Комисија за заштиту конкуренције
Амбасадорка Израела гост Комисије

AFTERMARKETSПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадорку Израела Алону Фишер Кам (Alona Fisher Kamm).

Др Обрадовић је њеној екселенцији Фишер Кам представио надлежности Комисије за заштиту конкуренције и упознао је са досадашњим активностима, али и плановима који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у Србији.

Председник Комисије је, такође, изразио жељу да Амбасада Израела у Београду пренесе велику заинтересованост Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије за интензивирање сарадње са израелским телом за заштиту конкуренције, а које спада међу најразвијеније и најорганизованије на свету.

Израелска амбасадорка захвалила се на позиву и нагласила да је улога Амбасаде Израела у Београду, пре свега, олакшавање положаја постојећих и привлачења нових израелских инвестиција у Србију. Такође, њена екселенција је изразила задовољство због покренуте иницијативе Комисије за заштиту конкуренције,а која би могла да резултира интензивнијом сарадњом и разменом искустава два тела, све у циљу унапрређења привредног амбијената у Србији.

Комисија упозорила на могуће неконкурентско понашање учесника на тржишту постпродајних услуга

AFTERMARKETSКомисија за заштиту конкуренције спровела је крајем прошле године Секторску анализу стања конкуренције у сектору постпродајних услуга. Ово тржиште, између осталог обухвата гаранцију, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније беле технике – фрижидера и веш машина.

Основни циљ анализе био је да се утврде структура и односи између тржишних учесника, њихова тржишна учешћа и тржишна снага, са циљем откривања евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за настанак повреда конкуренције.

Од када је документ усвојен и најшира јавност са њеним налазима упозната, Комисија је интензивно радила на додатној анализи овог документа, у контексту постојања могућих повреда конкуренције од стране тржишних учесника у овом сектору.

У том смислу, Комисија је дошла је до одређених налаза, који не морају да значе да су одређене радње које чини део учесника на овим тржиштима незаконите, али могу да буду претња конкурентском понашању и угрожавање равноправности свих тржишних учесника на наведеним тржиштима.

Налазе до којих је дошла, Комисија је формулисала у документима Информација о налазима и ставовима Комисије у вези са анализом тржишта постпродајних услуга у сектору моторних возила и Информација о налазима и ставовима Комисије у вези са анализом постпродајних услуга у сектору производа беле технике.

У овим документима Комисија је детаљније образложила елементе пословања дела тржишних учесника у секторима сервисирања моторних возила и беле технике и изразила забринутост због одређених делова уговорених односа између тржишних учесника, а који могу указивати на могуће повреде конкуренције.

Ове налазе Комисија је упутила надлежним државним органима, пословним удружењима, али и тржишним учесницима из сектора постпродајних услуга у секторима моторних возила и беле технике, а како би их упозорила да у случају да не измене одређене делове уговора које имају са својим добављачима или дистрибутерима могу бити предмет поступка Комисије.

Комисија покренула поступак против Индустрије смрзнуте хране „Фриком” д.о.о.

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је 29. маја 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против Индустрије смрзнуте хране „Фриком” д.о.о. Београд ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја на тржишту дистрибуције, односно продаје сладоледа. Следећег дана, 30. маја 2017. године, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у просторијама друштва “Фриком”.

Наиме, спровођењем законских овлашћења за коришћење инструмента који је веома ефикасан за откривање различитих облика повреде конкуренције, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у друштву “Фриком” д.о.о. и том приликом извршила контролу просторија, односно података, исправа и ствари на две локације у Београду, о чему је обавештена странка, односно држалац простора и ствари тек у тренутку извођења увиђаја на лицу места.

Ненајављени увиђај је инструмент који је на располагању Комисији за заштиту конкуренције, на основу чланова 52. до 55. Закона о заштити конкуренције ради откривања  и  спречавања аката или радњи учесника на тржишту, а које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

С обзиром на то да је поступак тек покренут, као и да је ненајављени увиђај само један од начина на који Комисија може прибавити неопходне доказе, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.

Одржан округли сто “Значај и изазови малопродаје у Србији са аспекта заштите конкуренције”

kzk-ekofНАЛЕД и Комисија за заштиту конкуренције организовале су округли сто на тему „Значај и изазови у развоју малопродаје у Србији са аспекта заштите конкуренције“. Округли сто организован је како би се представници компанија које се баве малопродајом у Србији упознали са детаљима пројекта опсежне анализе тржишта малопродаје у Србији , а коју је покренула Комисија за заштита конкуренције , али и како би управо они који се баве пословањем у овом сектору дали своје предлоге и сугестије за израду овог документа који се у нашој земљи ради по први пут. Анализа, иначе, обухвата тржиште малопродаје производа крајњим потрошачима и тржиште набавке, са фокусом на однос између малопродаваца и њихових добављача, али и утицаја приватних робних марки на ниво конкуренције.

Учеснике округлог стола поздравили су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и потпредседник Управног одбора НАЛЕД-а, Горан Ковачевић, док су их са планом реализације, као и циљевима секторске анализе упознали др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе КЗК и његови сарадници.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић нагласио је да Комисија овај посао сматра изузетно важним, како због значаја овог сектора за укупну економску активност у земљи, тако и због конкретне користи за потрошаче, а што је, у крајњој линији, и један од основних елемената ефикасне политике заштите конкуренције.

Трговина на мало представља сектор привреде код кога је највише изражен ефекат фер тржишне утакмице на саме потрошаче, будући да се у трговини на мало остварује директан контакт са њима, односно да је правило да крајњи купац увек плати све. Верујем зато да ова анализа може да допринесе и већем поверењу потрошача у саме учеснике на тржишту, уколико знају да сви послују према фер правилима, нагласио је председник Обрадовић. – Комисија ће нашире сагледати тренутне тржишне структуре, имајући у виду велики број промена и преузимања у претходних десетак године, што ће допринети још бољој и ефикаснијој заштити конкуренције и тиме омогућити свима равноправне услове за пословање.

Констатовано је да је заједнички интерес да се стекне реална увид у слику и односе на тржишту малопродаје хране, пића и дувана, јер често се у јавности јављају погрешне процене о тржишним уделима у сектору малопродаје, што штети и нарушава репутацију самим учесницима на тржишту, али доводи у питање и ефикасност Комисије за заштиту конкуренције.

Учесници округлог стола били су представници сектора малопродаје и добављача, Министарства трговине, адвокатских канцеларија и стручне јавности, а догађај је организован у оквиру Радне групе за поглавље 8 „Политика конкуренције“ Националног конвента, којом НАЛЕД председава.

Покренут поступак против „Б2М“ д.о.о., „Grafo Trade” д.о.о., „Тргодунав“ д.о.о., „Master Clean Express“ д.о.о. и АД ХИ „Панонија

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је, у складу са овлашћењима из члана 35. Закона о заштити конкуренције, поступак испитивања повреде конкуренције, по службеној дужности против друштава „Б2М“ доо – Београд, „Grafo Trade” доо- Београд, „Тргодунав“ доо – Београд, „Master Clean Express“доо Палић и АД ХИ „Панонија“ – Панчево.

У оквиру поступка, на више локација наведених учесника на тржишту у Београду, службена лица Комисије за заштиту конкуренције обавила су ненајављене увиђаје, а све у циљу прикупљања додатних информација.

Комисија ће у току поступка испитати да ли су се наведена друштва, као понуђачи на јавној набавци потрошног материјала за одржавање личне и колективне хигијене за потребе Министарства одбране, договарала у погледу продајних цена и других услова трговине на тржишту јавне набавке.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.