Komisija za zaštitu konkurencije
Dan konkurencije 2017.

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije organizovala je, povodom Dana konkurencije, međunarodnu konferenciju “Izazovi u primeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU”.
U okviru konferencije održana su dva panela na kojima su razmenjena iskustva o odnosima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije sa Evropskom komisijom, stepenu njihove funkcionalne i finansijske nezavisnosti, važnosti povećanja kapaciteta, kao i oblici saradnje na rešavanju slučajeva koji sve više imaju regionalni,pa i međunarodni karakter.

Uvodna izlaganja dali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, Snežana B. Petrović predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Štefen Hudolin iz Delegacije Evropske unije i Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za zaštitiu konkurencije Rumunije.
Komisija je, ovoga puta, odlučila da na ,inače tradicionalnoj konferenciji uvede i format počasni „gost – domaćin“. Ove godine je to Savet za zaštitu konkurencije Rumunije.
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović najavio je, u uvodnom izlaganju, donošenje novog zakon o zaštiti konkurencije, koji će omogućiti efikasniji rad Komisije i olakšati sprovođenje politike zaštite konkurencije u Srbiji.

„Primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u praksi je pokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. U tom smislu, Komisija već radi na određenim idejama kako bi se, u što kraćem mogućem roku, formulisali i normativno regulisali neki instituti koji do sada nisu dovoljno ili, u nekim slučajevima, nisu uopšte regulisani Zakonom koji je na snazi.“

Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije, posebno u svetlu nove Direktive Evropske komisije. „Sa velikom pažnjom Komisija je izučila i predlog nove Direktive koju je Evropska komisija predložila na usvajanje Evropskom Parlamentu, a koja predviđa nova pravila i alate kako bi nacionalna tela za zaštitu konkurencije koja funkcionišu u okviru Evropske unije bila što efikasnija.“

Predsednica skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović je navela da je Komisija na dobrom putu da po respektabilnosti dostigne tela za zaštitu konkurencije koja u evropskim državama postoje već decenijama. Na ovo ukazuju i pozitivne ocene koje Srbija već drugu godinu za redom dobija za sprovođenje politike zaštite konkurencije kroz godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju EU i na sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu istakla je Petrovovićeva.
Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Stefen Hudolin ocenio je da je Srbija uz podršku EU puno postigla u zaštiti konkurencije i dodao da su propisi u Srbiji koju regulišu tu oblast u velikoj meri usklađeni sa evropskim zakonodavstvom..

Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za konkurenciju Rumunije izneo je iskustva ove institucije koja ove godine obeležava 20 godina rada i najavio intenzivniju saradnju sa Komisijom za zaštitu konkurencije Srbije.

Na panel diskusijama konferencije, pred oko 150 gostiju koje su, kao panelisti vodili Nikolas Banašević (Nicholas Banasevic), iz Direktorata za konkurenciju Evropske Komisije, Mladen Cerovac, predsednik AZTN-a Hrvatske, dr Dragan Lončar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Đanluka Sepe (Gianluca Sepe),šef odeljenja za EU italijanskog tela za konkurenciju, članovi Saveta KZK, Čedomir Radojčić i dr Veljko Milutinović.

Konferenciji su prisustvovali brojni zvaničnici svih državnih institucija, regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovnih udruženja, ali i predstavnici svih regionalnih tela za zaštitu konkurencije.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Pravnog fakulteta u Beogradu.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije i slično.

Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu je treći sporazum ove vrste koji Komisija ima sa članovima univezitetske zajednice.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju podizanja nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.

Predstavnici Komisije učesnici Nacionalnog konventa o EU

kzk-ekofU organizaciji NALED-a održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore o Poglavlju 8, Politika konkurencije.

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije – član Saveta Čedomir Radojčić i rukovodilac Sektora za pravne poslove Ljiljana Pavlović su tokom sednice imali izlaganje na temu “Propisi u oblasti politike konkurencije – potreba za daljim unapređenjem pravnog okvira” , dok je rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević govorio na temu ” Uloga i značaj ekonomskih analiza i relevantnih podataka u primeni zaštite konkurencije”.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU bila je prilika da se predstavi uloga i dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije, kao i da se skrene pažnja na izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Tokom sednice Radne grupe zaključeno je da je neophodno nastaviti sa praćenjem aktivnosti vezanim za politiku konkurencije. Posebno je istaknuta važnost ovakvih sastanaka i međusobnog informisanja i delovanja, a u cilju što kvalitetnijeg ispunjavanja dogovorenog i što bržeg otvaranja Poglavlja 8.

Ova sednica je bila prilika da se, po prvi put, na jednom mestu okupe predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za kontrolu državne pomoći, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, predstavnici organizacija civilnog društva. Na sednici je izlaganje imala i prof.dr Sanja Danković, šef Pregovaračkog tima za Poglavlje 8.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vode sistemski struktuirane debate predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, poslovne zajednice, sindikata i profesionalnih udruženja o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Komisija dobitnik posebnog priznanja Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN) i Svetske banke

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja na konkursu „Zastupanje politike konkurencije 2016. – 2017.“, sa fokusom na unapređenje politike konkurencije u agendi ekonomske politike: „Inovativne startegije zastupanja u odnosu na tržišne izazove“ koji je raspisala Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Svetska banka (WBG).

Članak, čiji je autor Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije i koordinator međunarodne saradnje Komisije, takmičio se u okviru jedne od ponuđenih kategorija – „Sprovođenje strategija zastupanja na različitim nivoima (regionalnom, nacionalnom, subnacionalnim / širem ekonomskom i specifičnom sektorskom)“.

Tekst kojim je Komisija osvojila ovo prestižno priznanje odnosi se na primenu zastupanja politike zaštite konkurencije kod državnih organa, pri čemu su aktivnosti Komisije imale za cilj izmenu zakonskih odredbi koje su favorizovale javna preduzeća i ograničavale pristup drugih kategorija učesnika tržištu komunalnih delatnosti.

U obrazloženju žirija je navedeno da je nagrađeni članak nedvosmisleno pokazao koliko važnu ulogu može imati telo za zaštitu konkurencije u promovisanju neutralnosti primene zakona u odnosu na sve tržišne aktere.

Priznanje je dodeljeno od strane žirija čiji su članovi ugledni stručnjaci za pitanja konkurencije Svetske banke (WBG) i Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN). Svečanost uručenja priznanja biće organizovana 11. maja ove godine, na Godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN) koja će biti održana u Portugalu. Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije je jedna od preko 140 članica Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN).

Ovaj konkurs, koji se već tradicionalno raspisuje svake godine, ima za cilj da istakne ključnu ulogu tela za zaštitu konkurencije u promovisanju politike zaštite konkurencije kroz predstavljanje uspešnih primera zastupanja politike konkurencije (Competetion Advocacy).

Spisak zemalja koje su osvojile priznanja u svim kategorijama dostupan je putem linka http://www.worldbank.org/en/events/2016/10/24/the-2016—2017-competition-advocacy-contest#4.

Komisija uslovno odobrila sprovođenje koncentracije društava Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o i Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM d.o.o

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije uslovno je odobrila sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o nad privrednim društvom Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM d.o.o.

Rešenjem Komisije je, na osnovu činjeničnog stanja, konstatovano da će doći do jačanja dominantnog položaja društva SBB samo na maloprodajnom tržištu pružanja usluga distribucije medijskog sadržaja. Iz tog razloga, sprovođenje ove koncentracije je odobreno uz propisivanje određenih uslova.

Društvo SBB će dezinvestirati u propisanom roku, odnosno prodati paralelnu sekundarnu mrežnu infrastrukturu na teritoriji grada Beograda, gde postoje horizontalna preklapanja između učesnika ove koncentracije.

Rešenjem su određeni i uslovi koji se odnose na obavezno redovno izveštavanje o eventualnim promenama maloprodajne cene osnovnog paketa usluge medijskog sadržaja društva SBB, kao i o uzrocima i intezitetu tih promena, tokom dve godine od dana pravosnažnosti rešenja.

Naloženo je i da SBB postojećim korisnicima usluga IKOM-a ponudi alternativne mogućnosti prilikom zaključenja novih ugovora, po njihovom izboru i to: Ugovor zaključen na neodređeno vreme koji SBB nudi postojećim ili potencijalnim korisnicima prema postojećim redovnim uslovima ili Ugovor zaključen na određeno vreme koji, prema važećim promotivnim uslovima, nudi postojećim ili potencijalnim korisnicima.

U toku ispitnog postupka, Komisija je pribavila sve potrebne podatke, informacije, kao i mišljenja o efektima koncentracije i od konkurenata učesnika koncentracije, emitera, kao i od nezavisnih regulatornih tela u čijoj nadležnosti su podaci koji su bili relevantni u ovom postupku.