Комисија за заштиту конкуренције
Шеф Канцеларије ММФ у Србији посетио Комисију

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је шефа Канцеларије Међународног монетарног фонда у Србији Себастијана Сосу (Sebastian Sоsа).

Др Обрадовић је госта упознао са досадашњим активностима, као и плановима Комисије, а које за циљ имају унапређење политике заштите конкуренције у нашој земљи. Током разговора је закључено да обе институције имају важну улогу у унапређењу конкурентности наше земље и процесу реструктуирања државних и јавних предузећа, посебно имајући у виду поступке које Комисија водила против њих у циљу успостављања ефикасне конкуренције у секторима у којима послују.

У оквиру ових тема, посебно је наглашена одговорност јавних предузећа у контексту природних и законских монопола које имају, а шеф Канцеларије ММФ-а понудио је помоћ и сарадњу Комисији у тим доменима.

Посебно је разматран однос Комисије са секторским регулаторима као и интерес да се сарађује са свим надлежним органима и институцијама, а у циљу унапређења привредног амбијента у Србији.

Састанку су присуствовали и Марко Пауновић, економиста у Канцеларији ММФ-а у Србији, Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, као и Нина Васић, самостални саветник у Сектору за домаћу и међународну сарадњу Комисије

Потписан Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Крагујевцу

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу проф. др Петар Веселиновић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета у Крагујевцу.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције, кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције.

Председник Комисије је, приликом потписивања Меморандума, истакао да увођење тржишне економије треба да буде праћено одговарајућим знањем о политици и праву конкуренције као главном покретачу слободног тржишта, као и темељним образовањем економиста и правника о њиховом стварању и примени.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању свести о њеном значају, као и увођење предмета из области заштите конкуренције, као изборне опције за студенте на мастер студијама.

Комисија израдила Анализу тржишта трговине на велико и мало дериватима нафте у 2015. години

kzk-ekofУ складу са Одлуком Савета и чланом 47. Закона о заштити конкуренције, Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2015. години.

Предмет извештаја је била анализа стања конкуренције у Републици Србији у 2015. години на претходно дефинисаним тржиштима за три категорије нафтних деривата: моторни бензини, дизел горива и течни нафтни гас.

Секторском анализом је обухваћено укупно 17 привредних субјеката и то: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија а.д. Београд, MOL Serbia д.о.о. Београд, ОМВ Србија доо Београд, Eko Serbia а.д. Београд, Петробарт д.о.о. Београд, Нафта а.д. Београд, Кнез Петрол д.о.о. Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 д.о.о. Београд, Naftachem д.о.о. за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас д.о.о. Нови Сад, Игмин Петрол д.о.о. Београд, Speed д.о.о. Београд, Даки петрол д.о.о. Београд и Horizon Energy д.о.о. Шимановци.

У извештају је изнет низ закључака и препорука које се пре свега односе на наставак активности у циљу формирања јединствене статистичке евиденције о промету нафтних деривата, повећање транспарентности пословања учесника на тржишту и сарадњу Комисије и надлежних институција у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће омогућити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2017. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2016. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Комисија испитује увећане рачуне ЈП ЕПС

kzk-ekofНакон више питања упућених Комисији за заштиту конкуренције поводом актуелних проблема са децембарским рачунима за утрошену електричну енергију које је домаћинствима издало ЈП “Електропривреда Србије”, обавештавамо јавност да ће Комисија испитати све наводе везане за овај случај.

Уколико основано претпостави да се ради о злоупотреби доминантног положаја, Комисија ће покренути поступак по службеној дужности ради утврђивања повреде конкуренције.

Комисија покренула поступак испитивања непријављене концентрације

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције по службеној дужности, покренула је поступак испитивања непријављене, а реализоване концентрације која је настала стицањем појединачне контроле од стране друштва „Prointer IT Solutions and Services”д.о.о., Београд над друштвом „Alti”д.о.о., Чачак, чиме је досадашња заједничка контрола над овим друштвом, коју су вршили Александар Јевтовић и „Проинтер ИТ Солутионс анд Сервицес” трансформисана у индивидуалну.

Ова пословна трансакција представља концентрацију, у складу са чл.17 ЗЗК, која је испуњавала услове пријављивања Комисији, у складу са чл. 61 ЗЗК.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл.19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту (чл.63.ЗЗК).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању релевантног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу Савска 25/IV, Београд.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.