Uputstvo za dostavu podataka: Preuzmite tabelu sa navedenog linka, popunite tabelu traženim podacima, sačuvajte tabelu i pošaljite elektronskom poštom na e-mail: jelena.grahovac@kzk.gov.rs ili poštom na elektronskom mediju (u Excel formatu) na adresu: Komisija za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/4, Beograd.