kzkКомисија за свој рад одговара Народној скупштини, којој подноси годишњи извештај о раду. Надлежни Одбор Парламента је на седници одржаној 27. марта 2019. године размотрио и прихватио извештај Комисије о раду за 2018. годину.

Народна скупштина Републике Србије разматрала је, на 24. посебној седници, извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину.

О главним елементима Извештаја о раду, као и о кључним активностима Комисије у претходном периоду, посланицима је, у уводном излагању говорио председник Комисије др Милоје Обрадовић.

Извештај Комисије, констатовао је председник Обрадовић, садржи све кључне елементе везане за рад у оквиру свих надлежности институције. Комисија је у наведеном периоду повећала административне и институционалне капацитете и била фокусирана на ефикасну и ефективну примену закона и његово спровођење, у циљу обезбеђивања што ефикасније заштите конкуренције у Србији.

„Наш циљ је креирање конкурентског тржишта на коме ће учесници повећати своју продуктивност, иновативност и инвестиције, што ће резултирати растом, развојем и повећањем животног стандарда грађана Републике Србије. Успостављени висок ниво транспарентности и предвидивости поступања у раду Комисије биће кључни инструмент да се и у наредном периоду сачува поверење у рад Комисије и обезбеди правна сигурност учесницима на тржишту“ рекао је, обраћајући се народним посланицима, председник Комисије.

Председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Скупштине Србије, Снежана Петровић је истакла – „да је чињеница да активности Комисијe на развоју политике заштите конкуренције представљају један од важних стубова реформе економије, који су резултат опредељења наше земље за тржишну привреду и модерну економску политику након турбулентног периода у претходним декадама. Досадашње искуство показује да Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије представља добар пример функционисања независне институције, која је у својим активностима транспарентна, што значи и подложна оцени и контроли грађана и јавности“.
kzk
Извештај, као и рад Комисије за заштиту конкуренције, похваљени су од већине присутних народних посланика, који су честитали на постигнутом и изразили подршку даљем раду Комисије.

Пленарној седници на којој је разматран Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину су, осим председника др Обрадовића, присуствовали чланови Савета КЗК – Чедомир Радојчић, Мирјана Мишковић-Вукашиновић и др Вељко Милутиновић, као и руководиоци Стручне службе Комисије за заштиту конкуренције.