Комисија за заштиту конкуренције
Комисија одобрила спровођење концентрације друштва Agrana Beteiligungs над друштвом Sunoko d.o.o.

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције донео је 3. марта 2017. године решење којим се одобрава, у скраћеном поступку, спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Agrana Beteiligungs – Aktiengesellschaft, Беч, Аустрија над привредним друштвом Sunoko d.o.o. са седиштем у Новом Саду, Република Србија.

На основу чињеничног стања утврђеног током поступка, Комисија је констатовала да спровођењем предметне концентрације неће доћи до значајније промене структуре на тржишту производње, откупа и прераде шећерне репе, производње и велепродаје шећера од шећерне репе у Републици Србији.

Привредно друштво Agrana Beteiligungs присутно је на тржишту Републике Србије искључиво у сегменту велепродаје шећера, али кроз продају изузетно малих количина. На осталим релевантним тржиштима – производње, откупа и прераде шећерне репе, производње шећера од шећерне репе у Републици Србији, привредно друштво Аgrana Beteiligungs није присутно.

Комисија напомиње да је решењем од 11. августа 2016. године условно одобрена концентрација Sunoko – Star шећер, уз спровођење одређених мера. Поменутим Решењем наложени су услови у виду мера понашања и обавезног редовног извештавања Комисије, са циљем очувања тржишне структуре и останка свих производних капацитета, укључујући и шећерану ТЕ ТО Сента на тржишту, транспарентног праћења нивоа, промене цена шећера на тржишту, унапређења транспарентности политике продаје шећера и пословних односа са купцима, као и пуног информисања Комисије о нивоу и врсти инвестиција које ће се реализовати у ТЕ ТО Сента са циљем повећања производне ефикасности.

Наведени услови и даље остају на снази.

Посета аустријској Савезној управи за заштиту конкуренције

kzk-ekofПредставнице Комисије за заштиту конкуренције – Марина Јоксимовић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, Мирослава Ђошић, виши саветник у Сектору за правне послове и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе биле су у дводневној службеној посети аустријском телу за заштиту конкуренције.

Посета је организована на основу договора о сарадњи са претходног билатералног састанка председника Комисије др Милоја Обрадовића и генералног директора aустријске Савезне управе за заштиту конкуренције др Теодора Танера, у циљу обуке у домену ненајављених увиђаја.

Током посете одржано је низ састанака са представницима аустријског тела за заштиту конкуренције на којима су размењена искустава у домену спровођења ненајављенoг увиђаја, као једним од најзначајнијих „алата“ за прикупљање доказа у случајевима откривања картела.

Осим о правним питањима из домена спровођења увиђаја, било је речи о искуствима из програма за ослобођење од мере заштите конкуренције (leniency program), форензичким алатима које користе на терену и приликом извођења доказа за суд, као и актуелним темама којима се,у области спровођења секторских анализа,тренутно баве аустријско и српско тело за заштиту конкуренције.

Посета је оцењена као одличан вид билатералне сарадње институција и врло корисна у циљу усавршавања вештина запослених у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије.

Делегацију српске Комисије, примили су генерални директор, заменик директора, представник сектора који спроводи увиђаје, представници форензичког сектора и представник економског сектора.

Окончана анализа обрачуна рачуна ЕПС-а

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, у претходном периоду, тачније од 22. јануара ове године интензивно испитивала све натписе који су се у јавности појављивали, а који се односе на наводне системске грешке у обрачуну утрошене електричне енергије за децембар 2016. године.

Након анализе свих навода до којих је Комисија дошла, укључујући ту и изјашњење „Електропривреде Србије“ о резултатима спровођења интерне контроле, закључено је да се у овом случају не може основано претпоставити да се ради о злоупотреби доминантног положаја, па самим тим и да нема основа за покретање поступка по службеној дужности ради утврђивања повреде конкуренције.

Комисија наглашава да је током анализе свих навода о системским грешкама у обрачуну утрошене електричне енегије за домаћинства у децембру 2016. године имала пуну сарадњу са надлежнима у Електропривреди Србије.

Представници Комисије на конференцији РСЈП и пројекта PERFORM

kzk-ekofПредставници Комисије за заштиту конкуренције, Марко Обрадовић, члан Савета Комисије и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе учествовали су на конференцији „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“.

Конференцију је организовао Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и пројектом PERFORM, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB.

На конференцији је било речи о неопходности системских промена за успостављање система креирања јавних политика заснованих на доказима и чињеницама као и о искуствима и изазовима приликом реализације истраживања у четири пилот пројекта. Корисници ова четири пилот пројекта били су: Комисија за заштиту конкуренције, Министарство привреде, Министарство омладине и спорта и Министарство културе.

Представница Комисије, Јелена Граховац, презентовала је искуства у раду на пројекту „Анализе стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets)“, као и о имплементацији стечених сазнања. Презентација је била посвећена и највећим поукама из пилот пројеката, користима од истраживања за потреби креирања јавних политика за друштвене науке, истраживачке институте и државне институције као кориснике таквих истраживања.

У закључној речи су сви партнери у пројекту нагласили висок квалитет остварене сарадње током свих фаза имплементације пројекта, задовољство због учешћа у пројекту као и потреби да се настави са спровођењем оваквих и сличних пројеката, који би за циљ имали да доносиоци одлука буду свесни вредности знања и анализа у решавању проблема.

Дан конкуренције 2017.

kzk-ekof