Komisija za zaštitu konkurencije
ZAKLjUČAK O POKRETANjU POSTUPKA: „B2M“ d.o.o. – „Trgodunav“ d.o.o. – „Grafo Trade” d.o.o. – „Master Clean Express” d.o.o. – AD HI „Panonija“
Ambasadorka Rumunije posetila Komisiju

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadorku Rumunije Oanu – Kristinu Popu (Oana-Cristina Popa).

Dr Obradović je njenoj ekselenciji Popi predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije za zaštitu konkurencije, a koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.

Predsednik Obradović je, tokom razgovora, naglasio da odlična saradnja koju Komisija za zaštitu konkurencije ima sa Savetom za konkurenciju Rumunije, a koja je ove godine rezultirala i time što je telo za zaštitu konkurencije Rumunije bilo počasni „Gost domaćin“ na obeležavanju Dana konkurencije Srbije rezultira i kvalitetnijim razvojem tela koje vodi. Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da Savet za konkurencije Rumunije ove godine obeležava 20 godina rada, od čega je deset godina funkcionisalo kao telo zemlje koja je u procesu pristupanja EU, a poslednju deceniju kao njen član.

U tom smislu, zajednički je konstatovana potreba da se intenzivna saradnja dva tela dalje unapređuje. Sastanku su prisustvovali i Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, Mihaela Osorio (Mihaela Osorio) zamenik šefa Misije i Stefan Imre (Stefan Imre) ministar savetnik u Ambasadi Rumunije u Beogradu.

Komisija na Godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju

kzk-ekofU Portugalu je održana 16. Godišnja konferencija Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN), kojoj je prisustvovao član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić.

Teme koje su kandidovane za ovogodišnju konferenciju Međunarodne mreže za konkurenciju, a koje čine tela za zaštitu konkurencije širom sveta izabrane su u skladu sa aktuelnim izazovima u primeni politike zaštite konkurencije. Tako je, preko 600 učesnika, bilo u prilici da podeli iskustva u procesu sprovođenja politike zaštite konkurencije. Posebno su bile razmatrane aktivnosti koje bi doprinele većoj uspešnosti programa za oslobađanje od plaćanja mera za povredu konkurencije (leniency program), kao i alati koji bi pomogli u promociji i javnom zastupanju politike zašpite konkurencije (competition advocacy).

U fokusu su bili izmenjeni uslovi u kojima rade tela za zaštitu konkurencije, a koje donose globalizacija i nove tehnologije, obzirom da je praksa pokazala da globalizacija vodi ka sve većem protekcionizmu u razvijenim ekonomijama, dok novo digitalno doba unosi i značajnu promenu u poimanju konkurencije, jer u internet svetu monopolska pozicija postaje pravilo, a ne više izuzetak.

kzk-ekofTokom konferencije, na posebnoj svečanosti, Komisiji za zaštitu konkurencije je uručeno posebno priznanje koje je dobila na konkursu „Zastupanje politike konkurencije 2016. – 2017.“, sa fokusom na unapređenje politike konkurencije u agendi ekonomske politike: „Inovativne startegije zastupanja u odnosu na tržišne izazove“ koji je raspisala Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Svetska banka (WBG). Članak, čiji je autor Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije i koordinator međunarodne saradnje Komisije, takmičio se u okviru jedne od ponuđenih kategorija – „Sprovođenje strategija zastupanja na različitim nivoima (regionalnom, nacionalnom, subnacionalnim / širem ekonomskom i specifičnom sektorskom)“.

Program konferencije koja je ove godine je okupila više od 600 predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz čitavog sveta, zajednički su pripremili Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Uprava za zaštitu konkurencije Portugala (AdC),

Predsednik Komisije na konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela“

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izložio je na naučnoj konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji“ referat na temu „Uloga Komisija za zaštitu konkurencije u ekonomskim i regulatornim reformama: aktuelni trendovi i budući izazovi“ . Koautori ovog referata bili su dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije i dr Dragan Lončar, prodekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Dr Obradović izložio je glavne elemente funkcionisanja Komisije za zaštitu konkurencije, kao i osnovne odredbe Zakona o zaštiti konkurencije. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa regulatornim telima i državnim organima i organizacijama, ali i buduće pravce razvoja politike zaštite konkurencije u Srbiji, imajući u vidu elemente nacrta nove direktive Evropske komisije koja za cilj ima unapređenje rada tela za zaštitu konkurencije EU.

Osnovni cilj naučne konferencije „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela“ bio je da se predstave istraživački rezultati kao mogući doprinos za izgradnju povoljnog institucionalnog okvira i osnove za efikasniji privredni razvoj Srbije. Organizator ovog skupa bilo je Naučno društvo ekonomista Srbije, u saradnji sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskim fakultetom u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali profesori Univerziteta u Beogradu, predstavnici nezavisnih i regulatornih tela, kao i nezavisni ekonomski eksperti.

Komisija izrekla meru zaštite konkurencije kompanijama Vital i Viktorija oil AD

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije je doneo rešenje kojim je utvrdio povredu konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije društvima Vital iz Vrbasa i Victoriaoil AD iz Šida, zbog zaključenja restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja.

Utvrđeno je da su navedena društva, koja su konkurenti na tržištima proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja, zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je stvoren okvir za usklađivanje ponašanja učesnika na tržištu, zbog čega Ugovor predstavlja restriktivni sporazum. u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Mera zaštite konkurencije je izrečena u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, društvu „Victoriaoil“ u visini 23 miliona dinara i društvu „Vital“ 8, 6 milona dinara.