Комисија за заштиту конкуренције
Комисија на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију

kzk-ekofУ Португалу је одржана 16. Годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN), којој је присуствовао члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић.

Теме које су кандидоване за овогодишњу конференцију Међународне мреже за конкуренцију, а које чине тела за заштиту конкуренције широм света изабране су у складу са актуелним изазовима у примени политике заштите конкуренције. Тако је, преко 600 учесника, било у прилици да подели искуства у процесу спровођења политике заштите конкуренције. Посебно су биле разматране активности које би допринеле већој успешности програма за ослобађање од плаћања мера за повреду конкуренције (leniency програм), као и алати који би помогли у промоцији и јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy).

У фокусу су били измењени услови у којима раде тела за заштиту конкуренције, а које доносе глобализација и нове технологије, обзиром да је пракса показала да глобализација води ка све већем протекционизму у развијеним економијама, док ново дигитално доба уноси и значајну промену у поимању конкуренције, јер у интернет свету монополска позиција постаје правило, а не више изузетак.

kzk-ekofТоком конференције, на посебној свечаности, Комисији за заштиту конкуренције је уручено посебно признање које је добила на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Програм конференције која је ове године је окупила више од 600 представника тела за заштиту конкуренције из читавог света, заједнички су припремили Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Управа за заштиту конкуренције Португала (АdC),

Председник Комисије на конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела“

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић изложио је на научној конференцији „Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“ реферат на тему „Улога Комисија за заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: актуелни трендови и будући изазови“ . Коаутори овог реферата били су др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе Комисије и др Драган Лончар, продекан Економског факултета у Београду.

Др Обрадовић изложио je главне елементе функционисања Комисије за заштиту конкуренције, као и основне одредбе Закона о заштити конкуренције. Посебан акценат стављен је на сарадњу са регулаторним телима и државним органима и организацијама, али и будуће правце развоја политике заштите конкуренције у Србији, имајући у виду елементе нацрта нове директиве Европске комисије која за циљ има унапређење рада тела за заштиту конкуренције ЕУ.

Основни циљ научне конференције „Структурне реформе и улога регулаторних тела“ био је да се представе истраживачки резултати као могући допринос за изградњу повољног институционалног оквира и основе за ефикаснији привредни развој Србије. Организатор овог скупа било је Научно друштво економиста Србије, у сарадњи са Академијом економских наука и Економским факултетом у Београду.

На конференцији су учествовали професори Универзитета у Београду, представници независних и регулаторних тела, као и независни економски експерти.

Комисија изрекла меру заштите конкуренције компанијама Витал и Viktorija oil AD

kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције је донео решење којим је утврдио повреду конкуренције и одредио меру заштите конкуренције друштвима Витал из Врбаса и Victoriaoil AD из Шида, због закључења рестриктивног споразума којим се ограничава и контролише производња и тржиште јестивог сунцокретовог уља.

Утврђено је да су наведена друштва, која су конкуренти на тржиштима производње и продаје јестивог сунцокретовог уља, закључила Уговор о пословној сарадњи, којим је створен оквир за усклађивање понашања учесника на тржишту, због чега Уговор представља рестриктивни споразум. у смислу Закона о заштити конкуренције.

Мера заштите конкуренције је изречена у облику обавезе плаћања новчаног износа, друштву „Victoriaoil“ у висини 23 милиона динара и друштву „Витал“ 8, 6 милона динара.

Члан савета Комисије на састанку Мулти – дисциплинарног тима

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је на Трећој радионици и координационом састанку Мулти – дисциплинарног тима на тему: Превара у поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције. Том приликом је одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне набавке: улога Kомисије за заштиту конкуренције“.

Мултидисциплинарни тим (МТД) има за циљ да представнике разних државних институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку јавне набавке и других случајева јавне корупције.

Радионица и рад МТД-а је организован у форми састанка у сарадњи са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Београду (ОСЦЕ) и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади САД у Београду.

На састанку осим представника Комисије учествовали и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне ревизорске институције, Управе за јавне навбавке, СБПОК-а МУП Србије и других организација.

Сарадња са Белорусијом озваничена Меморандумом

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Владимир Колтович, министар за антимонополско регулисање и трговину потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области конкуренције две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције Србије и Белорусије.

Две стране су се сложиле да је у њиховом заједничком интересу да једни другима пружају помоћ у вези са применом антимонополног, односно конкурентног законодавства и развојем политике конкуренције у циљу размене искуства и мишљења.

Такође, Меморандумом је предвиђена размена сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних манифестација, као и размену публикација и других докумената.

Комисија за заштиту конкуренције врло је активна у сарадњи са другим телима за заштиту конкуренције, како оних који су чланице ЕУ, тако и држава које то нису. Меморандум о сарадњи са Белорусијом је 12-ти споразум који Комисија за заштиту има са телима за заштиту конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом конкуренције.

Меморандум је потписан током заседања Мешовитог комитета за трговину и економску сарадњу Србије и Белорусије које је одржано 18 и 19. априла у Београду.