Debata Novi Sad Комисија за заштиту конкуренције организовала је у Новом Саду јавну дебату посвећену разматрању могућих решења, у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

Ово је, иначе, трећа јавна дебата коју, на тему нових правних решења у области заштите конкуренције, организује Комисија за заштиту конкуренцију. Претходне две одржане су, крајем године, у Крагујевцу и Нишу. Дебати су, као панелисти, присуствовали стручњаци за област конкуренције, представници Комисије, чланови Радне групе за израду новог Закона о заштити конкуренције.

Гордана Лукић, руководилац Сектора у Комисији и члан Радне групе за израду новог Закона о заштити конкуренције нагласила је у уводном излагању пред препуном салом Скупштине АП Војводине, да се досадашњи правни оквир политике заштите конкуренције показао као добар, али је неопходно да се он стално унапређује.

Разлог томе је свакако даље усаглашавање законодавног оквира Републике Србије са правним тековинама ЕУ, али пре свега са актуелним Законом о управном поступку. Циљ нам је да унапредимо процесна права странака у посебном управном поступку пред Комисијом. Тиме ће се, верујемо, даље јачати правна сигурност и предвидивост поступања Комисије, што је изузетно важно за све тржишне учеснике, нагласила је Лукић.

Покрајински секретар за привреду, Иван Ђоковић истакао је да му је велико задовољство што, заједно са представницима привреде, академске и стручне јавности Новог Сада и Војводине учествује у овој дебати, коју сматра изузетно важном.

Даћемо пун допринос процесу доношења новог закона о заштити конкуренције, јер верујемо да је од великог интереса за привреднике да законодавни оквир ове области буде још квалитетнији. Привреда препознаје значај правила за фер тржишну утакмицу у којој сви могу да учествују под једнаким условима, јер као резултат тога имамо већу продуктивност и привредни раст, рекао је окупљенима Ђоковић.

Јавне дебате организују се у оквиру пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“ коју финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.