Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija pokrenula postupak protiv Sirmiumbus d.o.o.

sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 22. septembra 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. iz Sremske Mitrovice.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Sremskoj Mitrovici, zloupotrebilo dominanatan položaj naplaćivanjem   različitih cena za peronsku kartu za međunarodne linije drugim prevoznicima.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Skupštinski Odbor usvojio Izveštaj o radu za 2016. godinu Komisije

kzk-ekofNa sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izvestio je članove Odbora da je 2016. godina bila jubilarna godina poslovanja Komisije za zaštitu konkurencije. Istakao je da Komisija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, efikasno sprovodi sve aktivnosti u cilju obezbeđivanja zaštite konkurencije u Srbiji.

Dr Obradović je naveo da su u izveštajnom periodu nastavljene i aktivnosti u okviru procesa pridruživanja Srbije EU, kao i da su pohvaljene od strane Evropske komisije po pitanju pregovaračkog Poglavlja 8.

Nakon obrazloženja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije predsednica Odbora je predložila usvajanje Izveštaja Komisije za zaštitu konkurencije, što je Odbor jednoglasno prihvatio.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora kao i članovi Saveta i rukovodioci Komisije za zaštitu konkurencije.

Produžen rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte uredbi

kzk-ekofKomisija je produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane i Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane do 17. oktobra 2017. godine.

Učesnici na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručna javnost i druga zainteresovana lica, mogu da dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekstove Nacrta uredbi putem adrese elektronske pošte
komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti popravki i održavanju motornih vozila i prodaji rezervnih delova za motorna vozila, uzimajući u obzir specifična obeležja ove oblasti, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 2. do 17. oktobra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

EPS Distribucija postupila po nalozima Komisije

kzk-ekofOperator distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd je, postupajući po rešenju Komisije za zaštitu konkurencije od 23.12.2016. godine, postupio po svim nalozima Komisije, čime je sproveo mere otklanjanja povrede konkurencije u rokovima određenim za njihovo izvršenje.

Na taj način je obezbeđeno jednako postupanje prema svim učesnicima na tržištu koji su korisnici distributivnog sistema, a time i mogućnost za ostvarivanje efektivne konkurencije na tržištu snabdevanja električnom energijom.

Komisija ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.