Комисија за заштиту конкуренције
Разматран извештај о раду Комисије у Народној скупштини

kzkКомисија за свој рад одговара Народној скупштини, којој подноси годишњи извештај о раду. Надлежни Одбор Парламента је на седници одржаној 27. марта 2019. године размотрио и прихватио извештај Комисије о раду за 2018. годину.

Народна скупштина Републике Србије разматрала је, на 24. посебној седници, извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину.

О главним елементима Извештаја о раду, као и о кључним активностима Комисије у претходном периоду, посланицима је, у уводном излагању говорио председник Комисије др Милоје Обрадовић.

Извештај Комисије, констатовао је председник Обрадовић, садржи све кључне елементе везане за рад у оквиру свих надлежности институције. Комисија је у наведеном периоду повећала административне и институционалне капацитете и била фокусирана на ефикасну и ефективну примену закона и његово спровођење, у циљу обезбеђивања што ефикасније заштите конкуренције у Србији.

„Наш циљ је креирање конкурентског тржишта на коме ће учесници повећати своју продуктивност, иновативност и инвестиције, што ће резултирати растом, развојем и повећањем животног стандарда грађана Републике Србије. Успостављени висок ниво транспарентности и предвидивости поступања у раду Комисије биће кључни инструмент да се и у наредном периоду сачува поверење у рад Комисије и обезбеди правна сигурност учесницима на тржишту“ рекао је, обраћајући се народним посланицима, председник Комисије.

Председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Скупштине Србије, Снежана Петровић је истакла – „да је чињеница да активности Комисијe на развоју политике заштите конкуренције представљају један од важних стубова реформе економије, који су резултат опредељења наше земље за тржишну привреду и модерну економску политику након турбулентног периода у претходним декадама. Досадашње искуство показује да Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије представља добар пример функционисања независне институције, која је у својим активностима транспарентна, што значи и подложна оцени и контроли грађана и јавности“.
kzk
Извештај, као и рад Комисије за заштиту конкуренције, похваљени су од већине присутних народних посланика, који су честитали на постигнутом и изразили подршку даљем раду Комисије.

Пленарној седници на којој је разматран Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину су, осим председника др Обрадовића, присуствовали чланови Савета КЗК – Чедомир Радојчић, Мирјана Мишковић-Вукашиновић и др Вељко Милутиновић, као и руководиоци Стручне службе Комисије за заштиту конкуренције.

Комисија спровела ненајављени увиђај

kzkКомисија за заштиту конкуренције је у пословним просторијама фирми СЦлифт2018 и Микролифт у Бабушници, спровела ненајављени увиђај.

Ненајављени увиђај је спроведен у оквиру поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против наведених странака због сумње да је дошло до намештања понуда за јавну набавку сервисирања лифтова у Општој болници Пирот. Оваква радња би могла да представља рестриктивни споразум из члана 10. Закона о заштити конкуренције

Изненадна контрола просторија, документације, података, исправа и ствари спроведена је уз подршку припадника Министарства унутрашњих послова, а због основане сумње да постоји опасност од уклањања или измене доказа.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Обавештење о подношењу Предлога обавеза ЕПС Дистрибуција д.о.о.

kzkКомисија за заштиту конкуренције објављује Обавештење о подношењу Предлога обавеза, у складу са чланом 58. Закона о заштити конкуренције, које je друштвo ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе.

Комисија покренула кампању: Пријавите повреду конкуренције – поднесите иницијативу

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције отворила је посебну телефонску линију и адресу електронске поште намењену онима који располажу информацијама и другим расположивим подацима о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији.

Путем мејл адресе inicijativa@kzk.gov.rs или телефонским позивом на број 011 38 11 958 могу се добити информације о свим детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање повреде конкуренције.

С обзиром на то да Комисија, у складу са чланом 35. Закона о заштити конкуренције, може покренути поступак испитивања повреде конкуренције и на основу примљених иницијатива, позивамо и охрабрујемо све који располажу информацијама или подацима о постојању било које повреде конкуренције, да се јаве Комисији и поднесу иницијативу за покретање поступка пред Комисијом. Поднете иницијативе биће анализиране и обрађене од стране овлашћених службених лица Комисије. Подносиоци иницијативе биће, одмах по окончању њене обраде, обавештени о исходу. У свим случајевима када Комисија покрене поступак испитивања повреде конкуренције на основу поднете иницијативе, подносиоци имају и право да буду обавештени о току испитног поступка.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ да подносиоци иницијатива немају својство странке у поступку покренутом по службеној дужности на основу њихове иницијативе, али њихов идентитет, као и подаци који представљају пословне тајне или други пословно осетљиви подаци, може бити заштићен у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције.

Испитни поступак по пријави концентрације Дон Дон

kzkКомисија за заштиту конкуренције је, закључком председника Комисије, по службеној дужности наставила поступак по пријави концентрације Привредног друштва за производњу хлеба и пецива Дон Дон д.о.о. Београд, ради стицања непосредне појединачне контроле над делом Акционарског друштва за прераду житарица Житопромет, Зајечар.

Поступак ће бити окончан доношењем решења у законском року од четири месеца од дана покретања поступка по службеној дужности.

У испитном поступку, Комисија ће испитати да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Биће спроведене све потребне радње и утврдити све чињенице и извести докази неопходни за дефинисање релевантног тржишта, структуру релевантног тржишта, степен концентрисаности релевантног тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника у концентрацији, правне и друге препреке за улазак на релевантна тржишта, интереси корисника и слично.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их у најкраћем могућем року доставе Комисији на адресу Савска 25/IV, Београд.