Комисија за заштиту конкуренције
18. међународна конференција о конкуренцији у Берлину

kzk-ekofУ организацији немачког тела за заштиту конкуренције Bundeskartellamt-а, у периоду од 15-17. марта у Берлину је одржана 18. међународна конференција о конкуренцији, која се традиционално оджава сваке друге године и представља један од најзначајнијих догађаја и скупова у области заштите конкуренције.

Тема овогодишње конференције били су различити аспекти и изазови у спровођењу политике заштите конкуренције која произлазе из дигитализације и глобализације тржишта. Уводна обраћања имали су г-дин Andreas Mundt (на слици) председник немачког тела, г-ђа Brigitte Zypries, савезна министарка за економију и енергију, г-ђа Margrethe Vestager, европска комесарка за конкуренцију, као и Dr Frank Appel, CEO Deutsche Post. На конференцији су учествовали највиши представници тела за заштитu конкуренције из целог света, судије европских судова, anti-trust правници, професори, политичари, представници међународних компанија итд. Представник српске Комисије била је Гордана Лукић, специјални саветник (на слици).

Конференција је била, између осталог, и прилика да се разговара о могућностима и правцима даљег развоја досадашње успешне сарадње Комисије са немачким телом.

У оквиру конференције одржано је неколико панела, са следећим темама: Величина или конкуренција – Шта доводи до иновација и инвестиција? (Size or competition – What drives innovation and investment?); Платформе и мреже – Да ли тела за заштиту конкуренције имају исправан приступ? (Platforms, networks, big data – Do competition authorites get it right?); Да ли су економске теорије спремне за дигитални свет? (Economic theory – Ready for the digital world?), и Савремена пракса у области картела – Јуче успех – сутра промашај? (Modern cartel enforcement – Yesterday΄s success stories – tomorrow΄s failures?). Представник Комисије учествовао је и у радионици намењеној првенствено за млада тела заштите конкуренције, на којој су разматрана питања о стратегији успешних advocacy програма, као и питања приоритета, сврхе и процедура тржишних студија и секторских истраживања.

Нова знања на радионици о начину избора грана за секторске анализе

kzk-ekofРадионица на тему „Избор и приоритизација сектора или грана за секторске анализе“, коју је организована од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) у седишту ове институције у Паризу била је прилика да и Комисија за заштиту конкуренцију унапреди своја знања из ове области.

Циљ ове једнодневне радионице био је да помогне телима за заштиту конкуренције приликом одабира привредних сектора и тржишта чијој ће анализи приступити, нарочито у ситуацијама када не постоје јасне индиције које указују на поремећаје на тржишту или повреду конкуренције.

Радионица је обухватила бројна питања која се односе на различите циљеве секторских анализа и њихов утицај на одабир и приоритизацију сектора за секторске анализе, улогу стратешких фактора, укључујући јавно мњење, приликом одабира и приоритизације сектора, као и квантитативне и квалитативне технике које се користе за избор сектора и одређивање обухвата самих студија.

Током трајања радионице, своја искуства у погледу секторских анализа су презентовали и представници Европске комисије, као и представници тела за заштиту конкуренције Француске, Шпаније и Велике Британије. Комисију за заштиту Конкуренције представљала је Јелена Поповић – Маркопулос из Сектора економских анализа.

Комисија на семинару РЦK у Будимпешти

kzk-ekofСеминар „Дефиниција релевантног тржишта“, који је одржан у Будимпешти у Мађарској, у организацији Регионалног центра за конкуренцију (RCC), односно Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и мађарског тела за заштиту конкуренције GVH (Gazdasági Versenyhivatal) био је још једна прилика представницима Комисије за заштиту конкуренције за додатно усавршавање.

Семинар је био посвећен утврђивању релевантног тржишта, као обавезној фази у скоро свим поступцима заштите конкуренције, посебно у поступцима контроле концентрација. Учесници Семинара су били панелисти Регионалног центра за конкуренцију, Европске комисије, францускe Управе за конкуренцију (Autorité de la concurrence), америчке Савезне трговинске комисије (Federal Trade Commission) и тела за заштиту конкуренције Мађарске, као и представници националних тела за заштиту конкуренције. На семинару су представљени и случајеви из праксе појединих земаља учесница, као и хипотетички случајеви који су решавани појединачно у мањим групама.

Комисију за заштиту конкуренције су представљале Ивана Ракић из Сектора за испитивање концентрација, и Александра Равић, из Сектора за економске анализе. Ивана Ракић је представила случај из праксе КЗК, у вези са дефинисањем релевантног тржишта производа у области спољног оглашавања.

Комисија одобрила спровођење концентрације друштва Agrana Beteiligungs над друштвом Sunoko d.o.o.

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције донео је 3. марта 2017. године решење којим се одобрава, у скраћеном поступку, спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Agrana Beteiligungs – Aktiengesellschaft, Беч, Аустрија над привредним друштвом Sunoko d.o.o. са седиштем у Новом Саду, Република Србија.

На основу чињеничног стања утврђеног током поступка, Комисија је констатовала да спровођењем предметне концентрације неће доћи до значајније промене структуре на тржишту производње, откупа и прераде шећерне репе, производње и велепродаје шећера од шећерне репе у Републици Србији.

Привредно друштво Agrana Beteiligungs присутно је на тржишту Републике Србије искључиво у сегменту велепродаје шећера, али кроз продају изузетно малих количина. На осталим релевантним тржиштима – производње, откупа и прераде шећерне репе, производње шећера од шећерне репе у Републици Србији, привредно друштво Аgrana Beteiligungs није присутно.

Комисија напомиње да је решењем од 11. августа 2016. године условно одобрена концентрација Sunoko – Star шећер, уз спровођење одређених мера. Поменутим Решењем наложени су услови у виду мера понашања и обавезног редовног извештавања Комисије, са циљем очувања тржишне структуре и останка свих производних капацитета, укључујући и шећерану ТЕ ТО Сента на тржишту, транспарентног праћења нивоа, промене цена шећера на тржишту, унапређења транспарентности политике продаје шећера и пословних односа са купцима, као и пуног информисања Комисије о нивоу и врсти инвестиција које ће се реализовати у ТЕ ТО Сента са циљем повећања производне ефикасности.

Наведени услови и даље остају на снази.

Посета аустријској Савезној управи за заштиту конкуренције

kzk-ekofПредставнице Комисије за заштиту конкуренције – Марина Јоксимовић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, Мирослава Ђошић, виши саветник у Сектору за правне послове и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе биле су у дводневној службеној посети аустријском телу за заштиту конкуренције.

Посета је организована на основу договора о сарадњи са претходног билатералног састанка председника Комисије др Милоја Обрадовића и генералног директора aустријске Савезне управе за заштиту конкуренције др Теодора Танера, у циљу обуке у домену ненајављених увиђаја.

Током посете одржано је низ састанака са представницима аустријског тела за заштиту конкуренције на којима су размењена искустава у домену спровођења ненајављенoг увиђаја, као једним од најзначајнијих „алата“ за прикупљање доказа у случајевима откривања картела.

Осим о правним питањима из домена спровођења увиђаја, било је речи о искуствима из програма за ослобођење од мере заштите конкуренције (leniency program), форензичким алатима које користе на терену и приликом извођења доказа за суд, као и актуелним темама којима се,у области спровођења секторских анализа,тренутно баве аустријско и српско тело за заштиту конкуренције.

Посета је оцењена као одличан вид билатералне сарадње институција и врло корисна у циљу усавршавања вештина запослених у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије.

Делегацију српске Комисије, примили су генерални директор, заменик директора, представник сектора који спроводи увиђаје, представници форензичког сектора и представник економског сектора.