Комисија за заштиту конкуренције
Позитивне оцене Комисије од стране инвеститора

kzkСавет страних инвеститора у Србији представио је традиционално издање „Беле књиге“ за 2019. годину – приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено унапређење из угла улагача.

Страни инвестатори су и ове године констатовали значајан напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције, повећање обима активности Комисије у различитим областима њене надлежности, као и спремност за коришћење сложених механизама који су јој на располагању у складу са Законом.

У документу се похваљује што Комисија све интензивније примењује напредније економске анализе у поступцима испитивања повреда конкуренције и сложенијих концентрација, као и коришћење нових економетријских софтвера којим се повећава квалитет економских анализа у предметима који се воде пред Комисијом.

У овогодишњој „Белој књизи“ се наводи и: „У 2018. години Комисија је наставила да бележи константан напредак на пољу развоја свести о значају заштите конкуренције („competition advocacy”) и боље комуникације за јавношћу. Комисија редовно обавештава јавност о својим активностима, а највећи део одлука Комисија објављује на званичној интернет страници. Међутим, приметно је да Комисија не објављује све одлуке у релевантним областима или да их објављује са значајним закашњењем, што не доприноси транспарентности рада нити правној сигурности. Комисија је на својој страници објавила “Водич кроз права и обавезе странака код којих се спроводи ненајављени увиђај”, као и лифлет о политици помиловања („leniency“ програм). Овакав напредак у развоју свести јавности о политици конкуренције изузетно је важан, јер доприноси општем побољшању постојећег правног оквира и омогућава боље разумевање правила конкуренције, активности и значаја Комисије од стране јавности и медија.“

И овогодишња препорука инвеститора је да Комисија настави са доношењем подзаконских аката која дефинишу одређене категорије од кључне важности за употпуњавање правног оквира заштите конкуренције, објављивањем публикација о релевантним дефиницијама тржишта, као и израдом јасних смерница и упутства која садрже начин примене одређених одредби Закона, ради унапређења транспарентности и правне сигурности.

Објављен превод OECD Смерница за борбу против намештања јавних набавки и Препорука Савета OECD-а о борби против намештања понуда у јавним набавкама

kzkКомисија за заштиту конкуренције је, заједно са италијанским партнерима, у оквиру Твининг пројекта „Будући развој заштите конкуренције у Србији“, урадила српски превод OECD Смерница за борбу против намештања понуда у поступцима јавних набавки и Препорука Савета OECD-а о борби против намештања понуда у јавним набавкама.

Смернице пружају свеобухватан приказ могућих стратегија наручилаца, са циљем онемогућавања намештања јавних набавки од стране једног или више понуђача.

Најава догађаја

За утврђено намештање понуда у јавним набавкама изречена мера од 60 милиона динара

kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су друштва Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina и Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd координирала учешће у јавним и другим набавкамa. На тај начин наведена друштва су учинила повреду конкуренције, односно закључила забрањени рестриктивни споразум којим се непосредно или посредно утврђују продајне цене или други услови трговине, а који за циљ има ограничавање и спречавање конкуренције (члан 10. став 2. тачка 1 Закона о заштити конкуренције).

Комисија је овај тајни договор конкурената открила уз помоћ учесника у том споразуму који је Комисији доставио доказе за учињени споразум и обезбедио себи ослобађање плаћања новчане обавезе на име учињене повреде конкуренције. Ово је било могуће захваљујући покајничком програму који спроводи Комисија.

Како се тајни договори ове врсте тешко откривају, Комисија користи и ову прилику да позове учеснике тих договора да се пријаве Комисији и доставе доказе, те на тај начин помогну откривању таквих споразума а заузврат себи обезбеде ослобађање од плаћања новчане обавезе на име утврђене повреде конкуренције, како је прописано одредбама члана 69. Закона о заштити конкуренције.

Организован семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“

kzkКомисија за заштиту конкуренције и тело за заштиту конкуренције Републике Италије, организовали су петодневни семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“ као партнери у реализацији Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“, који финансира ЕУ.

На скупу у Палати „Србија“, којим је формално отворен семинар учесницима су се уводним излагањима обратили Александра Томић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије, Милоје Обрадовић, председник Комисије за заштиту конкуренције, Дејан Дамњановић заменик директора Агенције за борбу против корупције и Стефан Оташевић из Управе за јавне набавке.

Председница Одбора Народне скупштине Александра Томић рекла је да независне институције, судство и јавност морају имати контролу над јавним набавкама. „У свакој земљи, држава је појединачно гледано највећи купац и највећи економски актер, а јавне набавке су једна од најзначајнијих ставки у издацима буџета и зато је важно како се користе средства грађана“, нагласила је председница Томић и указала да за сваку државу расписивање јавних набавки може бити погодно тло за нецелисходно трођење јавних средстава намештањем понуда. Зато је, додала је она, важно да све заинтересоване стране учествују у доношењу прописа који регулишу ту област, како не би било „рупа у закону“.

Председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић навео је да по Закону о заштиту конкуренције, намештене или лажиране понуде при јавним набавкама спадају међу најтеже повреде конкуренције – такозвано картелско договарање.

„Надлежност Комисије повезана с поступком јавних набавки постоји само када између понуђача постоји забрањени договор о понудама које ће поднети или неће поднети наручиоцу“, рекао је Обрадовић и подсетио да су у Србији покренути систем ненајављених увиђаја и покајнички програм, који су најефикаснији за откривање картела. Као додатну вредност председник Комисије навео је и потребу унапређења модалитета повезивања и сарадње међу националним институцијама у Србији које се баве јавним набавкама и заштитом конкуренције.

Опширније…