kzk-ekofПредставник Комисије за заштиту конкуренције Владимир Антонијевић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, боравио је, као корисник програма Јапанске агенције за међународну сарадњу (Japan International Cooperation Agency-JICA) и Комисијe за заштиту конкуренције Јапана (Japan Fair Trade Commission – JFTC), на тронедељном стручном усавршавању у Јапану.

Циљ овог, семинара је унапређење примене права и политике конкуренције, али и коришћење стечених знања за ефикаснију промоцију конкурентског окружења на тржиштима земаља које учествују у програму. План усавршавања обухватио је теоријска унапређења и практичну примену права и политике заштите конкуренције. Искуствo и знање које је представник Комисије стекао током боравка у Јапану биће имплементирано у примени правила конкуренције на тржишту Републике Србије.

Ове године у програму усавршавања је учествовало 22 представника тела за заштиту конкуренције из 17 земаља. Јапанска ангенција за међународну сарадњу организује ову врсту семинара од 1994. године.