kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступке против привредног друштва Dobergard DOO Beograd, ради испитивања концентрација које су спроведене иако нису одобрене у складу са Законом о заштити конкуренције, а које су, према основаној претпоставци, настале стицањем контроле од стране друштва Dobergard над привредним друштвом Sparta Security DOO и над привредним друштвом Protecta Group DOO Beograd.

Комисија ће у испитним поступцима оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеним а непријављеним концентрацијама, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључцима којим су покренути поступци, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овим поступцима да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.