kzk-ekof
Комисија за заштиту конкуренције ове године је, по први пут, организовала летњу стручну праксу, намењену усавршавању студената и постдипломаца правних и економских факултета Универзитета у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Нишу, у области политике заштите конкуренције.

Током стручне праксе биће одржан низ предавања и радионица на којима ће студенти имати прилику да се упознају са надлежностима и начином рада Комисије, да стекну основна знања о методама откривања повреда конкуренције, методологији испитивања концентрација на тржишту и израде економских анализа, као и другим аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим телима за заштиту конкуренције у свету, међународним и домаћим организацијама, као и алаткама које Комисија примењује при активностима везаним за заступање политике заштите конкуренције.

Очекује се да почетак организовања студентских пракси у Комсији допринесе подизању нивоа теоријског знања студената у области конкуренције и његовој примени у пракси, као и промоцији политику заштите конкуренције у академској заједници.

Усавршавање студената и пракса из области права и заштите конкуренције трајаће месец дана и организује се на основу раније потписаних меморандума о сарадњи Комисије са поменутим факултетима.

Стручну праксу је организовао и води др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе.