Комисија за заштиту конкуренције
Представници Комисије учесници Националног конвента o ЕУ

kzk-ekofУ организацији НАЛЕД-а одржана је седница Радне групе Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8, Политика конкуренције.

Представници Комисије за заштиту конкуренције – члан Савета Чедомир Радојчић и руководилац Сектора за правне послове Љиљана Павловић су током седнице имали излагање на тему “Прописи у области политике конкуренције – потреба за даљим унапређењем правног оквира” , док је руководилац Сектора за економске анализе др Синиша Милошевић говорио на тему ” Улога и значај економских анализа и релевантних података у примени заштите конкуренције”.

Седница Радне групе Националног конвента о ЕУ била је прилика да се представи улога и досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције, као и да се скрене пажња на изазове у спровођењу политике заштите конкуренције у процесу приступања Србије Европској унији.

Током седнице Радне групе закључено је да је неопходно наставити са праћењем активности везаним за политику конкуренције. Посебно је истакнута важност оваквих састанака и међусобног информисања и деловања, а у циљу што квалитетнијег испуњавања договореног и што бржег отварања Поглавља 8.

Ова седница је била прилика да се, по први пут, на једном месту окупе представници Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за контролу државне помоћи, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникације, представници организација цивилног друштва. На седници је излагање имала и проф.др Сања Данковић, шеф Преговарачког тима за Поглавље 8.

Национални конвент о Европској унији представља стално тело у оквиру којег се воде системски структуиране дебате представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручне јавности, пословне заједнице, синдиката и професионалних удружења о процесу придруживања Србије Европској унији.

Комисија добитник посебног признања Међународне мреже за конкуренцију (ICN) и Светске банке

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је овогодишњи добитник посебног признања на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG).

Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Текст којим је Комисија освојила ово престижно признање односи се на примену заступања политике заштите конкуренције код државних органа, при чему су активности Комисије имале за циљ измену законских одредби које су фаворизовале јавна предузећа и ограничавале приступ других категорија учесника тржишту комуналних делатности.

У образложењу жирија је наведено да је награђени чланак недвосмислено показао колико важну улогу може имати тело за заштиту конкуренције у промовисању неутралности примене закона у односу на све тржишне актере.

Признање је додељено од стране жирија чији су чланови угледни стручњаци за питања конкуренције Светске банке (WBG) и Међународне мреже за конкуренцију (ICN). Свечаност уручења признања биће организована 11. маја ове године, на Годишњој конференцији Међународне мреже за конкуренцију (ICN) која ће бити одржана у Португалу. Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије је једна од преко 140 чланица Међународне мреже за конкуренцију (ICN).

Овај конкурс, који се већ традиционално расписује сваке године, има за циљ да истакне кључну улогу тела за заштиту конкуренције у промовисању политике заштите конкуренције кроз представљање успешних примера заступања политике конкуренције (Competetion Advocacy).

Списак земаља које су освојиле признања у свим категоријама доступан је путем линка http://www.worldbank.org/en/events/2016/10/24/the-2016—2017-competition-advocacy-contest#4.

Комисија условно одобрила спровођење концентрације друштава Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о и Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције условно је одобрила спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о над привредним друштвом Интерактивне кабловске обједињене мреже – И.КОМ д.о.о.

Решењем Комисије је, на основу чињеничног стања, констатовано да ће доћи до јачања доминантног положаја друштва SBB само на малопродајном тржишту пружања услуга дистрибуције медијског садржаја. Из тог разлога, спровођење ове концентрације је одобрено уз прописивање одређених услова.

Друштво SBB ће дезинвестирати у прописаном року, односно продати паралелну секундарну мрежну инфраструктуру на територији града Београда, где постоје хоризонтална преклапања између учесника ове концентрације.

Решењем су одређени и услови који се односе на обавезно редовно извештавање о евентуалним променама малопродајне цене основног пакета услуге медијског садржаја друштва SBB, као и о узроцима и интезитету тих промена, током две године од дана правоснажности решења.

Наложено је и да SBB постојећим корисницима услуга ИКОМ-а понуди алтернативне могућности приликом закључења нових уговора, по њиховом избору и то: Уговор закључен на неодређено време који SBB нуди постојећим или потенцијалним корисницима према постојећим редовним условима или Уговор закључен на одређено време који, према важећим промотивним условима, нуди постојећим или потенцијалним корисницима.

У току испитног поступка, Комисија је прибавила све потребне податке, информације, као и мишљења о ефектима концентрације и од конкурената учесника концентрације, емитера, као и од независних регулаторних тела у чијој надлежности су подаци који су били релевантни у овом поступку.

18. међународна конференција о конкуренцији у Берлину

kzk-ekofУ организацији немачког тела за заштиту конкуренције Bundeskartellamt-а, у периоду од 15-17. марта у Берлину је одржана 18. међународна конференција о конкуренцији, која се традиционално оджава сваке друге године и представља један од најзначајнијих догађаја и скупова у области заштите конкуренције.

Тема овогодишње конференције били су различити аспекти и изазови у спровођењу политике заштите конкуренције која произлазе из дигитализације и глобализације тржишта. Уводна обраћања имали су г-дин Andreas Mundt (на слици) председник немачког тела, г-ђа Brigitte Zypries, савезна министарка за економију и енергију, г-ђа Margrethe Vestager, европска комесарка за конкуренцију, као и Dr Frank Appel, CEO Deutsche Post. На конференцији су учествовали највиши представници тела за заштитu конкуренције из целог света, судије европских судова, anti-trust правници, професори, политичари, представници међународних компанија итд. Представник српске Комисије била је Гордана Лукић, специјални саветник (на слици).

Конференција је била, између осталог, и прилика да се разговара о могућностима и правцима даљег развоја досадашње успешне сарадње Комисије са немачким телом.

У оквиру конференције одржано је неколико панела, са следећим темама: Величина или конкуренција – Шта доводи до иновација и инвестиција? (Size or competition – What drives innovation and investment?); Платформе и мреже – Да ли тела за заштиту конкуренције имају исправан приступ? (Platforms, networks, big data – Do competition authorites get it right?); Да ли су економске теорије спремне за дигитални свет? (Economic theory – Ready for the digital world?), и Савремена пракса у области картела – Јуче успех – сутра промашај? (Modern cartel enforcement – Yesterday΄s success stories – tomorrow΄s failures?). Представник Комисије учествовао је и у радионици намењеној првенствено за млада тела заштите конкуренције, на којој су разматрана питања о стратегији успешних advocacy програма, као и питања приоритета, сврхе и процедура тржишних студија и секторских истраживања.

Нова знања на радионици о начину избора грана за секторске анализе

kzk-ekofРадионица на тему „Избор и приоритизација сектора или грана за секторске анализе“, коју је организована од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) у седишту ове институције у Паризу била је прилика да и Комисија за заштиту конкуренцију унапреди своја знања из ове области.

Циљ ове једнодневне радионице био је да помогне телима за заштиту конкуренције приликом одабира привредних сектора и тржишта чијој ће анализи приступити, нарочито у ситуацијама када не постоје јасне индиције које указују на поремећаје на тржишту или повреду конкуренције.

Радионица је обухватила бројна питања која се односе на различите циљеве секторских анализа и њихов утицај на одабир и приоритизацију сектора за секторске анализе, улогу стратешких фактора, укључујући јавно мњење, приликом одабира и приоритизације сектора, као и квантитативне и квалитативне технике које се користе за избор сектора и одређивање обухвата самих студија.

Током трајања радионице, своја искуства у погледу секторских анализа су презентовали и представници Европске комисије, као и представници тела за заштиту конкуренције Француске, Шпаније и Велике Британије. Комисију за заштиту Конкуренције представљала је Јелена Поповић – Маркопулос из Сектора економских анализа.