kzk-ekofPrivredna komora Srbije najavila je aktivno učešće u svim aktivnostima na pripremi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije, koje je, početkom godine, inicirala Komisija za zaštitu konkurencije.

Nakon što je Komisija za zaštitu konkurencije objavila da će se raditi na unapređenju postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije, prema ustaljenoj proceduri zakonodavnih aktivnosti PKS, obratili smo se našim članicama sa predlogom da dostave svoje komentare na postojeći Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju prikupljanja smernica i stavova privrede po pitanju Zakona. Ističemo da smo u obraćanju našim članicama po ovoj temu posebno istakli činjenicu o saradnji Privredne komore Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije, potpisanom Memorandumu o saradnji dve institucije i nedvosmisleno izneli predlog da prikupljene stavove članica PKS dostavimo Komisiji, naglašava se u dopisu koji je predsednik PKS, Marko Čadež, uputio predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloju Obradoviću.