повољног институционалног оквира и основе за ефикаснији привредни развој Србије. Организатор овог скупа било је Научно друштво економиста Србије, у сарадњи са Академијом економских наука и Економским факултетом у Београду.

На конференцији су учествовали професори Универзитета у Београду, представници независних и регулаторних тела, као и независни економски експерти.